Kunne Jehovah's Getuigen ook zonder hun eigen Bijbelvertaling Gods Koninkrijk bekendmaken?

(Mattheüs 24:14) ... En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, een andere vertaling niet door getuigen uitgegeven zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbel Vertaling zegt: Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:9, 10 NBV) Daarnaast zijn er ook nog een heleboel bijbelvertalingen die nog wel "zijn naam heiligen." (Zie bron)

Bronnen:
http://www.godsnaam.be/bijbels.htm

Ja, dat kunne ze zeker doen. Sterker nog, ik heb het ze zelf zien doen. Op zondagmorgen met hun voet tussen mijn voordeur. Ze verkondigden Gods Koninkrijk uit hun blote vrome hoofden, zonder dat ze ook maar één Bijbelvertaling bij de hand hadden. Het antwoord is dus: ja!

Ja, we leven in een land waarin we vrijheid van godsdienst kennen. Iedereen kan dus zijn eigen geloof creëren en dat aanhangen. De vraag of het ergens op gebaseerd is, is daarbij niet relevant. De kern van geloven is juist dat je het aanneemt zonder bewijs. Jehovah's Getuigen kunnen dus ook zonder hun eigen Bijbelvertaling Gods Koninkrijk bekend maken; als ze het zelf maar geloven.