Wie maakte de eerste icon van Maria, en waar is het origineel?

Toegevoegd na 6 uur:
Mijn vrouw beweerd dat de eerste ikoon door Lucas gemaakt is en dat Maria er zelf voor geposeerd heeft. En hij heeft daarvoor de tafel gebruikt van Josef en Maria.

Ik vind dat een heel leuk verhaal, maar ik kan er geen greintje van vinden op internet?
Ongeacht of dit waar is, kan iemand mij een bron hiervan laten zien?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zulke soort 'rechtvaardiging' voor wat van bijbels en ook christelijk standpunt bezien neerkomt op 'afgoderij', past volledig in het afvallige christendom. Het joodse volk, in de tijd van de rechters, ttz 1400-1100 vgt, viel volgens het verslag in dezelfde soort strik, toen ze de gebruiken overnamen van de volken die voor hen in het beloofde land woonden, waaronder de ashera- en de heilige paal/ (later) Baäl aanbidding. Eerste en 2de eeuwse christenen waren uitermate op hun hoede voor rechtstreekse vormen van afgoderij, maar die klip werd genomen toen men Maria de titel 'prototokos' toedichtte, maw 'moeder van -niet Gods zoon- maar van God zelf, en haar een sleutelrol naast haar Godzoon in de hemel toedichtte. Aldus werd in de ogen van velen plots ahw een toelating verleend 'vanuit de hemel zelf via zulk een 'openbaring' dat er in hun ogen geen belet meer kon bestaan om zowel Gods verbod als christelijke waarschuwingen, nog serieus te nemen. Enige informatie hierover is te vinden in het boek 'Jeruzalem' van Karen Armstrong. Maar gezien de enormiteit van de overtreding van Gods standpunt uit bezien, doet de kerk z'n uiterste best om de hier gebruikte techniek buiten het zicht van de gelovigen te houden, en met dit doel hebben ze zelf het 1ste gebod uit de decaloog met de gom bewerkt. Lees even mee hoe het klonk, en neem aub de tijd voor jezelf om te gaan en te zien wat de kerk ervan heeft gemaakt: (Exodus 20:2-6) 2 „Ik ben Jehovah, uw God, die u uit het land Egy̱pte heb geleid, uit het slavenhuis. 3 Gij moogt geen andere goden tegen mijn persoon in hebben. 4 Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist, die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht, wanneer het hen betreft die mij haten, 6 maar die liefderijke goedheid betracht jegens het duizendste geslacht wanneer het hen betreft die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

In de klassieke Oudheid genoten beelden van goden en helden een zekere verering. De eerste christenen beschouwen dit als heidens en vermeden daarom aanvankelijk het maken ervan. In de 2e eeuw verschenen de eerste christelijke beelden in onderaardse begraafplaatsen in Rome. Geleidelijk aan werden ook steeds meer van oorsprong heidense symbolen in de christelijke beeldtaal overgenomen. In 313 gaf keizer Constantijn de christenen godsdienstvrijheid, wat tot een grote opleving van de christelijke kunst leidde. Het vereren van relieken en het maken van pelgrimstochten raakten in zwang. De kerken werden versierd met afbeeldingen van engelen en van Maria, de moeder van Christus. Keizer Constantijn verplaatste de hoofdstad van zijn rijk, Rome, naar het meer centraal gelegen Byzantium. Bij het concilie van Constantinopel in 381 werd de Drieëenheid van Vader, Zoon én Heilige Geest gedefinieerd, en dat had veel invloed op de thematiek van de ikonenschilders. Het concilie van Efese in 431 was eveneens belangrijk voor de ontwikkeling van de christelijke ikonografie, omdat daarbij werd bepaald dat Maria als de ‘Moeder van God’ kon worden beschouwd. De verering van iconen met als afbeeldingen Christus, Maria, en heiligen begon zodoende in de Byzantijnse tijd. Toen in de 7e eeuw de islam opkwam en de aanhangers daarvan trachtten gebied te veroveren, vestigden veel christenen hun hoop op de op ikonen afgebeelde heiligen. De Byzantijnse keizer en veel kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders beseften dat het niet voldoende zou zijn ikonen en beelden van heiligen te vereren als bescherming tegen invallers. Er zou gevochten moeten worden en daarom werd in 726 de verering van beelden verboden. Maar de tegenstand van ikonenvereerders was zo groot, dat er tot 843 sprake was van een ikonenstrijd, die in 843 werd beslecht ten gunste van de vereerders. Deze strijd heeft ervoor gezorgd dat er maar weinig ikonen van vóór 843 bewaard zijn gebleven. Dit verhaal dient om duidelijk te maken dat niet te achterhalen is welk icoon het allereerste met Maria was. Het zal voor in de vijfde eeuw gemaakt zijn, maar is niet bewaard gebleven. Er is wel een zeer oude icoon gevonden, waarschijnlijk rond 600 gemaakt, waarop Maria is afgebeeld met Christus, tussen twee heiligen (St. Joris en St. Theodorus) en met twee aartsengelen op de achtergrond. Deze bevindt zich in het St. Catharinaklooster op de berg Sinaï in Egypte, een Grieks-orthodox klooster.

Bronnen:
http://www.iconenatelier-st-willibrord.nl/...
http://www.liesbeths-ikonen.nl/index.php?o...

Ik denk niet dat het Lucas was,want iconen deden pas honderden jaren later hun intrede. U moet ook weten dat de Joden zich strikt hielden aan de Wet van Mozes waar het verboden in was,om afbeeldingen te maken en zich ervoor neer te buigen! Het boek Byzantium verklaart: „De vroege christenen, die van het judaïsme een afkeer van beeldendienst hadden meegekregen, hebben elke verering van portretten van heilige personen altijd met achterdocht bezien.” Hetzelfde boek zegt ook nog: „Vanaf de vijfde eeuw begonnen iconen of beeltenissen . . . een steeds grotere plaats in de openbare en persoonlijke aanbidding in te nemen.”

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100