wat houd de pygmalion effect in?

wat voor beperkingen heeft het en wat zijn de symptomen

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

"Het Pygmalion-effect is gebaseerd een verhaal van de Romeinse dichter Ovidius. Dit verhaal ging over een beeldhouwer wiens gebeden werden verhoord toen zijn standbeeld van de volgens die beeldhouwer ideale vrouw tot leven kwam. In de jaren '60 had je vervolgens het werk van Robert Rosenthalm. Hij vestigde de aandacht op de grote en vaak onbewuste gevolgen van onze verwachtingen. Rosenthal werkte met de verwachtingen die onderwijzers hebben over hun leerlingen. Op een basisschool voerde hij daarvoor bij een experiment een IQ-test uit. Na die test selecteerde hij op een willekeurige wijze 20% uit elke klas. Tegen de onderwijzers vertelde hij vervolgens dat deze leerlingen waarschijnlijk een intellectuele sprong zouden gaan maken. Daarbij konden ze er vanuit gaan dat deze leerlingen beter zouden gaan presteren dan hun klasgenoten. Een jaar later kwam hij terug en deed de IQ-test opnieuw. Wat hem opviel was dat de geselecteerde leerlingen het aanzienlijk beter deden dan de andere leerlingen. In alle geteste klassen, van de eerste tot de zesde klas, waren de verbeteringen significant. De gemiddelde stijging van het IQ was maar liefst 12,2 procentpunten. De positieve verwachtingen van de onderwijzers over die leerlingen waren van invloed geweest op de interacties. Presteerden de leerlingen erg goed dan bevestigde dat de verwachtingen van die onderwijzers. Dat versterkte dan weer het gedrag van diezelfde onderwijzers. Als gevolg hiervan gingen de prestaties van de leerlingen daadwerkelijk vooruit. Op een werkplek kun je regelmatig een vergelijkbaar verschijnsel waarnemen. Hoewel Rosenthal in de jaren '60 werkte, waren er toen al uiteraard voorbeelden te over van het Pygmalion-effect." Uit dit hele verhaal blijkt volgens mij duidelijk de inhoud van de benaming 'Pygmalion-effect'. Het is een effect waarbij iets dat eerst niet zo was, door middel van positieve verwachtingen toch gebeurt. Het extreme voorbeeld hiervan is Pygmalion, die zo steevast geloofde dat zijn standbeeld een ziel had dat de goden het ook werkelijk een ziel gaven. Een meer concreet voorbeeld hiervan is dat voorbeeld waarbij leerlingen, waarvan de leraar (samen met de leerlingen zelf) denkt hun intelligentie te weten, en dat hun schoolprestaties zich vervolgens ook werkelijk naar deze verwachting gaan voegen.

Dat wil zeggen dat je je gaat gedragen naar de verwachting,dat leraren of meerderen van je hebben. Die verwachting is meestal positief.

Het is een is een voorspelling die zichzelf direct of indirect waarmaakt. Een zelf-vervullende voorspelling is, in beginsel, een foute definitie van de situatie die een nieuw gedrag oproept dat het originele foute concept „waar maakt“ Voorbeelden Belegging: Schrijft een gezaghebbende krant dat een fonds in waarde zal stijgen, dan zullen de lezers massaal dat fonds aanschaffen. Het gevolg is dat de waarde inderdaad stijgt. Economie: Als de minister van financiën van een land de bevolking waarschuwt dat er barre economische tijden in het vooruitzicht zijn, is het goed denkbaar dat mensen, ter voorbereiding op deze onheilstijding hun bestedingen fors terugschroeven om een reserve te kweken voor als het economisch tegen gaat zitten. Hierdoor lopen de bestedingen terug, en komen bedrijven bij het wegvallen van hun afzetmarkt massaal in de problemen. Dit vertaalt zich in massaontslagen en de barre tijd waarvoor de minister waarschuwde is aangebroken. Paranormale: Ook bij helderzienden en astrologen speelt het fenomeen een rol: de klant die zijn gedrag afhankelijk stelt van de voorspelling kan ernaar handelen en deze bewust of onbewust doen uitkomen. Zo kan een negatieve uitspraak van een astrologe of tarotkaartlegger een liefdesrelatie op termijn ondermijnen door de systematische vertwijfeling of angst die daardoor bij goedgelovige partners wordt ingeboezemd. Religie: "Ik ben een profeet, uitgekozen door God, maar ze zullen mij niet geloven" Tot zover Wikipedia. Naar mijn idee heeft het alleen maar beperkingen, omdat men de realiteit uit het oog verliest. Symptomen zijn dat de beweringen niet gestaafd worden door deskundig onderzoek.

Door hoge verwachtingen van iemand te hebben kun je het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Als een werkgever tegen je zegt, dat jij een bepaalde opdracht heel goed zult gaan uitvoeren, zal hij daar hoogstwaarschijnlijk gelijk in krijgen. Je stijgt als het ware min of meer in je eigen achting. Dit wordt ook wel het Rosenthal-effect genoemd.

Als je b.v. als leraar positieve voorinformatie hebt over de klas die je krijgt dan zal dat de prestaties van diezelfde klas positief beinvloeden.