Waarom vieren Joden sabbat(sjabbes) op zaterdag en niet op zondag?

Er staat toch duidelijk in het oude testament(die niet veel verschilt van de Thora)

“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die” Ex 20:8-11.

Weet jij het antwoord?

/2500

Heel simpel eigenlijk: omdat zondag door veel mensen als eerste dag van de week wordt gezien, althans in het christendom/jodendom/islam. En dan is zaterdag dus de zevende dag. Waarom zie jij maandag als eerste dag van de week? Dat is niets meer dan een willekeurige afspraak. (Hoewel ik dat ook graag zo zie hoor... Maar ik ben dan ook niet religieus.) Kijk maar eens in je TV-gids als je die hebt: de week "begint "daar zeer waarschijnlijk opeens op zaterdag. Gewoon omdat dat ze beter uitkomt blijkbaar :) Lees maar eens http://nl.wikipedia.org/wiki/Week, waar ook onder andere een blokje staat met "Culturen zonder weken van zeven dagen". Die zijn er eigenlijk bijna niet meer, omdat het moeilijk te combineren is met bijna de hele rest van de wereld, maar die 7 is dus niet iets dat de natuur bepaald heeft of zo - het is puur iets dat de mensen bedacht hebben. (Of, zo je in de religieuze uitleg wilt geloven, dat door de heer is "ingesteld" vanaf de schepping, hoewel de vraag dan natuurlijk is hoe het kon dat in gebieden waar in de schepping niet over gerept wordt er culturen bestonden met hele andere weekindelingen.)

De wekelijkse sabbat van de joden, de zevende dag van hun kalenderweek, loopt van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag.

Oorspronkelijk gold de sabbat inderdaad als de rustdag, omdat dit nu eenmaal in het Oude Testament en de 10 geboden staat. Volgens de overlevering is het echter zo dat Jezus, na gekruisigd te zijn, op zondag terugkeerde op aarde. De zondag werd dus voor vroege christenen een belangrijke dag, waarop zij samenkwamen en het Avondmaal met elkaar vierden. Zo belangrijk dat deze dag in de loop van de tijd aangeduid werd als "de dag des Heren". (In de Joodse 10 geboden staat dan ook dat de sabbat geheiligd moet worden, terwijl in de christelijke variant gesproken wordt over "de dag des heren".) Allengs werd het houden van de zondagsrust een manier van de christenen om zich te onderscheiden van het joodse volk. Zo schrijft de kerkvader Ignatius in 110 na Christus dat de christenen "niet meer de sabbat vieren, maar hun leven richten naar de dag des Heeren waarop ook ons leven is opgebloeid door Hem en Zijn dood". In het jaar 313 bekeerde keizer Constantijn zich tot het christendom. In het jaar 321 vaardigde hij een decreet uit waarin het aan ambtelijke personen en stadsbewoners verboden werd om op zondag te werken. Sindsdien geldt de zondag als officiële rustdag.

Omdat joden de Bijbel volgen en christenen een zonnegod-aanbiddende keizer, die deze dwaling instelde. Zo christelijk was hij trouwens niet hoor, hij bracht eigen zoon en vrouw om, en de instelling van de zondag was slechts om het Rijk te verenigen, totaal opportunistisch dus. Dezelfde meneer verzon ook dat Jezus op 25 dec geboren zou zijn. Oh ja, en zijn moeder Elena had nog een droom, waarbij ze wel even wist te vertellen waar God Zijn wetten had gegeven aan de joden, de berg Sinai in Egypte. Geen enkel bewijs is er ooit voor geleverd (wel voor Sinai in Saudi Arabie)maar goed, een edict doet wonderen en traditie lijkt waarheid. Hoe dan ook de funktie van (joodse)rustdag heeft niets te maken met de zondag als herdenkingsdag. En wanneer het in de bijbel over Dag des Heeren gaat, wordt daar de oordeelsdag mee bedoeld.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100