Wat is een zondaar?

in spirituele zin

Toegevoegd na 22 minuten:
Staat er ook iets recht tegenover?
Het ene is zondaar, het andere is...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"Wat is een zondaar?" Een ‘zondaar’ is, naar mijn mening, iemand die zelf in ‘zonde’ denkt, voelt, handelt, wandelt, oordeelt, beoordeelt en veroordeelt. Jezus schijnt te hebben gezegd: "Zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die ‘de zonde’ maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel, dat wat men ‘de zonde’ noemt." (Evangelie volgens Maria Magdalena)... http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/Maria-Magdalena.htm Wanneer men dus ‘dat’, wat eigenlijk ’één’ is, door ‘twee’ scheidt, dan zal men, door ‘de zelf-gemaakte scheiding’, ‘het ene’ tegenover ‘het andere’ zetten; en men zou dan het volgende kunnen vragen: "Staat er ook iets recht tegenover? Het ‘ene’ is ‘zondaar’, het ‘andere’ is…?" ‘Het ene’, wat reeds was, is en zal zijn (de waarheid/ het kind/ het reine), staat dan tegenover ‘het andere’ wat men zelf (uit het ‘ene’) heeft gecreëerd (de illusie/ de goed en kwaad-denkende/ de zondaar). http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_en_kwaad Wie ‘twee’ weder tot ’één’ zal ‘verenigen’, die zal ‘de zonde’, ‘de dualiteit’ en ‘de illusie’ voor zichzelf ‘beindigen’; en dát zou (de) men(s) slechts kunnen doen door ‘de wilskracht’ en ‘het bewustzijn’. Dát wordt dus flink stoeien met jouw 'kundalini'; ha ha ha. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kundalini Best moeilijk in deze ‘paradoxale wereld’... http://www.encyclo.nl/begrip/paradoxaal

Iemand die zondigt. Dus iets doet wat niet mag volgens de bijbelse wetten. Dan wordt er nog onderscheid gemaakt tussen dagelijkse zonden en doodzonden. Bijvoorbeeld, een leugentje is een dagelijkse zonde, maar een ernstig vergrijp als een moord is een doodzonde. En waar de grens nou precies loopt, kan ik niet zeggen.

Het komt van de term "zonde"...: " dat iemand de volgende keer een verbetering kunnen bewerkstelligen" zou dan de betekenis kunnen zijn. Toegevoegd na 9 minuten: kunnen = kan bewerkstelligen.

Om te weten wat een zondaar is, moet je eerst het begrip zonde kennen. In verschillende religies is een zonde een ernstige of minder ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst. De term impliceert ongehoorzaamheid aan God en wordt gebruikt in het jodendom, christendom en islam, maar niet in religies als het boeddhisme en in systemen waarin geen persoonlijke godheid is. De zonde is vaak sterk verweven met de religieuze betekenis van schuld. Christelijk geloof: Als iemand een zonde begaat, betekent dat dat er wordt ingegaan tegen de wil van God, zoals die in de Bijbel wordt beschreven. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn de Tien Geboden. Tienmaal staat daar Gij zult niet of juist Gij zult…. Zonde kan overtreding van geboden zijn, maar ook het nalaten van het goede. Het komt voor dat zonden naar gradaties worden ingedeeld. In het Nieuwe Testament noemt Johannes een bijzondere categorie, de zogeheten doodzonde (‘zonde tot de dood’) (1 Johannes 5:16-17). Welke zonde hij daarmee precies bedoelde schreef hij niet maar blijkbaar gaat het hierbij om die zonde waarbij men God definitief de rug toekeert. Men verliest dan het ‘genadeleven’ en is dus als het ware geestelijk dood. Een andere categorie zijn de zeven hoofdzonden. De zeven hoofdzonden zijn: Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots) Avaritia (hebzucht - gierigheid) Luxuria (onkuisheid - lust - wellust) Invidia (nijd - gramschap - jaloezie - afgunst) Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht) Ira (woede - toorn - wraak) Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid) Volgens de Bijbel is de dood de straf die de mens verdient voor haar zonden. Vergeving kan echter plaatsvinden door Gods zoon, Jezus Christus. Overeenkomstig het Oude Testament waarin een lam (of een ander gezond dier) werd geofferd om vergeving voor zonden te krijgen, offerde Jezus zichzelf op. Doordat hij na drie dagen weer verrees uit de dood, was dit het teken dat hij de dood (en dus de straf op de zonde) had overwonnen. Iedere godsdienst heeft zo zijn eigen interpretatie. Een zondaar is iemand die deze regels overtreedt.

zondaar ` zon - daar de -woord (mannelijk) zondaars, zondaren , zon - da` res de -woord (vrouwelijk) zondaressen iem. die zonden bedreven heeft gevonden op http://www.woorden.org/woord/zondaar Zondaar Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s, ...aren), *...ARES, v. (-sen), die zondigt, die zonde begaan heeft. Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/ zondaar 1) Boetvaardige 2) Boosdoener 3) Dader 4) Handelaar in geestelijke goederen 5) Iemand die een overtreding begaat 6) Kwaaddoener 7) Misdadiger 8) Overtreder 9) Peccator 10) Persoonsbenaming 11) Schuldenaar 12) Schuldige 13) Slecht mens 14) Zondige Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor Het tegenovergestelde van zondaar is heilige. Je hebt de heilige en de zondaar.

Een zondaar is het resultaat van etiketjes-plakkkers. Er tegenover staat de onbeplakte.

Een zondaar is iemand die niet trouw is aan zijn eigen diepere waarheid. En dat kan voor een heleboel dingen gelden. Dus iemand die ondanks zijn eigen ervaringen, toch besluit een andere weg in te gaan, waarvan het al vast staat dat die weg leidt tot vernietiging. Die keuze is vrij, maar niet altijd verstandig. De keuze van je hart, is de juiste keuze.

Sorry, ik ben even weg. Ik ga over mijn nek...

Leven volgens de wil van God, doe je dat niet dan zondig je. Zie Romeinen 12. Toegevoegd na 5 minuten: En nog veel meer bijbel teksten waaruit je kunt afleiden wat zonde is. En hoe je dood van zonde leeft.

Bronnen:
http://www.biblija.net/

In de Griekse en Hebreeuwse grondwoorden voor zonde ligt de betekenis opgesloten wat ' doel missen' betekent. De mens werd volmaakt geschapen ,zou eeuwig op aarde hebben geleefd in volmaakte gezondheid en had ook een specifieke werkopdracht betreffende de zorg voor de aarde. Iedere mens mist momenteel nog dit doel.Wij zijn allemaal zondaars. Wat een mens in zijn onvolmaakte toestand daar momenteel kan tegenoverstellen is 'liefde'. Niet de opgehemelde geromantiseerde liefde waar boeken en films zo graag weergeven maar de 'onzelfzuchtige op christelijke beginselen gebaseerde liefde'. Paulus schreef dit onder Gods inspiratie in zijn eerste brief aan de Korinthiërs hfst13:4-8 De liefde is lankmoedig en vriendelijk. De liefde is niet jaloers, ze snoeft niet, wordt niet opgeblazen,  gedraagt zich niet onbetamelijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet geërgerd. Ze rekent het kwade niet aan.  Ze verheugt zich niet over onrechtvaardigheid, maar verheugt zich met de waarheid. Ze verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verduurt alle dingen.  De liefde faalt nimmer. . . .

Wat is een zonde? Wij mogen fouten maken, juist oké om van te leren (spiritueel gezien). Zondaar en wat staat daar recht tegenover? Wanneer je het ziet als dat wanneer iemand stééds dingen doet die niet integer zijn, staat daar probéren in zuiverheid te leven, tegen over.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100