Wanneer bepaalt ons onderbewustzijn wat we doen?

Als een mens in nood is, doet het soms dingen op gevoel, zeker als er geen tijd is om over na te denken.
Telkens weer blijkt ons eigen onderbewustzijn, veel meer invloed te hebben op ons dagelijks leven, dan we ons beseffen.
Als we slapen dan zorgt het onderbewustzijn voor onze dromen, maar hoe zit dat als we wakker zijn?
Heeft het invloed op alles wat we doen, of alleen maar zo af en toe?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Veel dingen gaan automatisch. Denk aan lopen, fietsen, enzovoort. Of je dat aan het onderbewuste kunt toeschrijven, of aan motorisch geheugen, is de vraag. Ook veel dingen waarvan we denken dat we er zelf over beslissen, met onze vrije wil, gaan in werkelijkheid geheel automatisch. Wij worden veel meer gestuurd door onze eigen automatismen dan we willen toegeven. Veel psychologen zeggen dan ook: ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewuste. Ons bewustzijn beperkt zich tot het achteraf verzinnen van een verklaring voor de akties die het onderbewuste op eigen houtje heeft genomen. Daarnaast maakt ons bewustzijn zichzelf wijs dat het de "bewuste ik" was die de regie had. Voor heel veel (te veel?) achtergrondinformatie verwijs ik je naar onderstaand artikel. De verwijzing leidt je direkt naar het kopje Neurowetenschap, omdat dat deel het meest van toepassing is op je vraag. De rest van het artikel is echter ook zeer lezenswaardig. Toegevoegd na 1 dag: Enkele staaltjes van onbewuste informatieverwerking zijn prosopagnosie en blindzicht. Bij prosopagnosie kun je geen gezichten meer herkennen. Mensen die daaraan lijden, kunnen vaak zelfs niet zeggen of een gezicht ze wel of niet bekend voorkomt. Toch vertonen ze een duidelijke emotionele respons op bekende gezichten, en geen respons op onbekende gezichten. Met andere woorden: hun bewustzijn kent de gezichten niet - echt helemaal niet. Hun onderbewustzijn kent de gezichten wel. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie . Blindzicht is het vermogen de omgeving te zien terwijl je blind bent. Dat werkt alleen als de oorzaak van de blindheid in de hersenen zit; als de ogen of de oogzenuw blind zijn, werkt het natuurlijk niet. Mensen met blindzicht zijn echt volkomen blind. Toch kunnen ze voorwerpen herkennen; sommigen zijn zelfs in staat door een ruimte te lopen en daarbij meubels te ontwijken. Hun bewustzijn is blind, hun onderbewustzijn niet. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Blindsight .

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_wil#Neu...

Ik dat merk ik altijd het meeste bij het tafeltennissen dat ik ballen raak en denk dat ging prongelijk, maar door er bij na te denken zou ik nooit zo een bal kunnen slaan. Ik reageer het mooist als ik het niet allemaal heb uitgedacht of te berekenend ben. Ik probeer te zware bewustwording momenten te voorkomen,het onderbewustzijn is een groter bewustzijn en groter. Het is net alles ligt al in ons we moeten het alleen nog terug vinden. Ik moet dit zeggen maar Jezus kan ons vrij maken van een belastend bewustzijn,kritische geest enz. Sorry als ik mensen daar mee verveel..

Ik denk constant Ed. Onze intuïtie/onderbewustzijn bepaalt veel van onze manier van handelen...

Volgens mij bepaalt het onderbewuste op de achtergrond alles.Bij plots gevaar word er razendsnel het stresshormoon adrenaline en cortisol aangemaakt voor een vlucht of vecht reactie.Het onbewuste zorgt er ook voor dat we in het dagelijkse doen min of meer op automatische piloot kunnen functioneren,ander zou het leven tamelijk vermoeiend zijn vrees ik.

De onderbewuste (denk)processen bepalen voor een belangrijk deel onze acties. (De mens is voornamelijk een onderbewustzwijn) Rationele beweegredenen bedenken we meestal achteraf. Toch is het bewuste denken niet zonder invloed, soms, heel soms, komen we via een rationeel proces tot een besluit. Voor het overige heeft ons bewuste denkproces natuurlijk invloed op on onderbewuste denkproces. Ik denk, dus ik denk dat ik denk dat ik ben.

Het is juist ons onderbewustzijn wat ons leven en ons handelen bepaalt. Heb je als kind bijvoorbeeld een bepaald trauma meegemaakt, bijvoorbeeld een bijna verdrinking, dan zorgt ons onderbewustzijn ervoor dat het kan uitgroeien tot een enorm trauma, met een levenslange angst voor elke vorm van water. Ook al weten we dat we veilig zijn, en kunnen we verstandelijk beredeneren dat water ook heel fijn kan zijn, toch is hiermee het trauma niet weg. Het ligt namelijk verankerd in ons onderbewustzijn. De angst voor water is dan een ingesleten patroon geworden, en het onderbewustzijn zal steeds weer bevestigd worden bij het zien van water. Zo ken ik persoonlijk een meisje die vroeger als kind vaak werd opgesloten in een kast, omdat haar moeder overspannen was en de opvoeding niet aankon. Het zal je vast niet verbazen dat ze enorm claustrofobisch is geworden, en deze angst beheerst haar leven, en beperkt haar uitermate. De conclusie van dit verhaal is dat ons onderbewustzijn ons actief stuurt, en het kan een opslagplaats zijn voor vele angsten, averij opgelopen in dit bestaan of een vorig bestaan. Kun je oude patronen verbreken die in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen? Ja, zeer zeker door ons onderbewustzijn nieuwe informatie te geven, te voeden met liefde waar angst zit, en te doorbreken waar de angst dit tegen houdt. Ook is het mogelijk door hypnose het onderbewustzijn opnieuw te voeden. Het is juist de uitdaging in dit leven om de moed te nemen om oude patronen weg te doen, en te wijzigen in nieuwe helende gedachten. We kunnen nooit zeggen dat we overgeleverd zijn aan onszelf, omdat altijd er een keuze bestaat, een nieuwe richting in te gaan en de oude weg te verlaten.

Naar mijn idee "stroomt" onderbewustzijn en bewustzijn door elkaar heen en is er geen scheiding. Het is een eenheid, het werkt samen.

Naar mijn mening komt eerst het onderbewustzijn en dan komt het denken . Als er iemand in het water valt en er dan iemand in het water springt om die persoon te redden dan hoor je vaak ik sprong zonder na te denken in het water om die persoon te redden . En het onderbewust zijn is ook een onderdeel van het overleven . Als je door een ongeluk op het randje ligt van leven en dood . Dan zorgt het onderbewustzijn voor de wil van overleven. Dan zeggen ze hij is aan het vechten voor zijn leven .

We hebben (minstens drie aansturingsbronnen, ons bewustzijn, reflexmatig handelen ( ook in te programmeren zoals bij turners) en ons onderbewustzijn. Ik denk dat steeds weer mensen onderschatten hoe vaak ze onbewust te werk gaan , maar het idee hebben dat ze bewust bezig zijn. Per seconde krijgen we duizenden signalen binnen, deze worden gefilterd voor ons bewustzijn (gelukkig maar) in een heel klein aantal. een deel daarvan wordt als niet relevant beschouwd , maar een groot aantal neemt ons onderbewustzijn op en stuurt daar oa. ons gemoed mee aan. Dat zorgt er voor dat we als er gevaar dreigt, dat we ons dat niet bewust zijn maar al wel een naar gevoel krijgen. Dit gevoel zorgt er oa. voor dat we beter voorbereid zijn wanneer het gevaar zichtbaar/duidelijk wordt maar helpt ons ook alerter te zijn voor bedrog of andere situaties waarin we schade op kunnen lopen. Om onderbewustzijn maakt het dus mogelijk dat ons bewustzijn zich bezig houdt met veel minder impulsen waardoor we niet overprikkeld raken, als een onzichtbare gids leidt ons onderbewustzijn ons echter door het leven. Zo ben ik er stellig van overtuigd dat geniale invallen en ideeen uit ons onderbewustzijn voortkomen, stomweg omdat deze in alle opzichten superieur is aan ons verstand Daar mag echter iedereen anders over denken. Toegevoegd na 16 minuten: Ons onderbewustzijn bepaalt dus voortdurend wat we doen, zelfs als we denken een verstandelijk besluit te nemen, toetsen we dit aan ons gevoel. Daarom is een eerste indruk vaak juist. Dat betekend dat ons onderbewustzijn niet alleen veel slimmer maar ook veel sneller is dan ons verstand. In het gunstigste geval luistert ons verstand naar de onderbewuste impulsen, doen we dit niet dan krijgen we daar later meestal heel veel spijt van. Soms benoemen mensen het handelen vanuit het verstand voortspruitend uit het hooft en wat meer uit het onderbewuste komt, vanuit het hart. Je zou dus kunnen zeggen dat ons onderbewustzijn het hart van onze persoonlijkheid is.

Ik denk dat ons onderbewustzijn nooit slaapt en altijd wakker en waakzaam is. Hoe vaak gebeurd het niet dat je onbewust iets doet en later denkt, raar dat ik reageerde op zoiets wat ik niet van mezelf had verwacht. Je ingeving naar het brein is het samenspel van het resultaat van het antwoord.

Onderbewustzijn zie ik als onbewust. Nu ik weet dat dieren onbewust leven. Hun wereld draait in mijn ogen dan ook op actie reactie. Hierbij is houding/gedrag de sleutel. Bij mensen is dat niet anders. Wij communiceren bewust met praten, schrijven etc. Maar onze houding/gedrag of zelf gevoelens vertellen een verhaal waarvan wij vaak onbewust zijn. Je kan dit zien als b.v. dat je aan een auto kan zien dat iemand haast heeft. Dat verteld niemand jou maar toch erken je de vorm van communicatie. Ook zal jou handelen afhankelijk zijn van die communicatie. Meeste mensen zijn er niet bewust van maar je kan het leren. Onbewust handelen bij nood is meer je overleving instinct aanspreken. Hierbij is wilskracht, doel bewust etc werken de sleutel. Kijk maar naar de iceman. Onbewust handelen in nood zonder kennis van zaken. Dit is iets wat ik nooit wil. Mensen trainen zich om te weten wat zij moeten doen in een nood geval. Als wij dat nooit geleerd hebben, dan zullen de meeste van ons in paniek raken. Nood en paniek = ellende. Alles wat hier boven staat is te leren. Het kost alleen geld.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Hof

Elke moment van de dag ...of nacht (ademen, knipperen met/bewegingen van je ogen, gelaatsuitdrukkingen) Wanneer je je onderbewust zijn weet te plaatsen en kan herkennen kan je hier meer profijt uit halen (b.v. het aanvoelen 'van' of lering trekken uit eerdere situaties) dan wanneer het onderbewustzijn insneeuwt onder andere prikkels en waarnemingen. Dit zal dus van persoon tot persoon verschillen. (de ene gaat weg als ergens een nare sfeer heerst, de andere gaat hieraan voorbij want zijn zo gezellig aan het kletsen) Soms kan het zelfs erg duidelijk zijn zoals bij slaapwandelen. *complimenten voor je vraag! ---------------------------------------------------------------------- Je onderbewustzijn is het geheel aan processen in je geest waarvan je je niet direct bewust bent. De waarnemingen die je met je onderbewustzijn doet, worden ook in je geheugen opgeslagen. Later kunnen deze herinneringen opgehaald worden door zowel het bewustzijn als het onderbewustzijn. Je onderbewustzijn regelt heel veel dingen. Denk aan je ademhaling of het behouden van je evenwicht. Je onderbewustzijn kan je helpen om mensen of situaties in te schatten. In je onderbewustzijn worden namelijk associaties gemaakt. Je intuïtie is een direct resultaat van je onderbewustzijn. Je intuïtie is het resultaat van de inschatting van de situatie die je onderbewustzijn op dat moment maakt. Je onderbewustzijn registreert veel details van de omgeving en de situatie en vergelijkt deze in je geheugen met voorvallen die je eerder hebt meegemaakt. Op basis hiervan zul je een bepaald gevoel krijgen. Als een persoon bijvoorbeeld een leugen vertelt, is dit vrijwel altijd waarneembaar. Bewust kunnen wij dit maar moeilijk waarnemen omdat wij zoveel andere prikkels te verwerken krijgen. Je onderbewustzijn kan dit echter wel opmerken. Je kan dan misschien niet plaatsen waar het onaangenaam gevoel door veroorzaakt wordt maar je intuïtie kan je wel beschermen tegen het maken van fouten.

Bronnen:
http://www.leerwiki.nl/Het_onderbewustzijn

Dat het onbewuste een enorme rol speelt in onze beslissingen in het dagelijks leven is iets waar we het allemaal, zo te lezen, wel over eens zijn. Hoeveel invloed is moeilijk te bepalen omdat het nu eenmaal het onderbewuste is. En hoe groot is dat en wat bevat het?Het is wel mogelijk flarden van het onderbewuste bewust te maken. Door middel van verschillende technieken kan je de inzichten krijgen, de aha erlebnis ervaren, doordat het onbewuste bewust wordt waardoor ineens puzzelstukjes op hun plaats vallen: aaah dáárom reageer ik daar altijd zo heftig op... etc. Vooral heftige maar onlogische en onbegrijpelijke emoties zijn signalen dat er in het onderbewuste iets vast zit wat bewust gemaakt kan worden en geheeld kan worden. Dit klinkt misschien wat zakelijk maar het zijn bijzonder emotionele en intense ervaringen die grote inzichten brengen. Bijzonder is ook dat je je kan trainen om je bewust te worden in je droom dát je droomt en dat je de droom dan kan sturen met je bewuste. Dus net andersom. Volgens mij is het belangrijk om je onbewuste bewust te maken voor zover dat kan. Oftewel: je bewustzijn te verruimen. We hebben echt veel meer in ons dan we denken. En er is nog veel meer te ontdekken. Er staat (gelukkig) wel een soort politieagent, een hele aardige maar hele alerte, bij de deur van je onbewuste kelder. Je onderbewuste zal nooit meer kennis vrij laten dan dat je aankan. Dat scheelt... ;-) Wanneer je in staat bent bewust contact te maken met je onderbewustzijn kan je dezelfde manier gebruiken om ook contact maken met je bovenbewustzijn, maar dat is weer een ander verhaal.

De vraag is te breed voor een simpel antwoord, toch zal ik het proberen. Onderbewuste processen beslaan het deelgebied cognitieve psychologie. Als ik de vraag goed begrijp bedoel je te vragen in hoeverre onderbewuste (automatische) processen verantwoordelijk zijn voor menselijk gedrag. Dit verschilt natuurlijk per type gedrag, denk aan bijvoorbeeld alleen al het verschil tussen beweging en denken. In het algemeen is het misschien handiger om te kijken naar de andere kant, het bewustzijn. Dit wordt door cognitief psychologen het 'werkgeheugen' genoemd. In het werkgeheugen wordt informatie actueel gehouden en bewerkt door een drietal processen waar ik niet verder op in zal gaan. Echter is voor deze processen al een hele hoop onderbewuste processen dat eraan ten grondslag ligt. Om het kort te beantwoorden, ten alle tijden zorgen onderbewuste / automatische processen voor een goed verloop van gedrag. Voor het semi-'levende', eigenwillige onderbewustzijn met verlangens en behoeften zoals Freud dat beschreef is echter geen wetenschappelijke bewijs.

Ik denk in nood. Ik heb in mijn jeugd nog een liefje gehad die ik onsetend graag zag, maar mijn onbewust zijn zei me dat ik moest stoppen met die relatie. Nu na die vele jaren weet ik dat de liefde niet wederzijds was . Maar ik denk nog alle dagen aan haar.

Toch nog een antwoord, omdat de rest van de vragen op GoeieVraag momenteel erg slecht zijn. Je onderbewuste zorgt ervoor dat je boos wordt, dat je verdrietig wordt, dat je vreugde voelt. Zonder je onderbewuste zou je je alles moeten herinneren en zou je alles paraat moeten hebben. Ik denk dat het leven dan echt een hel is. Dat je alles zou moeten onthouden, en zelfs de hele slechte ervaringen en situaties. Die zou niks kunnen verdrukken, je kunt niks even parkeren. Je onderbewuste is er altijd, en zal je altijd sturen.

eigenlijk bepaalt ons onderbewustzijn altijd wat we doen. kunnen we niet omheen. soms lijkt het of we erdoor gestuurd worden. verzet helpt niet, het blijft zich gewoon aandienen. je bewust zijn van dit feit en naar binnen duiken in je eigenste zelf, ernaar luisteren, is een klus van formaat. voor mij tenminste wel. vooral omdat ik meer een 'doener' ben en daardoor niet altijd stil ben (of kan zijn) en luister naar de diepere signalen van mijn binnenste. het me hiervan bewust zijn helpt me mijn onderbewust-zijn gewaar te worden en erachter te komen waarom van alles gaat zoals het gaat. interessant en ook moeilijk, maar spannend en giga-de moeite waard.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100