Stel er komt een verbod op sektes, zijn de Jehova's Getuigen dan ook verboden, want dat is toch ook een sekte?

http://www.nu.nl/politiek/2456417/d66-wil-juridische-aanpak-sektes.html

De uitzending van undercover Nederland over de sekte 'Miracle of love', heeft veel stof doen opwaaien. Nu wil D66 dat sektes aangepakt worden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als er een dergelijke wet zou komen, moeten er ook scherpe definities vastgesteld worden: op welke gronden is iets een sekte, wanneer is het een 'onschuldige' overtuiging, waar ligt de grens daartussen? Ik vrees dat dat niet erg haalbaar is. Ook omdat je dan inderdaad problemen gaat krijgen: ik denk niet dat de overheid het risico zal nemen pakweg de Jehova's tot sekte te bestempelen en dus te verbieden. Zinvoller is misschien bepaalde wervingsvormen te verbieden en aan te pakken - maar waarschijnlijk kan dat op grond van de huidige wetgeving al.

Volgens mij valt de jehova onder geloof en niet onder sekte

Het hangt er maar vanaf wat je als sekte ziet. Als je maar ruim genoeg definieert dan kun je D66 zelf ook als sekte beschouwen...

Laten we het hopen, geen iritante lui meer aan de deur

Je kan daar nooit goede maatstaven voor aanleggen; de grote godsdiensten zoals het christendom en de islam zijn ook als sekte begonnen.

Jehova's getuigen is een kerkgemeenschap en geen sekte en zal daarom niet worden verboden n.a.v. je vraag. Jehova's getuigen zijn leden van een aan het Protestantisme verwante, fundamentalistische en millennianistische stroming. Hun kerkgenootschap wordt aangeduid als Jehovah's Getuigen, maar heet in werkelijkheid Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap (vaak verkort aangeduid als Wachttorengenootschap). Een sekte (richting of weg) is de gezamenlijke aanhang van een (met name) godsdienstige beweging die op onderdelen andere leerstellingen aanhangt dan de oorspronkelijke waaruit zij is voortgekomen of van is afgesplitst (vaak) door een schisma. De term wordt vooral gebruikt wanneer de beweging werd gesticht door een (charismatische) leider met een nieuwe leer of openbaring. In het algemeen taalgebruik heeft "sekte" vaak een ongunstige connotatie, vooral door het ervan afgeleide woord "sektarisch" wat duidt op exclusivisme, het volgen van mensen en wordt geassocieerd met extreme, gevaarlijke vormen als de Jones-sekte. Om deze reden vermijden wetenschappers de term "sekte" meestal en gebruiken de uitdrukking "nieuwe religieuze beweging".

Je kunt nooit een sekte als zodanig verbieden, want dan schend je de vrijheid van godsdienst, vergadering etc. Wel kun je bepaalde gedragingen verbieden, zoals het beperken van de vrijheid van de leden, financiele malversaties, dwang etc.

jehova's getuigen zijn sekteleden, ze hangen dit geloof aan uit vrij wil. bij een sekte is er sprake van -een autoritaire leider -nemen een uiters negatieve houding aan tegen ieder die een andere visie heeft dan dat van hun -maken gebruik van destructieve controletechnieken - en dwingende beinvloedingstechnieken -stellen financiele eisen -moeten loyaal zijn naar de andere sekteleden -er is een grote sociale controle -er is sprake van taalmanipulatie (eigen opvatting opdringen aan anderen) -verdragen geen kritiek, Ierder moet zich onderwerpen en de waarheid mag niet in twijfel worden getrokken -dreigen en chanteren als een lid de sekte wil verlaten door dit alles is er inbreuk op de privacy, eigen intentiteit en eigen omgang zo groot en de druk om zich te onderwerpen alleen maar nog groter wordt. meer info via de link Toegevoegd na 34 minuten: jehova's getuigen zijn GEEN sekteleden bedoelde ik dus (bloos)

Bronnen:
http://sektegevaren.counsellingsjoukjedren...

Strikt bezien zijn de jehova's getuigen een sekte - al hangt het een klein beetje af van welke definitie je hanteert - omdat de leden niet helemaal vrij zijn in hun komen en gaan. Om tamelijk banale redenen kun je uit de gemeenschap gezet worden, en een persoonlijke invulling van het geloof is out of the question (al geldt dat bij meer grote religies). Ze zijn denk ik echter te groot en hebben wereldwijd te veel invloed (helaas, want ze hebben een paar héle kromme vingers in de pap) om ze onder een dergelijk verbod te laten vallen. Uiteindelijk zijn bijvoorbeeld ook het christendom als sekte van het jodendom en de protestanten als sekte van de katholieke kerk begonnen, en hebben ze zich aan die 'cultstatus' inmiddels wel deels onttrokken. Bij jehova's hangt het er wellicht nog een beetje om, al zijn ze bij lange na niet onomstreden, ook niet in christelijke kringen. En ze vertonen nog wel degelijk vele overeenkomsten met 'duidelijkere' sekten als Hare Krishna, Scientology of de Moon-sekte. Vermoedelijk zijn ze onder te brengen onder het zelfde type kerk als bijvoorbeeld de Mormonen. Ook een groep waar naar alle waarschijnlijkheid geen verbieden aan is.

De jehova-getuigen zijn lid van een kerk en is het in die zin geen sekte. Overigens staan Jehova getuigen niet onder dwang, als ze willen kappen met het geloof , dan kan dat. Ook zijn ze niet in die mate gemanipuleerd dat ze niet meer vrij kunnen denken. Je moet niet vergeten dat sommige mensen in welke stroming of kerk wat te fanatiek zijn, maar dat is ook een eigen keuze. Ik heb kontakten met jehova's (ik ben er zelf GEEN) maar de wijze waarop ze met een aantal zaken omgaan , daar kan ik echt respect voor opbrengen. Omdat ik ook sektes ken is er een wezenlijk verschil tussen kerken en sekten. Bij sektes is er vrijwel altijd een soort verslaving-achtige dwangmatigheid tov de groep aanwezig en wordt dit ook veroorzaakt (manipulatie) en onderhouden (oa. door rituelen en investeringen in veel tijd en/of geld) Dus komen in elke kerk haast wel mensen voor die deze gedragingen ontwikkelen wat men wel geloofswaanzin noemt. Kerken of groepen die dit bewust pogen te bewerkstelligen zouden beter verboden kunnen worden. het is echter lastig dat objectief vast te stellen. Ik vind dat D66 hier een wat sektarische denkwijze op na houdt, helaas zie je dat wel bij meer partijen. Overal waar het eigen denken en het vormen van meningen belemmerd wordt loert dit gevaar. Zo is het in mijn opinie een ongezonde zaak dat fractieleden gedwongen worden een gezamenlijk standpunt in te nemen, veel mensen worden immers ook op eigen titel gekozen. Vooral in sterk ethisch geladen kwesties kan men dan aangezet worden tot ontrouw tegen eigen waarden. dat is niet goed volgens mij.

Over het algmeen worden Jehovah's getuigen niet als sekte bezien, maar als geloof. Echter, of een groepering een sekte is wordt vaak aan de hand van een aantal kenmerken bepaald. De lijst van Boerwinkel luidt: * De neiging tot perfectionisme * De neiging tot isolatie en groepsvorming, vaak met het idee van het 'uitverkoren' (elite) zijn van de volgelingen * De neiging tot anticipatie op de toekomst (toekomstige verlossing uit huidig onheil) * De neiging tot verabsolutering van een deelwaarheid en/of de eigen waarheid * De neiging tot ressentiment (het sterk afzetten tegen de 'anderen', de vorige groep en verguizing of erger van 'afvalligen') * De neiging tot intense zendingsdrang, met alle middelen overhalen van anderen tot de eigen groep Als we deze lijst bekijken, moeten we concluderen dat de Jehovah's Getuigen aan AL DEZE kenmerken voldoen. Daarmee kunnen we dus ook concluderen dat het een sekte is. Of ze daarmee ook verboden worden; dat denk ik niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100