Wat kun je het beste doen als je wordt beschuldig van onwaarheden en dit publieke bekent is gemaakt maar op basis van feiten niet waar is?

Het gaat hier om een penningmeesterschap binnen een afdeling van een vereniging. Na kritiek op de verdiensten van het hoofdbestuur binnen de vereniging is er door het hoofdbestuur kenbaar gemaakt dat de betreffende persoon ongeoorlooft kasgeld zou hebben opgenomen. Dit is aantoonbaar niet waar omdat er met het geld rekeningen zijn betaalt. Die allemaal weerlegbaar zijn. Alleen is dit direct al kenbaar gemaakt binnen de vereniging en ook daarbuiten. Er is zelf een advocaat van hun kant aan te pas gekomen, hoe kun je je zelf verweren tegen dit soort onrecht en moet hij hiervoor aangifte doen van laster?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Aangifte doen bij de politie. Wetboek van strafrecht Titel XVI. Belediging Artikel 261 Iemands eer of goede naam aanranden 1.Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2.Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 3.Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. Artikel 262 Misdrijf van smaad of smaadschrift 1.Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2.Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden uitgesproken. Artikel 266 Opzettelijke belediging 1.Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 2.Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit. Toegevoegd na 1 dag: Waarom aangifte doen? Als het conflict intern afspeelt zou je nog kunnen proberen om het in overleg op te lossen. Maar omdat het in dit geval al naar buiten is gebracht is het intern oplossen al gepasseerd.

Je kunt proberen een aanklacht wegens laster neer te leggen bij de politie. Je had als penningmeester ook nooit rekeningen contant moeten betalen. Het kan natuurlijk zijn dat het wel moest dan had je zo verstandig moeten zijn om de voorzitter of de secretaris hiervan op de hoogte te brengen en te vragen of ze de rekeningen hadden willen aftekenen en het kasboek voor de uitgaven. Je hebt je zelf in een moeilijk pakket gebracht. Ga eens met een advocaat praten om te zien hoe je het zonder verdere schade het best kunt afhandelen.

De feiten publiek maken en het publiek laten inzien dat het onwaarheden zijn? Als het zo onwaar is, dan is jouw casus simpel.

Ga eens met alle benodigde stukken praten met de penningmeester van het hoofdbestuur. Vraag schriftelijk om hun 'aanklacht' en ga daarmee praten bij een rechtswinkel. Voor mij praat jij teveel in emoties waardoor je niet in staat bent jouw zaak goed te verdedigen. Schakel daarom een vertrouwd en kundig persoon in.

natuurlijk kan ik van hieruit niet beoordelen in hoeverre er sprake is van fraude of niet. Maar mocht er geen fraude gepleegd zijn en betrokken persoon kan dit aantonen, dan kan deze beschuldiging makkelijk weerlegd worden. ook al komt het tot een rechtszaak. de vraag is of aangifte van laster de persoon in kwestie verder zal helpen. als het enkel gebeurt om het hoofdbestuur een loer te draaien of uit wraak zou ik zeggen : laat het los.

Om te beginnen kan het bestuur namens de penningmeester een verzoekschrift indienen bij het hoofdbestuur ter rectificatie van de uitlatingen, in dat verzoekschrift kan het bestuur om een schadevergoeding verzoeken voor elke keer het hoofdbestuur gewag maakt van de vermeende fraude door de penningmeester. Mocht het hoofdbestuur niet reageren of door gaan met de belastering staat de weg vrij voor zowel een strafrechtelijke procedure, te beginnen met het doen van aangifte wegens aantasting van de goede naam (kan gedaan worden door het gehele bestuur daar het een bestuurskwestie betreft), en het starten van een civielrechtelijke procedure ter verkrijging van een schadevergoeding vanwege de schade die dergelijke uitlatingen toebrengen aan de vereniging.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100