Verplicht de Bijbel het om aangesloten te zijn bij een kerk o.i.d.?

Staat er in de Bijbel dat je je bij een kerk moet aansluiten en je moet laten dopen? Of mag je ook op je ook op je eigen manier de Bijbel naleven? Ik geloof namelijk wel in God, Jezus, de Bijbel etc., maar ik denk niet dat er een kerk ofzo is waar ik het helemaal mee eens ben. (Ze hebben allemaal iets moois ook, maar elke heeft denk ik wel regels waar ik me niet in kan vinden).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de bijbel staat nergens dat degene die gelooft in de God van Abraham, zich moet laten aansluiten bij een kerk. Toen Jezus zich wou laten dopen door Johannes de doper zei hij : "laat me begaan,... want we moeten alles doen wat God van ons wil' . Mattheus 3:15 Vanaf toen deed hij alles wat zijn Vader Y-H-W-H hem had opgedragen en en begon voor Jezus een nieuwe levenswijze. Van gelovigen die dit voorbeeld van Jezus willen volgen, wordt verlangt dat zij zich laten dopen. Na Jezus tijd werden gelovigen vervult van de heilige geest en er werden al snel christelijke gemeente's opgericht. Over de hoeveelheid en de grootte's van die christelijke gemeente's kan men in de bijbel niets terugvinden. Al snel werden christenen vervolgt, men kan er vanuit gaan dat christelijke gemeente's toen drastisch slonken, en na de dood van de laatste apostel is er relatief weinig bekent over het leven van christenen. In onze tijd is het nog steeds belangrijk dat een gelovige zijn leven ten dienste stelt van zijn schepper, op deze wijze volgt men Jezus christus na en kan dit tonen door de waterdoop. Geloof en vertrouwen in God is het belangrijkste, de rest zal de Geest van God ons tonen. Toegevoegd na 14 minuten: correctie in zesde alinea : " na de dood van de laatste apostel is er een periode geweest, waarin relatief weinig bekent was over het leven van christenen."

Nee hoor; de Bijbel verplicht je tot niets! Als jij je geloof wilt beleven zonder kerk is dat helemaal geen probleem. Er zijn steeds meer mensen die dat doen.

nee. je mag de bijbel lezen,op eigen houtje. Je hoeft je niet te laten dopen, je hoeft ook niet lid te zijn of te worden van een kerk ef iets wat daarop lijkt. Je bent voor 100% vrij om met de bijbel te doen wat je zelf wilt.

De bijbel kan jou niet tot iets verplichten, want de bijbel is een boek. Het is een verzameling verhalen, door heel veel mensen bijelkaar geschreven en bijelkaar gevonden en samengevoegd. De Bijbel is niet in één keer tot stand gekomen, maar is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament is in feite de Hebreeuwse Joodse Tenach. Ook het Nieuwe Testament is een verzameling boeken. Dan heb je nog de talloze verschillende vertalingen en de eindeloze reeksen interpretaties van die bijbel.... Dus nee, de bijbel verplicht jou tot niets.

matheus evangelie 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ tja Christen zijn in je eentje is er niet bij lijkt mij Laat je niet verleiden door het vuur in je je te laten doven door je te laten afzonderen. Elke kerk heeft zijn eigenaardigheden zelf al dragen ze wereldwijd dezelfde naam het zal je verbazen hoe de verschillen zijn maar kijk naar de geestelijke zaken en wees een discipel

Wat deed Paulus op zijn zendingsreizen? Juist,gemeenten oprichten. In zijn brief aan zo'n gemeente schreef hij : (Hebreeën 10:23-25) . . .Laten wij zonder wankelen vasthouden aan de openbare bekendmaking van onze hoop, want hij die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkaar letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen,  het onderling vergaderen niet nalatend, zoals voor sommigen gebruikelijk is, maar laten wij elkaar aanmoedigen, en dat te meer naarmate GIJ de dag ziet naderen. Ik denk dat het bovenste wel heel duidelijk is.

nee de bijbel geeft niet de verplichting om je bij een kerk aan te sluiten, bij welke kerk zou dat dan moeten zijn ? en je mag de bijbel ook op je eigen manier naleven want anders loop je een ander maar na het kan wel aanmoedigend zijn om een kerk te bezoeken

Het staat er niet direct, maar indirect toch wel zoals in hebreen 10 vers 25 waarin staat dat we de samenkomsten niet moeten verzuimen als waarschuwing. Dopen staat symbool voor je oude leven achterlaten het onder water gaan en het nieuwe leven met Christus aandoen. De doop door onderdompeling. Wie gelooft en gedoopt is, zal behouden worden" (Markus 16:15, 16a). Kijk naar een brandend kooltje en haal het uit de open haart, zie wat er gebeurt. Naar verloop van de tijd gaat het kooltje uit en de haart brand eenvoudig verder. Zo is het ook met een eenzame gelovige, God heeft het niet bedoeld om eenzaam te zijn, maar dat je broers en zussen om je heen krijgt die je ook warmte geven. En natuurlijk zal er ook weleens broer of zus zijn die helemaal niet leuk is, maar dat is in een echt gezin ook het geval. De ideale gemeente bestaat niet, zelfs de gemeente van de Here Jezus was niet ideaal, denk aan Judas. Ook is er geen leerstelling wat 100 % zuiver is. Waar het omdraait is de Here Jezus Christus, wie door Hem wordt vrij gemaakt is waarlijk vrij. Vrij om een kind van God te zijn. Zoek wel een gemeente die bij je past en waar de Here Jezus wordt verhoogd.

De bijbel is een boek wat de christenen gebruiken om hun geloof te kunnen uit dragen. Als je alles moet doen wat in de bijbel staat zou je zelfs strafbaar zijn. Lees het boek Deuteronomium er maar eens op na. Ook staat in de bijbel dat je moet bidden tot God. Ik heb dat in mijn jeugd jaren lang gedaan door vóór mijn eten de woorden te bidden: "Here zegen deze spijze ,amen." Na het eten waren de woorden: "Here, dank u voor deze spijze ,amen." Ik ben in Afrika geweest en heb daar veel dingen gezien die ik niet kon rijmen met deze gebeden. Ik zou het ook nooit aan deze mensen kunnen uitleggen. Wel kun je vanuit jouw christelijke overtuiging de woorden van Jezus naleven: Heb God lief boven alles en, daaraan gelijk: hebt elkander lief als jezelf! Als iedereen dat zou doen zou de wereld er veel beter uitzien!

In de tijd van Paulus was de enige mogelijkheid om informatie te delen en mensen over het woord van God te leren, door bij elkaar komen. Verhalen gingen van mond op mond. Boeken bestonden toen nog niet. In de huidige tijd kan je kan de Bijbel overal kopen en op andere manieren in contact komen met andere christenen dan alleen bij elkaar komen in de Kerk. Fora op internet of zelf Bijbelclubs vormen, bijvoorbeeld. Veel mensen vinden het fijn om naar de kerk te gaan om de dominee of voorganger de Bijbel te horen uitleggen en contact met andere christenen te hebben. Maar niemand kan je verplichten om naar de kerk te gaan of je erbij aan te sluiten als je daar niets voor voelt. In de Bijbel staan richtlijnen, geen verplichtingen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100