Wat is er voor Christelijks aan dit beeld van een gevleugelde stier?

Dit beeld staat voor een kerk. Ik kan er niets Christelijks bij bedenken. Wat kan dit beeld voor Christelijke betekenis hebben?

Toegevoegd na 7 minuten:
Ik lees net ergens anders dat dit een symbool is van de evangelist Lucas. Maar dan kan ik dit nog niet linken aan de Bijbel.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De symbolen die bij de evangelisten horen zijn afkomstig van een visioen dat in het boek 'apocalyps'(Openbaring) door Johannes is beschreven : "Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant." EV. SEC. LUC (evangelium secundus Lucas = evangelie volgens Lucas ) dat begint met QUO NIAM QUIDA ...(Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,..) Het symbool van Lucas is de stier met vleugels Lucas was volgens sommigen een arts die de apostel Paulus op zijn reizen begeleidde. Dat Lucas arts zou zijn geweest, zou blijken aan de grote aandacht die hij geeft aan verhalen over zieken en hun wonderlijke genezing. groet

Bronnen:
http://www.kerkramen.nl/deursen_vincentius...

De stier met vleugels is het symbool van Lucas. Toegevoegd na 38 seconden: Lucas was volgens sommigen een arts die de apostel Paulus op zijn reizen begeleidde.

In de christelijke iconografie (beeldtaal) is de stier het symbool van de evangelist Lucas.

Naast de algemene attributen als een schriftrol (boek) en pen of ganzenveer, wordt Lucas afgebeeld met een gevleugelde stier of os (met een aureool). Dat verwijst naar de kracht en de vruchtbaarheid in het licht van de opstanding van Jezus Christus. De naam Lucas betekent: "geboren bij het eerste daglicht". Een os staat voor offer. Het evangelie van Lucas begint met het offer van Zacharias in de tempel.

Bronnen:
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?...
http://www.lucaskerkwinkel.nl/

Het klopt inderdaad dat de gevleugelde stier een afbeelding is van Lukas en hij heeft dit icoon gekregen in ongeveer de 2 eeuw waarschijnlijk dankzij Ireneüs van Lyon een christelijk theologische schrijver, ook de andere evangeliën werd een icoon toegekend om de authenticiteit aan te duiden, aan de hand van de passage in de openbaring van Johannes 4,2-8 Aangezien er veel evangeliën over de christus bestonden werden de evangeliën van Matheus Markus Lukas en Johannes mede dankzij hun iconen door het eerste concilie van Nice in de Bijbelse canon opgenomen. Daarnaast is er niets christelijks aan een gevleugelde stier, het is een zeer oud symbool zij het niet Mnevis een godheid uit het oude Egypte , ook is het interessant om te weten dat zelfs in Israel een stierencultus en stieren aanbidding heeft plaatsgevonden of dit de Joodse schrijver Johannes heeft beïnvloed met zijn (hemelse) visioen is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen.

Bronnen:
http://books.google.ro/books?id=-iCSCq-fDR...
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=stie...

Het mannetjesrund neemt in de religies van veel heidense volken een belangrijke plaats in. Hetzij wegens zijn enorme kracht of wegens zijn vermogen om een talrijk nageslacht te verwekken, is dit dier vereerd, ja, zelfs aanbeden. Bij de Babyloniërs was de stier het symbool van hun voornaamste god, Marduk. In Egypte werden levende stieren vereerd als incarnaties van een god — Apis in Memphis en Mnevis in Heliopolis. Dat de stier, Taurus, een van de voornaamste tekens van de dierenriem is, bewijst eveneens dat de stier in heidense religies een belangrijke plaats innam. Kort na de uittocht uit Egypte verruilden zelfs de Israëlieten God's heerlijkheid voor „een afbeelding van een stier”, waarschijnlijk omdat zij tijdens hun verblijf in Egypte besmet waren geraakt met de religieuze denkbeelden die zij daar hadden opgedaan (Ps 106:19, 20). Later stelde de eerste koning van het tienstammenrijk, Jerobeam, in Dan en Bethel de kalveraanbidding in (1Kon 12:28, 29). Volgens Gods aan Israël gegeven wet was het de Israëlieten natuurlijk ten strengste verboden de stier of enig ander dier te vereren, ook niet als zinnebeeldige voorstelling. — Ex 20:4, 5; vgl. Ex 32:8. Stieren werden bij de Israëlieten als offerdieren gebruikt (Ex 29; Le 22:27; Nu 7; 1Kr 29:21), en soms schreef de Wet specifiek voor dat er stieren geofferd moesten worden. Als de hogepriester een zonde beging waardoor hij schuld op het volk laadde, was hij verplicht een stier, het grootste en waardevolste offerdier, te offeren — ongetwijfeld vanwege zijn verantwoordelijke positie als degene die Israël in de ware aanbidding voorging. Ook moest er een stier worden geofferd wanneer de gehele vergadering van Israël een fout had begaan (Le 4:3, 13, 14). Op de Verzoendag moest er ten behoeve van het priesterlijke huis van Aäron een stier geofferd worden (Le 16). In de zevende maand van hun godsdienstige kalender moesten de Israëlieten meer dan zeventig stieren als brandoffer brengen. — Nu 29. De door de Israëlieten geofferde stieren symboliseerden het ene onbesmette offer van Christus, het enige afdoende offer voor de zonden van de mensheid (Heb 9:12-14). Het waren Ireneus van Lyon († 202; feest 28 juni) en Hippolytus van Rome († 235; feest 13 augustus), die bedachten, dat de vier diersymbolen uit openbaring 4:5-7 op de evangelisten toegepast konden worden. Zo werd Lukas het gevleugelde rund; een offerdier, dat rijmt op het offer dat Zacharias in de tempel brengt aan het begin van het Lukasevangelie

Johannes zag in zijn visioen, oftewel Openbaring, rondom Gods troon vier gevleugelde schepselen. Dat waren een leeuw, een stier, een mensachtig wezen en een arend. Die vier wezens symboliseren de hoedanigheden van God: de leeuw symboliseert moed en gerechtigheid; de stier symboliseert kracht, energie; het wezen met het menselijke gezicht symboliseert liefde; de arend symboliseert wijsheid (vooruitziendheid). Het is dus een symbolisch wezen uit het Bijbelboek Openbaring. Van een relatie met de evangelist Lukas blijkt uit de Bijbel niets.

Het christendom heeft veel symbolen uit het Romeinse geloof overgenomen en eigen gemaakt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100