Waarom dragen moslima's een hoofddoek?

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat ze geen aandacht van mannen mogen lokken, en met hun haar kunnen ze dat wel doen. Vanuit dat punt dragen ze hoofddoeken. Ik heb helaas even geen bron.

Als je een kort antwoord wilt, kunnen we zeggen: Het is verplicht binnen de Islam. We kunnen het antwoord ook uitbreiden; er zijn daarvoor natuurlijk redenen, het hoofdreden is omdat de hoofddoek de schoonheid van de moslima's beschermt tegen andere mannen dan de eigen echtgenote van de moslima. Het staat ook duidelijk beschreven in de Koran dat het verplicht is; In Soerat An Noer, vers 31 zegt Allah: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of de kinderen die nog niet op de 'Aurat' van vrouwen letten. En laat zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert zij jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." (soerat Al Ahzab 59): "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."

Bronnen:
De heilige Koran

Jouw vraag klopt niet. Lang niet alle moslima's dragen een hoofddoek. En zij die dat wel doen, die doen dat vooral om dat ze dat zelf willen! Toegevoegd na 3 minuten: Dit geldt voor de meeste jonge moslima meiden die een hoofddoek dragen. Vaak moeten ze het van hun ouders nog, maar meestal niet. De koran is voor meer uitleg vatbaar. Daarom zijn er ook zo veel stromingen in de Islam. Net zo goed als de bijbel voor meer uitleg vatbaar is. Daarom zijn er ook zo veel stromingen in het christendom. Toegevoegd na 4 minuten: Lees ook de antwoorden hier maar eens. http://www.goeievraag.nl/vraag/kunst-cultuur/overig/zeggen-moslima-hoofddoek.100689

Onderstaand antwoord is letterlijke overgenomen van de site in de link op de vraag "Waarom moeten vrouwen een hoofddoek dragen?". Je ziet dat de onderbouwing uitermate mager is (de overige antwoorden hier bij Goeievraag doen een betere poging om e.e.a. te verklaren) voor een site die moslima als doelgroep heeft. Daarnaast is de conclusie in de laatste alinea op zijn zachtst gezegd twijfelachtig.Ik denk dat het net zo goed verdedigbaar is te stellen dat misdaden tegen en onderdrukking van vrouwen rechtevenredig is met de strengheid van de islam in het betreffende gebied. Naar mijn mening is er geen enkele verplichting om hoofddoeken te dragen en is dat pas de laatste decennia in zwang gekomen. Zeg maar nadat in het christelijk geloof het dragen van een sjaaltje over het hoofd bij vrouwen verdween. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Vrouwen moeten een hoofddoek dragen omdat dit van Allah moet. Wij zijn allemaal verplicht om Allah te gehoorzamen in alles wat Hij van ons vraagt. Dit laatste geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het maakt niets uit of hier een reden voor is gegeven of niet, wij moeten Allah altijd gehoorzamen, zodat Allah tevreden met ons zal zijn en wij het Paradijs binnen mogen gaan om daar voor eeuwig te genieten. In het Paradijs zullen wij niet meer worden getest. We hoeven dan bijvoorbeeld niet meer te bidden, te vasten, de bedevaart te verrichten enz. Daarnaast kunnen wij jou vertellen dat de reden waarom vrouwen een hoofddoek moeten dragen, duidelijk is. Zij moet hiermee datgene wat haar mooi en aantrekkelijk maakt bedekken voor alle mannen, behalve haar vader, broer, oom, opa en zoon, zodat geen van hen in de fout gaat. Vandaag de dag kunnen wij de gevolgen van het niet dragen van Islamitische kleding en het vrij omgaan van mannen en vrouwen met elkaar overal om ons heen zien. Zo is het aantal misdaden tegen vrouwen toegenomen in landen waar alles maar kan en mag. En Allah weet het beter. Sheich Fawaz Jneid

Bronnen:
http://moslima.ansaar.nl/index.php/compone...