Mag een werkgever om een doktersverklaring vragen ? Zo nee, in welk wetboek en welk artikel kan ik dit terug vinden ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Jazeker, zelfs bij sollicitaties worden soms complete onderzoeken gedaan. Ligt er net aan voor welk tak van sport jij wilt gaan werken. In de dergelijke verklaring staan geen in en outs van een eventuele ziektebeeld. Ook tijdens een ziekteperiode mag een werkgever vragen om een dergelijke verklaring. De aard en exacte inhoud van je ziekte wordt hierin niet weergegeven. Dat laatste gaat een werkgever namelijk niets aan. Een goede arts zal hieraan dan ook geen medewerking verlenen. Dat valt namelijk onder zijn beroepsgeheim. Toegevoegd na 40 minuten: Als een dergelijke verklaring namelijk niet mocht worden afgegeven, dan zou een werkgever u op uw mooie blauwe ogen moeten vertrouwen. Zo werkt het hier dus niet, u zult moeten kunnen onderbouwen waarom/waardoor u ziek bent. Daarvoor is dus die doktersverklaring. Stel u heeft een aanpassing nodig om medische redenen om uw werkt te kunnen blijven doen, zonder een medische verklaring kunt u niets onderbouwen. Ook daarvoor kan medische verklaring gebruikt worden. Zwart wit gezien zou een werkgever u zonder een dergelijke verklaring gewoon weer te werk kunnen stellen.

Vanuit de wet kan de werkgever in geval van bijzonder verlof vragen om een doktersverklaring. Ook in een CAO kan dit zijn opgenomen. Maar gaat het om jouw eigen gezondheid, dan heeft alleen de bedrijfsarts daarmee te maken. De werkgever mag alleen informeren hoe lang het zou kunnen gaan duren.

Bronnen:
http://www.gratisadviseurs.nl/question.php...
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ve...

In Belgie is men verplicht om igv ziekte binnen de 24 uur aan ziektebriefje aan de werkgever te bezorgen. Eveneens moet men hem onmiddellijk telefonisch verwittigen. Hoe het in Nederland zit weet ik niet maar het zal wel gelijkaardig zijn.

Voor het verbod op het verwerken van medische gegevens geldt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens een uitzondering voor werkgevers bij: "de reïntegratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid." Oftewel: alleen bij ziekteverzuim heeft jouw werkgever hier iets mee te maken. Het is dan echter niet aan de werkgever, maar aan de bedrijfsarts om hiernaar te vragen. De werkgever mag slechts aan jou vragen hoe lang je ziek denkt te zijn. De bedrijfsarts mag, uitsluitend met jouw toestemming, informatie opvragen bij je eigen behandelaars. Een verklaring opstellen mág een arts niet eens volgens de gedragsregels van de KNMG (artsenorganisatie): "Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt (..) Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen." Een arts die zich houdt aan deze richtlijn, zal een dergelijke verklaring dus niet eens afgeven. Als het gaat om een potentiële werkgever, is de wet op de medische keuringen van kracht. In dat geval mag een keuring alleen worden verricht door een onafhankelijk arts, en dat mag ook alleen maar wanneer de functie bepaalde risico's met zich meebrengt, vantevoren bekend was dat een dergelijke keuring deel zou uitmaken van het selectieproces, etc. In dat geval voldoet ook een verklaring van de eigen arts niet, en zal daar ook niet om gevraagd worden. Als een werkgever vindt dat jij door een arts beoordeeld moet worden, zal hij de bedrijfsarts in moeten schakelen. Ook die mag de werkgever trouwens niet informeren anders dan op beperkingenniveau wanneer dat relevant is voor de uitoefening van je functie (bijvoorbeeld: maximaal halve dagen kunnen werken, alleen zittend werk mogen doen, etc.) De bedrijfsarts kan wel, met jouw toestemming, informatie bij je eigen arts opvragen. Dit is overigens de Nederlandse situatie, in België is het wél gangbaar dat een zieke werknemer bij ziekmelding een verklaring van de eigen (huis)arts moet overleggen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geld...
http://www.arcanum.nl/download/artsenverkl...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100