Staat er in de Koran geschreven dat alle mensen gelijk zijn aan elkaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee alle mensen zijn niet gelijk, iedere mens is uniek! Dat wil niet zeggen dat je alle mensen niet gelijk kunt behandelen. Maar in de islam is niet gelijkwaardigheid maar rechtvaardigheid belangrijk. In de Koran staat dat Allah/God niet naar het ras/kleur, achtergrond, geslacht, baan etc kijkt maar juist naar het hart. Volgend de Koran is iemand hoger in de rang naar mate hij de regels van Allah gehoorzaamd. Een vrouw of een man, een Amerikaan of een Arabier krijgt geen aparte behandeling vanwege zijn/haar geslacht of achtergrond.

De Islam ziet alle mensen absoluut niet als gelijk...(volgens mij geld dat ook voor andere abrahamische religies!) In Islam wordt gesproken over ongelovigen die erger zijn dan dieren in Surah 98:6 bijvoorbeeld, ook wordt er onderscheid gemaakt tussen Christenen/Joden (in positieve zin) als ''mensen van het boek'' zijnde en de polytheisten die het ergste zouden zijn.

Nee, want mannen hebben voorrang boven vrouwen: bijvoorbeeld in Hoofdstuk 2 (229) "de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs." Twee vrouwen zijn ongeveer even veel waard als één man (bijvoorbeeld als getuigen). En zo is ook de meester meer waard dan zijn slaaf in de Koran. Maar het allergrootste verschil is er tussen gelovigen die in een geweldig mooie hemel alles zullen krijgen wat ze begeren, maar de ongelovigen wacht alleen maar laaiend vuur en helse pijnen en straffen.

Als jij schrijft "gelijk" bedoel je waarschijnlijk "gelijkwaardig". Bij mijn weten (en van wat ik leerde in een vorming "interculturele communicatie" en veelvuldig contact met Moslims) staat er niet in de Koran dat er bepaalde mensen vanaf hun geboorte onwaardiger zouden zijn dan andere mensen. Dus ook vrouwen zijn niet minderwaardig tov mannen. Wat er wel zo is, is dat de vrouwen in de tijd dat de Koran geschreven werd een bepaalde functie hadden in de samenleving. Nu is dat nog zo in vele gebieden, niet alleen Islamitische gebieden, dat de functies van de geslachten verschillend is. Een man heeft in de Islam een functie die meer naar buiten gericht is, een vrouw een functie die meer gericht is naar gezin, huis e.d. Beide rollen zijn evenwaardig maar niet gelijk. De man is degene die het meeste verantwoordelijkheid draagt en er ook zorg voor moet dragen dat zijn vrouw haar taken uitvoert. De Islamieten beschouwen de Koran als het "vervolg" op het Thora. Dwz ze beschouwen het Jodendom, het Christendom en de Islam als dezelfde godsdiensten, waarbij de Islam de "jongste" godsdienst is. Mohammed staat bv. niet in de bijbel vermeld, terwijl Jezus wel vermeld wordt in de Koran (evenals Abraham etc.).De godsdienstbeleving bij de Islam is nog archaïscher, hij maakt ook nog veel meer dan het Katholicisme deel uit van het leven. Net zoals in het katholieke geloof - waarbij er afschuwelijke misdaden gebeurd zijn in het verleden zogezegd in functie van het geloof - gaat het vaak pas mis als mensen het geloof interpreteren. Terwijl religie in wezen "verbinden" inhoudt, zijn er omwille van het geloof al vaak oorlogen geweest tussen "gelovigen" en "ongelovigen" (dit laatste betekent dan : van een ander geloof). Zo wordt de kuisheid van de vrouw (wat eigenlijk neerkomt op : ik wil zeker zijn dat mijn kinderen ook echt de mijne zijn" en dus ook weer zijn nut heeft) misbruikt om vrouwen te onderdrukken en vaak op gruwelijke wijze te behandelen. In sommige Islamitische landen krijg je bv. zelfs geen straf als je je vrouw doodt als je verklaart dat ze onkuis was en de eer van de familie schaadde. Maar dat is iets wat mensen (mannen) uitvinden om macht te hebben, dat heeft helemaal niets te maken met de Islam. "Geloof" wordt hier misbruikt omwille van macht. Dus "Ja, de Koran gaat ervan uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn en tegelijk nee : er zijn verschillende rollen die vervuld moeten worden in de samenleving dus er kan geen gelijkheid zijn."

Bronnen:
aa

In soera De Binnenvertrekken aya 13, kan je (als vertaalde interpretatie) lezen: O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij God. Voorwaar, God is Alwetend, Alkennend. Hieruit kun je opmaken dat God ons gelijkwaardig geschapen heeft met als doel elkaar te leren kennen.

Ja, in de koran staat dat alle mensen gelijk zijn aan elkaar groot of klein man of VROUW wit of zwart arm of rijk alle mensen zijn gelijk de onderscheid maken mensen zelf zo wordt iemand met een beter uiterlijk eerder aangenomen voor een baan en mensen die niet moslim zijn of de koran hebben gelezen hoe kun je in godsnaam antwoorden ik wil 1 regel in de koran waarin staat dat manen beter zijn dan vrouwen

De vraag is of dat expliciet in de Koran staat. Nee, dat staat er niet met die woorden in. Dat staat trouwens in geen elk "heilig" (lees: religieus) boek of handvest. Wees je ervan bewust dat dit soort geschriften altijd door de eeuwen heen zijn geredigeerd door mensen met macht op een zodanige manier dat het in hun straatje paste en dus nooit de complete tekst zijn zoals bedoeld door de eerste auteur(s). Zo blijft er ruimte over voor hypocrisie namelijk en dat is handig voor als gelovige mensen hun wandaden of sociaal onwenselijk gedrag moeten rationaliseren. Mensen zijn sowieso niet gelijk aan elkaar maar gelijkwaardig. En dat staat ook niet in de Koran.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100