waar kan ik citaten uit de bijbel vinden die wijzen op extremisme?

Weet jij het antwoord?

/2500

Deze site maakt een aardige opsomming, of het onder extremisme valt is natuurlijk persoonlijk. Ik zal wel een mietje zijn, in de ogen van gelovigen, maar vind het behoorlijk naar extremisme neigen. http://www.ranker.com/list/top-20-bible-passages-to-use-against-fundamentalists/ivana-wynn Hier een in het Nederlands: http://zaplog.nl/zaplog/article/bijbelse_teksten_die_moord_sexisme_slavernij_en_genocide_prediken

Er zijn zat sites op internet die wijzen op de slechtheid en immoraliteit van de bijbel. Dat dit boek eigenlijk niet in hetzelfde hokje wordt geplaatst als "Mein Kampf" vind ik eerlijk gezegd toch best verbazingwekkend. Een opsomming van gruwelijkheden die we vinden in de onderstaande bron: Rituele menselijke slachtoffers Verkrachting in de bijbel Moorden in de bijbel Slavernij in de bijbel Toegevoegd na 1 minuut: Let wel: Engels Toegevoegd na 4 minuten: Een van de pareltjes (deuteronomium 13:13-19): 13 Wanneer in een van de steden die u van de HEER, uw God, krijgt om u daar te vestigen, het gerucht de ronde doet 14 dat er onder uw volk nietswaardige figuren zijn opgestaan die de andere inwoners van hun stad tot ontrouw hebben aangezet en hen naar andere goden hebben laten overlopen – goden die u onbekend zijn –, 15 dan moet u navraag doen, een onderzoek instellen en de zaak tot op de bodem uitzoeken. Als blijkt dat het waar is, als onomstotelijk vaststaat dat zoiets afschuwelijks bij u heeft plaatsgevonden, 16 dan moet u de inwoners van die stad ter dood brengen. De hele stad, iedereen die er woont, en alle dieren moeten onvoorwaardelijk aan de HEER worden gewijd en gedood worden, 17 en alle goederen van de stad moeten op het plein bijeengebracht worden. Daarna moet u de stad en de goederen in brand steken, als een brandoffer voor de HEER, uw God. De stad wordt zo voor eeuwig tot een ruïne gemaakt, ze mag nooit meer herbouwd worden. Toegevoegd na 6 uur: Lees nog een keer even de definitie: Extremisme wordt wel omschreven als een systematische poging om een bepaalde ideologie tot in de uiterste consequenties, in alle delen van de samenleving door te voeren Als je die definitie leest dan is het toch duidelijk dat de bijbel vol staat met extremistische teksten? Sterker nog... je moet maar eens in de wet zelf kijken. Als je mee wilde draaien in de samenleving van de joden moest je een proseliet worden en je dus aanpassen aan de wet. Daarbuiten had je gewoon een probleem. En nogmaals: de tekst in deuteronomium heb ik niet voor niks aangehaald: dat is JUIST een tekst die aangeeft dat je niet anders mag denken op straffe des doods. Dat is, hoe je het wend of keert en in welke tijdsgeest je ook aanwezig bent, een (etnische) zuivering omwille van een religie.

Lees het Oude Testament er op na; daar wemelt het van de gruweldaden als gevolg van extremistische uitspraken (citaten). In het Nieuwe Testament kun je o.a. lezen in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+19 “Toen dan de overpriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden zij en zeiden: Kruisigen, kruisigen!”

Niet. Om verscheidene redenen: 1. De bijbel bestaat uit een set van verhalen die een context geven aan een religie. Deze verhalen zijn oud en zijn geschreven of bewaard gebleven vanuit de toenmalige sociale, religieuze en culturele context. Dat betekent dat wat wij nu als extreem beschouwen in de tijd dat het zich afspeelde waarschijnlijk niet als dusdanig werd gezien 2. De andere antwoorden komen met het ene gruwel verhaal na het andere. Vanuit het eerste punt kun je je afvragen of dat extremisme is of dat dit voort komt uit wat men in ons tijdsgewricht als extremisme beschouwd 3. Vandaar is de wedervraag gerechtvaardigd, wat bedoel je met extremisme? 4. Want daar valt ook onder dat je als eetgewoonte geen vakensvlees eet, thee zeeft voordat je het drinkt (want er mocht eens een insect in zitten, het muggezifter effect;-), offers volgens bepaalde inmiddels dieronvriendelijkere methoden plaats vinden en nog veel meer star onbuigzaam gedrag dat vaak voortkomt uit de letterlijke en buiten context geplaatste interpretatie van bijbelse teksten 5. en dan hebben we het nog niet over interpretaties waardoor een 17 jarig meisje aan de mazelen overlijdt vanwege iets waar een bijbel niet eens uitspraken over doet 6. of dat mensen ondraaglijke uitzichtloos lijden moeten ondergaan omdat religie verbiedt daar wat aan te doen Kortom, het extremisme komt van de mensen, niet uit de bijbel. Waarbij je er wel over kunt discussieren of de bijbel (en vergijkbare geschriften) alsnog niet verboden moet worden omdat je daarmee minimaal een fundament onder de rechtvaardiging van alle extremistische daden weg haalt (of zou je religie moeten verbieden?).

Je vraag is niet duidelijk. Iedereen kan het woord "extremisme" anders uitleggen en toepassen. Zie ook onderstaande tekst en bron. Net als “extreem” (Z) betekent extremisme op zich ook niets. Er hoort bij over welk “isme” (Z) men het heeft. Als Koningin Beatrix zegt:”we moeten vreedzaamheid stellen tegenover extremisme”, kan iedereen dat op zijn eigen manier uitleggen. Misschien bedoelt ze “terrorisme”, (moet je daar vreedzaam te... Volgens mij staan er diverse voorbeelden in de bijbel die een extremisme uitbeelden: Bijvoorbeeld: Noach moet een boot bouwen ver van zee (werd dan ook jaren lang door zijn omgeving voor extremistische gek verklaard en uitgelachen) Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij (wordt tot op de dag van vandaag geloofd en serieus genomen of als extremistische gek weggezet) Gods liefde voor de mensen is te lezen het boek Johannes, hoofdstuk 3 (en dan met name vers 16, maar lees vooral het geheel): God heeft ons zo lief dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven voor jou en mij, ons allemaal (dat is pas extreme liefde!)

In de bijbel kom je geen extrimisme tegen. Wat wij in onze tijd aanzien voor extrimisme is totaal van heel andere aard dan de verhalen die in de bijbel voorkomen. Ten eerste zijn die verhalen vaak niet eens goed uitgelegd door een predikant en zodoende trekken wij conclusies uit verhalen die echt heel anders zijn en bedoelt worden dan wat wij met onze westerse ideeen er van maken Kijk in Nederland zijn we heel tolerant tegen homo's bv. , wij vinden dat gewoon , normaal , omdat wij hier in het westen er anders over denken dan in oosterse landen , zij worden kwaad om onze ideeen , zij bekijken dat heel anders en vinden hetgeen wij doen totaal niet kunnen, zo moet je ook bedenken dat het tegenovergestelde ook is. Iets wat ze in de tijd van de bijbelgeschriften heel gewoon deden in hun cultuur en het er gewoon bij hoorde , mogen wij niet naar onze westerse ideeen bekijken en dan zeggen dat zijn extrimistische zaken, nee hoe wij omgaan met homo's is toch ook niet extrimistisch ? Nou in de ogen van de oosterse bevolking kunnen ze ons daar wel voor vermoorden , zij vinden het verschrikkelijk wat wij doen , dus je moet eerst heel veel onderwijs in de grondtalen van de bijbel gehad hebben en veel bijbels onderwijs en daarbij heel veel inlevings vermogen in deze materie wil je daar iets mee kunnen. Anders gaan wij gewoon bijbelse verhalen overzetten in Nederlandse verhalen/ ideeen en in het Nederlandse tijdperk en dat zou tot een totaal onrechtvaardige , verwrongen en totaal uit het verband getrokken conclusies uit voort kunnen komen De bijbelse verhalen , hoe gruwelijk soms , hebben ons veel te vertellen , het zijn verhalen die goed bestudeerd moeten worden omdat wij daar lering uit kunnen trekken om bewaard te blijven voor erge zaken . God weet dat wij mensen tor alles in staat zijn , daarom wil Hij ons met veel verhalen aanzeggen dat wij het niet zo moeten doen , alle verhalen die beschreven zijn hebben ons iets te vertellen om ons te redden van de eeuwige dood . We lezen inderdaad nare zaken in de bijbel , maar er staat ook nergens bij dat dat goed was wat de mens deed , nee toen was er al Godverlating en dan gaat de mens vanuit zijn eigen kracht zaken aanpakken en dan wordt het moord en doodslag , want God moord niet uit , maar de mens wil niet naar God luisteren en dan grijpt de mens naar wapens enz. , want de mens wil het zelf klaren en krijgt het zonder geweld niet voor elkaar. Pas op met conclusies trekken , eerst goed onderwezen zijn