Wat is er voor Christelijks aan dit beeld van een gevleugelde stier?

Dit beeld staat voor een kerk. Ik kan er niets Christelijks bij bedenken. Wat kan dit beeld voor Christelijke betekenis hebben?

Toegevoegd na 7 minuten:
Ik lees net ergens anders dat dit een symbool is van de evangelist Lucas. Maar dan kan ik dit nog niet linken aan de Bijbel.

Weet jij het antwoord?

/2500

De stier met vleugels is het symbool van Lucas. Toegevoegd na 38 seconden: Lucas was volgens sommigen een arts die de apostel Paulus op zijn reizen begeleidde.

Het mannetjesrund neemt in de religies van veel heidense volken een belangrijke plaats in. Hetzij wegens zijn enorme kracht of wegens zijn vermogen om een talrijk nageslacht te verwekken, is dit dier vereerd, ja, zelfs aanbeden. Bij de Babyloniërs was de stier het symbool van hun voornaamste god, Marduk. In Egypte werden levende stieren vereerd als incarnaties van een god — Apis in Memphis en Mnevis in Heliopolis. Dat de stier, Taurus, een van de voornaamste tekens van de dierenriem is, bewijst eveneens dat de stier in heidense religies een belangrijke plaats innam. Kort na de uittocht uit Egypte verruilden zelfs de Israëlieten God's heerlijkheid voor „een afbeelding van een stier”, waarschijnlijk omdat zij tijdens hun verblijf in Egypte besmet waren geraakt met de religieuze denkbeelden die zij daar hadden opgedaan (Ps 106:19, 20). Later stelde de eerste koning van het tienstammenrijk, Jerobeam, in Dan en Bethel de kalveraanbidding in (1Kon 12:28, 29). Volgens Gods aan Israël gegeven wet was het de Israëlieten natuurlijk ten strengste verboden de stier of enig ander dier te vereren, ook niet als zinnebeeldige voorstelling. — Ex 20:4, 5; vgl. Ex 32:8. Stieren werden bij de Israëlieten als offerdieren gebruikt (Ex 29; Le 22:27; Nu 7; 1Kr 29:21), en soms schreef de Wet specifiek voor dat er stieren geofferd moesten worden. Als de hogepriester een zonde beging waardoor hij schuld op het volk laadde, was hij verplicht een stier, het grootste en waardevolste offerdier, te offeren — ongetwijfeld vanwege zijn verantwoordelijke positie als degene die Israël in de ware aanbidding voorging. Ook moest er een stier worden geofferd wanneer de gehele vergadering van Israël een fout had begaan (Le 4:3, 13, 14). Op de Verzoendag moest er ten behoeve van het priesterlijke huis van Aäron een stier geofferd worden (Le 16). In de zevende maand van hun godsdienstige kalender moesten de Israëlieten meer dan zeventig stieren als brandoffer brengen. — Nu 29. De door de Israëlieten geofferde stieren symboliseerden het ene onbesmette offer van Christus, het enige afdoende offer voor de zonden van de mensheid (Heb 9:12-14). Het waren Ireneus van Lyon († 202; feest 28 juni) en Hippolytus van Rome († 235; feest 13 augustus), die bedachten, dat de vier diersymbolen uit openbaring 4:5-7 op de evangelisten toegepast konden worden. Zo werd Lukas het gevleugelde rund; een offerdier, dat rijmt op het offer dat Zacharias in de tempel brengt aan het begin van het Lukasevangelie

Het christendom heeft veel symbolen uit het Romeinse geloof overgenomen en eigen gemaakt.