Waarom geloofden joden destijds niet dat Jesus de messias was die in hun boek wordt aangekondigd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De joden hadden als referentiemateriaal de exodus van Mozes. Mozes was een behoorlijk andere verschijning dan Christus. Mozes bracht de joden van onder het juk van de egyptenaren vandaan en bracht hun naar het beloofde land. Christus predikte voornamelijk over liefde en wederzijds respect en was een pacifist. Dus zij verwachtten iemand die groter was dan Mozes...en zagen dat niet in Jezus van Nazareth

Omdat een mens een roedeldier is, en als 1 iemand zegt het niet te geloven voordat 1 iemand zegt het wel te geloven, mensen de eerste opmerking volgen.

De toenmalige joden dachten dat er een leider op zou staan die hen zou bevrijden van onderdrukking (de romeinse in dat geval) De profetieen over de messias gaan vaak over het stichten van een nieuw rijk, nieuw leven brengen, andere gedachten etc. De joden vatten dit letterlijk op, Jezus bracht dit letterlijk, maar niet op aarde.

Sommige joden geloofden het. Maar die werden dus christenen. Het is ongeveer hetzelfde toen de protestanten zich afsplitsten van de katholieken. Er was een verschil van mening. Dat gebeurt wel vaker.

dit komt denk ik onder andere doordat de komst van de messias vaak cryptisch werd aangekondigd. Verder ook doordat de gewone jood geen bijbelkennis had zoals wij heden ten dagen waardoor zij niet zo goed de teksten uit het boek kennen zoals wij dat doen. Dan nog dat Jezus niet is gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. De joden verwachten een bevrijding op aarde terwijl Jezus kwam om de mensen van de zonde te verlossen. Zodat hij niet de opvolger was die op de troon van David zou zitten, maar veel meer de geestelijk opvolger van deze grote koning.

In het begin van de jaartelling was ongeveer 14% van de bevolking van het Romeinse rijk of Jood of onbesneden gelovige van het Jodendom (de zgn Gelovigen van de Poort) Zou die 14% zich tot een macht ontwikkelen, dan zou die de macht in het Rijk kunnen grijpen. Vandaar dat avonturiers en idioten droomden van de Messias (de Bevrijder) die aan de macht zou komen. Er waren ook lieden die dachten dat Jezus dat was. En het gerucht dat Jezus dat ook bevestigd had, leidde uiteindelijk tot zijn kruiziging. Overigens op het einde van de eerste eeuw waren veruit de meeste Christenen van Joodse bloede.