Waarom zijn er niet of nauwelijks ongelovigen in islamitische landen?

Vele ongelovigen zijn ex-christenen en ex-boedhisten. Toch heb ik het nog nooit gehoord dat er een ex-moslim is die ongelovig is geworden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik heb het wel gehoord. Sterker nog, ik ken hier in Nederland ook een aantal moslims die nog voor de vorm aan wat tradities meedoen maar eigenlijk niet geloven. Zo zijn er ook in islamitische landen natuurlijk veel niet-gelovigen te vinden. Alleen ze schreeuwen dat niet van de daken. Dat kan verschillende redenen hebben, waarvan de onderste twee de belangrijkste zijn: 1) Sociale druk van de omgeving: Een vergelijkbare druk met die uit de de jaren 50 á 60 van de vorige eeuw het in het - toen nog overwegend christelijke - Nederland. Destijds was het 'not-done' om toe te geven dat je wel braaf elke zondag naar de kerk ging, maar al lang niet meer in welke god dan ook geloofde. Als je dat wel deed werd je niet zelden verstoten uit de gemeenschap en zelfs uit je familie en vriendenkring. De emancipatie van de niet-gelovigen in christelijke landen loopt dus wat voor op de emancipatie van de niet-gelovigen in islamitische landen. 2) Het kan levensgevaarlijk zijn: in streng islamitische landen wordt een citaat uit de Koran misbruikt om afvallige moslims en hun gezinnen te vermoorden of andere gruwelijke dingen aan te doen. Je ziet dat zelfs een aantal bekende ex-moslims die gevlucht zijn uit hun land en daarna openlijk de islam hebben afgewezen, ook in het 'vrije' Westen moeten vrezen voor hun leven. Toegevoegd na 15 minuten: Ik ben nog even gaan spitten en geloofsafval in de islam heet Ridda (zie bron 1). In de meeste islamitische landen is geloofsafval (van de islam) verboden en strafbaar. De volgende sancties zijn van toepassing (maar worden niet altijd consequent opgelegd): (onvolledige lijst) Afghanistan – doodstraf Bahrein – verboden en strafbaar Egypte – doodstraf Irak – doodstraf Iran – doodstraf Jemen – doodstraf Koeweit – doodstraf Libanon – verboden en strafbaar Maleisië – verboden, gestraft met boete, gevangenis en geseling (in 5 van de 13 provincies) Mauritanië – doodstraf Nigeria – verboden en strafbaar (in 12 van de 37 provincies) Pakistan – doodstraf (vanaf 2007) Qatar – doodstraf VA Emiraten - doodstraf Dus ja, ik snap dat je daar niet te koop mee loopt, zeker in islamitische landen. Maar ook in Nederland is het niet ongevaarlijk om openlijk afvallige moslim te zijn, getuige een artikel in Trouw (zie 2e bron): "Hegener citeert arabist Hans Jansen: „Zelfs tegen hun beste vrienden en hun ouders durven twijfelaars hun twijfel niet te uiten want ze kennen de regels van de islam over afvalligheid en uittreden: daarop staat de doodstraf."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ridda
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/arch...

De Islam is een relatief jonge godsdienst, zo'n dikke 600 jaar jonger dan het Christendom. Als je 600 jaar teruggaat in de jaartelling waren er in de westerse landen ook zo goed als geen ongelovige christenen (lees katholieken). Er zal eerst een figuur van het soort Luther moeten opstaan, om daar verandering in te brengen. Zodra moslims emigreren naar westerse landen zie je dat vele moslims hun geloof de rug toekeren.

dat lijkt misschien zo omdat de nieuwsgaring geregisseerd wordt door de overheid. wij zullen dus niet snel iets te horen krijgen over de ongelovige. maar er zijn wel degelijk ongelovige moslims