Welke wet in het Nederlands rechtsysteem beschrijft imagobeschadiging?

Een vriend van me is laatst gefilmd vanaf de andere kant van de straat, zonder zijn weten, terwijl hij een sigaret stond te roken.
Later is dit beeld op Nederlandse televisie te zien geweest in een nieuwsbericht over blowen rondom scholen.
Zonder zijn weten kwam hij in beeld wanneer het probleem blowen rond scholen werd toegelicht. Dit kan tot ernstige schade aan zijn imago leiden, hij heeft geheel toevallig vorige week gesolliciteerd voor een nieuwe baan, misschien herkent iemand van dat bedrijf hem wel en krijgt hij daarom de baan niet, omdat ze denken dat hij blowt.
Welke grondwet o.i.d. kan hij gebruiken tegen het televisieprogramma dat dit heeft uitgezonden zonder zijn toestemming?

Een excuus of vergoeding is hierbij naar mijn mening niets te veel gevraagd.

Weet jij het antwoord?

/2500

Wetboek van strafrecht artikel 261 1 Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. Artikel 262 1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden uitgesproken. Toegevoegd na 13 minuten: Echter wat jij omschrijft valt onder geen enkele wetgeving indien uw vriend gewoon op de openbare weg stond en niet expliciet in beeld werd genomen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/geld...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geld...

Op een openbare plek mag iedereen gefotografeerd of gefilmd worden. Alleen als hij in die school aanwezig was, waar de scholieren van op de hoogte zijn gebracht, was zijn toestemming om dit uit te zenden nodig omdat een school niet openbaar is. De straat wel en dus is er geen toestemming nodig van je vried voor uitzending. Zie kopje "publicatie van opname " http://www.iusmentis.com/maatschappij/privacy/filmen-cameratoezicht/ Toegevoegd na 32 minuten: http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/portretrecht/

Hier zit je in het leerstuk van de onrechtmatige daad. Dat staat in het BW en is dus privaatrecht. In het strafrecht zul je niets voor elkaar krijgen, het is een te gering delict. Zie BW art 6: 162 en verder. Bij een onrechtmatige daad kan het slachtoffer o.a. een schadevergoeding vragen via de Rechtbank; dat betekent dus hoge kosten aan advocaat, griffiekosten etc. en de kans dat het uiteindelijk iets oplevert is zeer gering. Het slachtoffer moet ook bewijzen dat het afwijzen van de sollicitatie het directe gevolg is van de roddels. Wie eist, bewijst. Vaak zeggen we dan ook: Recht is krom. Wel zou ik aanraden contact op te nemen met het betreffende tv programma en een rectificatie eisen. Slaagkans is niet groot want bewijs maar eens dat het een gewone sigaret betrof en geen stickie.

Jouw vriend is gefilmd dus heeft hij portretrecht. Als zijn gezicht duidelijk zichtbaar is moet hij de camera's op dat schoolplein gezien hebben, hij had dus kunnen kiezen ergens anders te staan, door tegenover het gefilmde schoolplein te staan wist hij dat er grote kans was meegeteld te worden. Dat maakt zijn kans op succes bij de rechtbank heel klein, hij bevond zich echter op een openbare plek in tegenstelling tot de scholieren op het schoolplein. Hier een dergelijk geval waarbij de vrouw overigens wel gelijk kreeg, hier ging het wel om een pose waarbij intieme lichaamsdelen zichtbaar waren, dat is bij je vriend niet het geval. http://blog.iusmentis.com/2007/04/09/wanneer-is-iets-inbreuk-op-het-portretrecht/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100