Heb je vijanden lief ,gelijke jezelf ,hoe doe je dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daarvoor moet je IN de emotie van je vijand kunnen kijken. En vaak voorbij de bovenlaag emotie zoals boosheid. Daaronder zal je verdriet en angst tegenkomen. En verdriet omdat ook hij een slachtoffer is van zijn leven. Als je hem ook als een slachtoffer kunt zien, met veel verdriet en pijn, dan zal je als vanzelf de compassie kunnen vinden voor hem (want jij bent liefdevol en je neemt het op voor de zwakkere). Vanuit die compassie komt vanzelf ook de liefde los. --- Als voorbeeld van een hele moeilijke situatie: Je hebt een vader welke je heeft mishandeld en heeft geslagen. Je kijkt naar je vader vol haat en woede. Wilt niets meer met hem te maken hebben, want het is een onmogelijke man. Jij voelt jezelf als een slachtoffer, want jij ben mishandelt. Waar je ('je' ben jij niet, maar is als voorbeeld) blijft hangen is het beeld van haat, mishandeling, jouw verdriet. Als je hier voorbij kunt kijken, kan je eens kijken naar je vader. En kun jij je eens afvragen hoe hij is opgevoed, hoe was zijn vader of moeder, waar komt zijn boosheid vandaan en welk verdriet draagt hij mee? Welk verdriet houdt hij verborgen voor de buitenwereld? Deze kleine stap extra is soms zo moeilijk, omdat het eigen verdriet nog zo groot is. Je voelt je slachtoffer en daarin blijf je vastzitten. Letterlijk 'vast' zijn. --- Elke persoon heeft zijn verleden, zijn verdriet, angst, boosheid. Ook je vijanden. Van je vrienden weet je het en die kun je helpen. Je vijanden (zoals ook vroegere pesters) hebben ook hun eigen leed van het leven. Als je je daarin kunt verdiepen en kunt 'zien' welke leven zij hebben moeten leiden/lijden, dan kan de compassie komen en daarna ook de liefde. Want wie heeft er nu niet medelijden voor een klein kind met verdriet. Ook je vijand zit vast in zijn verdriet en pijn van vroeger als een klein kind.

je doet je vijanden niet aan wat je ook niet wilt dat jou aangedaan wordt ook al zijn het niet je beste vrienden laat ze links liggen maar doe ze niks aan

Nou zoals er al staat wees even aardig voor jezelf als voor je vijanden. Het is erg lastig Maar als je je best doet Lukt het wel

Een vijand is ook een mens. Jij kunt ook een vijand zijn voor een ander. We zijn allemaal mensen met onze tekortkomingen, realiseer dat en het wordt makkelijker een ander te accepteren of te tolereren.

Door van jezelf te houden, en te accepteren dat je zelf ook tekortkomingen hebt. Door dat van jezelf te accepteren, accepteer je het ook van een ander. Medelijden voor je vijand is beter op zijn plaats, want een ander kan zo geobserveerd zijn door zijn haat, en zo op zichzelf gericht zijn, dat hij het licht wat vriendelijk wenkt niet ziet. Door juist vriendelijk te zijn voor iemand die jou haat, ontkracht je zijn haat, en het maakt hem beschaamd en zet aan tot nadenken.

Anders gezegd: Doe nooit iemand iets aan uit haat of nijd. Of je ze nou aardig vind of niet. Staat overigens los van het recht om jezelf te verdedigen...ander citaat zegt nl (Jezus antwoord de vraag van een soldaat wat hij moet doen): Doe uw werk maar verkracht en plundert niet...wees tevreden met je soldij. Oftewel: De soldaat mag wel het land en de bevolking verdedigen. Maar ook hier zonder de individuele vijand te haten. Je mag jezelf wel beschermen tegen vijanden..desnoods met geweld..maargeen laster of roddel over je vijanden vertellen.

Door geen kwaad met kwaad te vergelden.

Ofwel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

Nou ik kan je wel een ding zeggen dit kan heel lastig zijn want wat is je vijand,wanneer woord iemand je vijand Voor de een kan het zijn door een meningsverschil,en dat klopt niet natuurlijk.Laten we een uiterst voorbeeld nemen iemand van wie je weet dat ie je van je leven wil beroven,of een van je familie vermoord heeft. Dan woord het zeker lastig. Ik denk dan ook echt dat je dat gegeven moet worden door God. Dat je dan nog van die gene kan houden dat kan denk ik niet vleselijk,dan moet je geestelijk geïnspireerd zijn door Gods Geest.

Heb je naaste lief gelijk u zelve. Je naaste is niet je vijand bewust of onbewust behandel je die toch anders.

Je moet jezelf lief hebben om een ander lief te kunnen hebben, maar om een ander lief te kunnen hebben zoals je zelf inclusief je vijanden, is je vijanden als je vrienden zien.

Door niet te haten en te verachten. Dit is soms heel moeilijk, als de vijand zich vergrepen heeft aan je medemens en vooral als dat een kind is. Je naaste liefhebben als jezelf houdt ook in dat je best heel kwaad kunt zijn op een ander, als je ook heel kwaad kunt zijn op een eigen stommiteit. De Bijbelse en andere aspecten zijn goed verwoord in andere antwoorden, die ga ik niet herhalen. Het is echter wel zo dat deze Bijbelse opdracht van Jezus niet gezien moet worden dat je slap moet reageren op misdrijven. Ook Jezus sloeg met een zweep de tollenaars etc. de tempel uit. Had Hij ze lief/ JA Pikte hij hun ontheiligende gedrag ? NEE. Wie zijn broeder(zuster) ziet zondigen en hem niet vermaant, heeft deel aan zijn zonde. Het schoont dus zowel je eigen gedrag als dat van anderen op. Dat men derhalve sex met dieren strafbaar stelt en als mede-ouder NIET ingrijpt bij incest dit gelijk aan medeplichtigheid staat is in dat opzicht een goede stap voorwaards. Er is echter nog veel te doen. Daarbij moet witte boordencriminaliteit niet onderschat worden. En je moet er vooral niet aan meewerken. Misschien een goede tip voor (mede)bestuurders? Je wilt zelf toch ook niet bestolen worden? De uitspraak van Jezus gaat dus veel verder dan je denkt, denk ik. Niets is beledigend bedoeld.

door ze te behandelen als ; sommige zeggen ; wat gij niet wilt wat u geschied doet dat ook een ander niet maar dat vind ik negatief , het is het grote niks doen, passief dus terwijl het onderstaande een actief handelen is dat hoe je zelf behandelt wil worden je een ander ook zo moet behandelen wil je vriendelijk behandeld worden ? groet de mensen op straat en loop ze niet stug voorbij hou de deur voor iemand open en sla hem niet voor zijn neus dicht in een winkel bvb weet je dat iemand een hekel aan je hebt ga dan naar die persoon toe en vraagt wat de reden is, en luister dan met aandacht en val hem niet in de rede en wie weet kan het opgelost worden en zo niet dan heb je gedaan wat je kon doen en bedenk dat die persoon het heel moeilijk heeft met zijn vijandig gedrag en bedenk dat je een ander niet kan veranderen , je hebt alleen de regie over jezelf en jij zelf bepaalt hoe je in het leven wil staan

denk dat dit gaat over vergeven.. kan soms heel moeilijk zijn maar uiteindelijk ben jij degene die hierdoor verder komt. net als dat jij het fijn vindt dat je familie/vrienden je een nieuwe kans geven als je iets stoms gedaan hebt. je vijanden ligt misschien iets lastiger want dat zijn vaak mensen/dingen die jou iets verschrikkelijks hebben aangedaan.. denk dat jij dit eerst zelf moet verwerken en daarna op die ''vijand'' afstappen om dingen te benoemen en evt. uit te spreken (zo mogelijk). daarna loslaten en verder gaan klinkt wel makkelijker dan het is maar aan de andere kant denk ik dat wij het onszelf vaak moeilijker maken dan nodig. en soms zijn wijzelf onze grootste vijand......

Er is waarschijnlijk 1 specifieke reden waarom je een persoon als vijand beschouwd... Bedenk nu eens 3 positieve zaken betreffende die persoon. Misschien is hij/zij wel heel goed voor zijn/haar kinderen, geeft altijd geld aan goede doelen, etcetera. Indien je die 3 positieve zaken hebt bedacht, is het vervolgens 3 tegen 1 en kun je die vijand toch accepteren, net als dat jij jezelf accepteert, want ook jij bent net als iedereen niet perfect. Respecteer elkaar om afwijkende meningen, in plaats van er om te gaan vechten!

De uitspraak "Hebt uw vijanden lief", is een reactie op wat in het Oude (Joodse) Testament staat: 'Gij zult uw naasten liefhebben en uw vijanden haten'. Deze traditie wilde Jezus - logischerwijs - doorbreken. Dit is echter niet zo eenvoudig omdat de reactie van haat jegens 'de vijand' diep geworteld zit in ons wezen. Zo keren we ons automatisch van ellendige situaties af en doen we ons uiterste best bedreigingen weg te nemen. Toch ontkomen we vaak niet aan ellende en bedreigingen. Het grote gevoel van machteloosheid komt als haat naar buiten. De machteloosheid is juist zo groot omdat we telkens beseffen dat wij de toekomst niet naar onze hand kunnen zetten, niet in staat zijn alle bedreigingen af te wenden. Jezus nodigt echter iedereen uit om in te zien dat de Vader zich niet in zijn Werk (Schepping) vergist. Alles wat gebeurt, komt van Hem - en is daarmee het beste (zoals Meester Eckhart al rond 1300 zei). Vergelijk ook het boek Job, waarin God zowel het 'goede' als het 'slechte' liet gebeuren. Job was hierdoor zeer verward en eiste een verklaring, beter: een rechtvaardiging. Deze kwam niet in een antwoord in woorden van God, maar door inzicht: "Eerst kende ik U slecht van horen zeggen, maar nu heeft mijn eigen oog U gezien" (Job 42:5). Er staat niet beschreven wat Job zag, maar vanaf dat moment aanvaarde hij de dualiteit (met geluk èn pijn, vaak zonder enige gerechtigheid) van het aardse leven. Dit verrijkte Job meer dan hij ooit was geweest. Je vijanden liefhebben is een van de grootste rijkdommen van deze aarde.

Ik heb mezelf dat geleerd door aan Alles en Iedereen, tot in het kleinste detail, een 100% Gelijke waarde te geven. Alles en Iedereen heeft dan een evenwaardig nut en als je weet dat alles wat je denkt als een boemerang terug naar je toekeert dan kan je er van op aan dat je het jezelf behoorlijk moeilijk kan maken als je iemand ofwel hoger dan wel lager dan jezelf inschat. Gedachten zijn magnetische krachten... je trekt dus aan wat je denkt. Je kan dus maar beter Win-Win-Denken en/of iedereen het Allerbeste wensen! Succes!