Hoeveel olifanten had Noah op zijn ark en hoe pasten deze allemaal op de ark?

Mij is altijd verteld dat van ieder dier er exact 2 waren. In begeleidende tekeningen ed. zijn altijd maar 2 olifanten in beeld en dit geld eigenlijk voor alle families van dieren (dus geen individuele soorten maar vaak 2 van een genus of zelfs een orde). Dit is redelijk gegeven de omvang van de ark die vergelijkbaar was met een forse rijnaak.

Er zijn vandaag de dag echter meerdere soorten olifanten (4 voor zover ik weet). Er van uitgaande dat de huidige telling van het aantal soorten klopt dan had Noah een fors volume aan olifanten op zijn ark (8 dus). Tel daar oa de neushoorns (nog eens 5 soorten voor 10 neushoorns) bij op en andere grote land dieren en je komt absoluut ruimte tekort.

Betekend dit dat de ark groter was dan het verhaal uit de Bijbel doet vermoeden of betekend dit dat een proces van evolutie de andere soorten binnen de verschillende ordes van dieren pas later heeft doen ontstaan? En hoe wordt daar vanuit religieuze kringen mee omgegaan (verklaard)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sommige creationisten zeggen dat noach jonge dieren mee kon nemen die niet zo groot zijn. In de Bijbel staat ook:"Van het gevogelte naar zijn aard" etc. zo wordt dit bij iedere diersoort gezegd, volgens creationisten betekent dit dat noach 1 paar honden, 1 paar beren, 1 paar vinken , 1 paar olifanten en niet een paar afrikaanse olifanten, een paar aziatische olifanten, goudvinken, appelvinken, grijze beren, ijsberen, duitse herders etc. meenam en dat na de zondvloed alle verschillende soorten door micro-evolutie ontstaan zijn, micro-evolutie is wel bewezen en waargenomen zeggen zij. In totaal komen ze op een aantal van ongeveer 16000 dieren in de ark, met de gemiddelde grootte van een schaap, daarvoor is genoeg ruimte in de ark en ook is er dan nog genoeg ruimte voor voedsel etc. Zie o.a. de bronnen voor meer informatie over hoe hierover gedacht wordt. PS. Nu kun je gaan minnen omdat je het niet met dit antwoord eens bent, maar de vraagsteller vraagt hoe religieuze kringen hiermee omgaan en daar geef ik antwoord op.

Bronnen:
http://www.creationwiki.org/All_kinds_coul...
http://www.gotquestions.org/Noahs-ark-animals.html

van ieder ras 2 mannetje en vrouwtje

De ark van Noah was niet groter dan in de bijbel stond. Tevens was het uiteraard niet zo dat er evolutie was, want de bijbel zegt dat god de dieren geschapen heeft. Enige conclusie: Er was helemaal geen boot, en er was geen overstroming van de schaal waarbij alle leven op aarde buiten dat in de boot omgekomen is. Overigens.. Als de aarde 6 maanden onder water heeft gestaan... Hoe kan er dan een duif een gezond palmtak vinden die aangeeft dat er delen van de aarde droog zijn? Die olijfboom is na 6 maanden onder water morsdood. Toegevoegd na 40 seconden: (Dus 0 olifanten, want er was geen ark, als je logica wiolt toepassen moet je de bijbel niet letterlijk nemen, dat is wat christenen doen. ) Toegevoegd na 1 dag: blijkbaar uis de laatste zin onduidelijk. Ik bedoel dus: Christenen die logica toepassen, nemen de bijbel niet letterlijk.

Typisch een dilemma als je de bijbel te serieus neemt. In de sekte waar ik in zat werd ook alles letterlijk genomen, tenzij het beter uit kwam om het figuurlijk te nemen. En dat in 1 bijbelhoofdstuk. Bizar eigenlijk dat mensen er in tuinen. Het is simpelweg de uitleg van mensen. 2 Aan 2 gingen de dieren de ark in. Per diersoort. Dus kan zomaar zijn dat er toch een draai aan gegeven wordt dat God wat soorten heeft bijgemaakt. Dit is grijs gebied en blijft voor de meeste religies ook speculeren. En die duif kon best terug komen met een olijftak, het water was al gezakt en de zon scheen. Kan zomaar zijn dat die olijfboom op de olijfberg stond en die top al langer boven water was dan de rest. Je hoeft niet in de bijbel te geloven om wel in schepping te geloven. Dat staat volledig los van elkaar. Noach had waarschijnlijk een boot gebouwd en nam zijn hond mee, en zijn vrouw, en toen ging het regenen en lachten zijn vrienden hem uit omdat zijn baard krulde door de regen. Eind van het verhaal had hij ineens een ark gebouwd en ging de wereld redden. (gezin uiteindelijk) Dat er een overstroming is geweest dat zou zomaar kunnen, gezien het uitslijten van de bergen. Maar een andere betekenis zie ik er niet in.

de ark was zo lang als 1,5 voetbalveld en net zo hoog als een gebouw van 4 verdiepingen. volgens wetenschappers was er dus plaats voor 45.000 dieren. wat is dan het probleem? plaats genoeg!

Je vraagt hoe andere religieuze kringen hiermee omgaan. In de H. Qur'aan komt Noach (vrede zij met hem) ook voor en ook het verhaal van de Ark is bekend (Soera Hud 38). Er zijn moslims die uitgaan van de christelijke visie waarbij de hele wereld overstroomt. Er zijn ook moslims die uitgaan dat er slechts een gedeelte van de wereld overstroomde. Dat laatste is gebaseerd op het feit dat iedere profeet naar een volk gestuurd werd en alleen Mohammed (zegeningen en vrede zij met hem) aan de hele wereld. Noach (vzmh) kwam dus niet voor de Indianen en de Aboriginals, zodat zij niet gestraft konden worden voor hun ongelovigheid. Zij hebben waarschijnlijk hun eigen profeten gehad, maar niet Noach (vzmh). Volgens moslimexegese werkte Noach (vzmh) 400 jaar aan zijn Ark. Hij gebruikte speciaal hout van een boom die 40 jaar gegroeid, totdat deze een lengte van 300 el had bereikt. Over de grootte van de boot zijn verschillende beschrijvingen bekend. Voordat het water terugtrok zou het rondom de Ka'aba in Mekka hebben gevaren. De Ark kwam uiteindelijk te liggen in de stad Tachtig (Thamamin), omdat er 80 mensen aan boord waren. Tot het begin van de islaam zouden bij de berg Judi in Turkije resten van de Ark hebben gelegen Soera De Spin vermeldt: Voorwaar, Wij zonden Noach tot zijn volk, en hij verbleef onder hen duizend jaar op vijftig jaar na. En de zondvloed achterhaalde hen terwijl zij onrechtvaardig waren. Maar Wij redden hem en de deelgenoten der ark, en Wij maakten dit tot een teken voor alle volkeren. Dit laatste hoeft niet te betekenen dat Noach (vzmh) tot alle volkeren is gestuurd, maar wel dat een teken voor alle volkeren is. De rol van Noach (vzmh) is in de islaam groter dan in de Bijbel. Ikzelf ben een moslim die er vanuit gaat dat alleen het volk van Noach (vzmh) door de zondvloed getroffen werd. Hoe de christenen verder het verhaal verklaren en de verschillende soorten olifanten verklaren, weet ik niet.

Het is natuurlijk een verhaal maar er waren er van elke diersoort 2. Een man en een vrouw. Zo kunnen ze zich voortplanten na de ramp

Minimaal 2 van ieder soort en zo uit het hoofd 6 van het vee wat ze mochten offeren als bedank( koeien lammeren ect) lees maar na zou ik zeggen

Wij gelovigen, geloven gewoon in micro evolutie. God schiep de dieren naar hun aard )zie Genesis en vandaar uit zijn de andere dieren ontstaan. Dus God schiep de hond en vandaar uit zijn de meerdere hond soorten ontstaan. Hetzelfde geld voor de ark, God kan 2 olifanten hebben laten komen en vandaar uit micro evolutie hebben laten plaatsvinden. Of twee baby olifantjes hebben laten komen. Neemt niet weg dat de uitgerekende 42000 kubieke meter werk en leefruimte op de ark voldoende groot moet zijn geweest. Wij geloven dus niet in macro evolutie, van een steen naar een mens.

je stelt 2 vragen nl: hoeveel olifanten waren op de ark & is elke vorm van evolutie onbijbels? de eerste vraag is makkelijk. 2 hele olifanten. de 2de minder omdat de bijbel hier zelf niet over uit wijd, dus moet je met een menselijke aannemelijkheids factor gaan werken. altijd leuk maar de bijbel heeft heeft weinig boodschap aan wetenschap buiten het gegeven dat wetenschap slechts een menselijk copingsysteem is voor het tastbare/meetbare. maar dat systeem is altijd onderhevig is aan Gods logica. c s lewis zei ooit: voor dat je God aanvalt vanuit de menselijke rede, vergeet dan niet dat diezelfde God jouw uberhaupt de kunde tot menselijke rede heeft gegeven.

Wat staat erover in de Bijbel? Genesis 6:15 “En zo zult gij haar maken: driehonderd el de lengte van de ark, vijftig el haar breedte en dertig el haar hoogte.” Dat zou overeenkomen met 134 meter lengte, 22 meter breedte en 13 meter hoogte. Het volume zou dan ongeveer 40.000 kubieke meter zijn, dat is bijna even veel als van de Titanic. Deze ark (een grote rechthoekige houten bak) had drie verdiepingen, in de bovenste waren dakramen. Volgens scheepsbouwkundigen had deze grote houten bak een goed drijfvermogen. Over het aantal olifanten staat niets in de Bijbel. Er staat alleen: “van elk levend schepsel van alle soort van vlees zult gij er twee van elk in de ark brengen om ze met u in het leven te houden. Mannetje en wijfje zullen het zijn. Van de vliegende schepselen naar hun soort en van de huisdieren naar hun soort, van al het zich bewegende gedierte van de aardbodem naar zijn soort, zullen er twee van elk daar bij u naar binnen gaan om ze in het leven te houden. En wat u aangaat, neem u allerlei voedsel dat gegeten wordt; en gij moet het bij u opzamelen, en het moet u en hun tot voedsel dienen.” (Genesis 6:19-21). Het heeft geen nut, te speculeren over het aantal olifanten in de ark, of over andere vragen waarop nergens het antwoord te vinden is.

Bronnen:
De Bijbel (De Heilige Schrift)
Ontwaakt 01-07-2007

-Het bijbelverhaal -is groter dan de ark -vandaar: ze passen niet allemaal.

Nee het paste van geen kanten, het kan gewoon niet, volkomen onmogelijk, er zijn ruim 1 miljoen soorten dieren op aarde!!! Van ieder soort minimaal een vrouwtje en een mannetje. Dus minstens 2 miljoen dieren!!! Hoe zouden die allemaal in die ark kunnen passen? En waar is dan al dat vreten voor al die dieren? Een wereldwijde overstroming is ook niet mogelijk, waar kwam al dat water dan vandaan en waar ging het na die 6 maanden weer naar toe!! Komt bij, dat zeewater zout is en vrijwel alle soorten planten zouden in dit zoute zeewater dood gegaan zijn, dus was er na die tijd geen enkel voedsel meer op aarde, dus ook geen insecten!! Conclusie, volkoen onmogelijk dat de olifanten en al die andere dieren in die ark plaats konden vinden. Toegevoegd na 3 minuten: Wel mogelijk en wetenschappelijk deels wel bewezen, dat er lokaal een zeer grote overstroming was en dat de lokale boeren, hun eigen vee mee namen in een grote boot. Maar zeker niet alle soorten op de wereld, hoe zouden die er trouwens moeten gekomen zijn?

Ik geloof zelf in de bijbel, maar ook zeker in evolutie. Dieren passen zich aan aan de natuur en bepaalde omstandigheden. Ook mensen doen dat. De ark was natuurlijk niet groot genoeg voor alle dieren van de hele wereld om mee te nemen. Dat werkt gewoon niet. Daarom denk ik dat Noach van ieder soort een paar mee heeft genomen, maar niet alle uitzonderingen. Bijvoorbeeld als Noach een honden paar heeft meegenomen, kan dat later geëvolueerd zijn tot een wolf omdat die ook tot de honden soort behoort. Daardoor zijn heel veel soorten al afgevallen. Ik denk ook dat om de reden dat er geen plaats meer was in de ark dat de dinosaurussen niet mee zijn gegaan etc. Geen plek. En over dat ene groene takje, misschien was dat een van de bomen die het nog het langste had volgehouden op een berg ofzo, dat weet ik ook niet. Het kan ook een teken van God zijn geweest om te laten zien hoe lang het ongeveer nog duurde voor Noach om in de ark te blijven zitten.

evolutie is mogelijk voor zover je het toe kan passen met de bijbel in je achterhoofd. een olifant is dus niet ontstaan, maar door god geschapen. (de mammoet deed niet mee in dit verhaal, deze is gewoon uitgestorven maar waarschijnlijk nog niet opgegraven, of voor het gemak helemaal niet in het verhaal genoemd) als je in de bijbel geloofd, en geloofd dat het mogelijk is om weet ik veel hoeveel dagen op een boot te zitten, met van elke diersoort 2, voldoende voer aan boord te hebben zodat het deze enige 2 exemplaren ook zouden overleven, en toevalligerwijze bij geen 1 dier onvruchtbaarheid is vastgesteld, je niet ziek wordt van al die dieren bij elkaar, (je zal de boot moeten uitmesten!!!) en de dieren elkaar ook niet ziek maken dan kan je uitgaan van een enorm wonder!!!! in dit geval kan je stellen dat er maar 2 olifanten nodig zijn geweest. 1 met 1 slurf, en 1 met 2 slurfjes. de evolutie heeft iets met de oren gedaan natuurlijk, anders moest men eerst de hele wereld rond om de dieren te verzamelen. ik vraag me af hoe het gaat met de dieren die vandaag de dag pas worden ontdekt. waren die er al? hoe hebben ze dan op die boot kunnen zitten (als het geen waterdieren zijn dan) of heeft die ark helemaal niet bestaan omdat het gewoon niet mogelijk is.