Hoe stond Jezus tegenover het bidden en zorgen voor de overledenen?

In sommige kerken worden er gebedsintenties gedaan voor de overledenen. Maar hoe stond Jezus tegenover de invloed van gebed op reeds overledenen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nergens in de Bijbel kan je vinden dat de levenden nog iets kunnen doen voor de doden ,ook niet bidden.Jezus heeft dit ook nooit gedaan! Dat sommigen bidden voor gestorven geliefden komt omdat velen denken dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Sommigen denken dat bepaalde zielen naar een zogenaamd vagevuur gaan en dat men door gebeden verbetering in hun toestand kan krijgen. Maar dit is niet Bijbels. De Bijbel leert duidelijk dat er geen bewustzijn meer is na de dood,daarom vergeleek Jezus de dood met een slaap. In welke toestand de doden verkeren leert men uit het verslag van Lazarus. Jezus zei toen tot zijn discipelen: „Lazarus, onze vriend, is gaan rusten, maar ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken.” Niet begrijpend wat hij bedoelde, zeiden de discipelen: „Heer, indien hij is gaan rusten, zal hij beter worden.” Zij meenden dat hij zei dat Lazarus alleen maar sliep, terwijl hij in werkelijkheid dood was. Vervolgens nam Jezus alle twijfel weg: „Lazarus is gestorven.” Jezus maakte dus geen melding van een onsterfelijke ziel die in een andere staat of naar een ander rijk was overgegaan. Hij was niet beïnvloed door de Griekse filosofie maar liet zich leiden door de duidelijke bijbelse leer in de Hebreeuwse Geschriften. Lazarus sliep in de dood.

Beste Erositi, Jezus heeft op verschillende momenten met en voor overledenen gebeden. Toen Hij Lazarus opwekte sprak hij tot Lazarus en riep hem uit de dood terug. Terwijl Lazarus al dood was. Verder heeft Jezus op de berg Tabor met twee overledenen gesproken, namelijk met Mozes en Elia (Mar. 9). Daarom is het ook niet vreemd dat de mensen dachten dat Hij op het kruis met Elia sprak toen Hij zei "Eli Eli lama sabachthani". (Matt. 27). Maar ook andersom is er contact, Jezus vertelt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar lees je dat de rijke man nog aan zijn broers op aarde denkt en vraagt aan vader Abraham om iemand naar zijn broers te sturen zodat ze zich bekeren zouden (Luc. 16). Het bidden voor en vragen om voorspraak van overleden broeders en zusters is niet vreemd, christenen maken allemaal deel uit van hetzelfde lichaam. "En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede." (1 Kor. 12). De dood brengt hierin ook geen scheiding. Overleden christenen zijn in een bepaalde zin ook helemaal niet dood, maar ze leven in eeuwigheid bij God. Wij zijn nog steeds met hen verbonden door Christus. Dominee Bos drukte het ooit zo uit: "wanneer onze doden bij God zijn, en God is bij ons, dan zijn onze doden nooit ver bij ons vandaan". Een ander Bijbelboek waar het bidden voor overledenen staat is Judas Makkabeeën. Daar wordt gebeden voor doden, opdat ze bevrijd mogen worden van de gevolgen van hun zonden (2 Mak. 12: 41-45). Protestanten hebben dit boek uit de Bijbel gehaald, maar het heeft tot de Reformatie altijd in de Bijbel gestaan. Hoop dat je hiermee verder kunt. Groet, Hugo Bos verbond.blogspot.com

De Bijbel geeft geen informatie over hoe Jezus stond tegenover de invloed van het gebed op reeds overledenen. Wel geeft de Bijbel op diverse Schriftplaatsen aan dat de mens zich door zijn keuzes in zijn leven kan veranderen. Het gebed kan het leven van jezelf maar ook van de ander bij leven beïnvloeden; deze beïnvloeding stopt bij overlijden van de persoon voor wie men bidt/gebeden heeft. De mogelijkheid om te kiezen is er dan niet meer. “Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Heb+9&id18=1&l=nl&set=10