Hoe verhoudt het begrip Maya zich tot de filosofie van non-dualiteit (Advaita Vedanta)?

Ik kwam laatst het begrip Maya (illusie) en ook de filosofie van non-dualiteit tegen. Kan iemand mij op een relatief eenvoudige wijze dit verband uitleggen? Hoe het begrip Maya past bij deze filosofie.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is bij non-dualistisch denken (= automatisch weten) geen betere of minder goeie manier. Dat zijn termen die voortspruiten uit het dualistisch denkpatroon. Vanuit dualistisch standpunt ga je er inderdaad van uit dat bepaalde zaken onmogelijk of onmogelijk te bewijzen zijn. Dat is net het mooie maar ook het bizarre en vaak verwarrende. Pas als je zelf door de fase van verwarring heen bent begin je te begrijpen waarom je door anderen wel of niet begrepen wordt. Je zou heel simpel kunnen stellen dat je in een overwegend dualistisch denkende status verkeerd als je onbekende of onbegrepen zaken in twijfel trekt. Dat doe je omdat je tijdens het dualistisch denken trager anticipeert op informatie-prikkels van eender welke aard. Daardoor combineer je ook trager de aangeboden elementen (informatie-prikkels) en vermits wij van nature absoluut willen begrijpen en uiten (bewust of onbewust) gaan we tussentijds een reactie geven over onze stand van zaken en die komt dan slechts gedeeltelijk of soms helemaal niet overeen met het algemeen concept waarover het gaat. Een voorbeeld van non-dualistische interactie kan je vergelijken met een leerling die onmiddellijk de oplossing geeft voor bijvoorbeeld een rekensom terwijl de leerkracht het nodig acht om de geijkte (dualistische weg te volgen. Immers, de dualistisch denkende en de dualistisch opgeleide leerkracht kan er met diens trage combinatie-systeem niet bij hoe een leerling elke keer opnieuw de juiste oplossing kan geven zonder die geijkte weg te volgen. Wie niet beter weet die denkt dat het toeval is. Niks toeval, wie bewust of onbewust in non-dualistische staat van zijn vertoeft die slaat die stappen niet echt over, ze worden gewoon zodanig snel genomen dat zelfs degene wie het overkomt het niet merkt dat die stappen in het brein wel degelijk genomen zijn. Dit is vrij simplistisch uitgelegd maar hier komt het wel op neer. Dus als ik schrijf dat we ons in een virtuele werkelijkheid (Hoog Lucide Droom en/of Wat-Als-Simulator) bevinden dan komt die visie voort uit hetgeen ik tijdens non-dualistische fases heb opgepikt. Daarna verifieer ik ze tijdens dualistische denk-status tot ik het ook in die zijnstoestand kan bevatten. En ja ik besef dat voor dualistische denkers het woord zweverig dan steevast de kop op zet. Geloof me, ik heb me ook vaker dan me lief was aan de andere kant bevonden dus ik heb zelf ook vaak genoeg dat woord gebruikt toen ik er nog niets van begreep. Anyway... Have Fun Any Way!