Wie kan mij vertellen wat Zen is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zen is een levenswijze... Het is geen godsdienst, want er is geen boek, geen leer, geen spirituele leider, geen dogma... Het is een levenswijze om tot bevrijding te komen van de beperkte zelf... Ze doen dat door te mediteren en naar satsangs te gaan... Satsang is samenzijn met de meester, samenzijn in waarheid... De meester is iemand die vrij is... De meester gebruikt middelen om de leerlingen wakker te schudden/maken... Zo is er de Koan... Een Koan is een raadsel dat niet opgelost kan worden... Een voorbeeld is deze: Laat mij de één-klappende hand zien? Of: Show mij je originele Gezicht? Het is de weg van wat het allemaal niet is... Neti-Neti, de weg van wat het allemaal niet is... Dus alles wat het niet is wordt wegelaten en dan blijft dat wat het wel is over... De zen-monniken waren/zijn asceten, ze doen alles voor de waarheid... Ze zijn er 24 uur per dag mee bezig, soms de hele dag mediteren en als de meester ziet dat er eentje wegdommelt dan slaat hij met een bamboe-stok op het hoofd... Zo is deze spirituele beweging in staat om lange lijsten van verlichten te produceren zoals dat geen enkele beweging gelukt is, zo zijn er lijnen die terug gaan tot 1600 of verder, van meester tot meester... Het kan best zijn dat er een onwaarheidje ingeslopen is, maar dit is uit mijn hoofd wat ik er zo over kan vertellen over Zen... Dat leek mij beter dan een link neergooien hier en dan zeggen lees maar zelf...

Msn-taal voor "zetten".

Zen is een vorm van het boeddhisme die volgens de overlevering is ontstaan in India en die in de 5e eeuw zou zijn geïntroduceerd in China. Daar kwam zen tot grote bloei, maar tegenwoordig geldt vooral Japan als het centrum van het zenboeddhisme. Zen legt de nadruk op za-zen: meditatie als middel tot verlichting. Bij deze meditatievorm zijn onder andere beheersing, wijsheid en een goed gevoel voor humor van belang. Een ander belangrijk element van zen is de koan, een soort puzzel die niet langs logische weg kan worden opgelost. In bijna ieder boek of artikel over zen wordt al in een vroeg stadium vermeld, dat het eigenlijk onmogelijk is zen te beschrijven of uit een boek te leren. Dit geldt eens temeer voor satori, de plotselinge ultieme zenervaring die veelal pas na jaren van training doorbreekt en waarbij alle puzzelstukjes in één klap op hun plaats lijken te vallen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen
http://www.zen.nl/

Het is de afkorting voor Zero Effort Networks. Een product van Novell.

Dat is de naam van mijn wijnkast! ;-)