Welk onderscheid heeft de haagse school gemaakt bij het maken van de klassefoto ?


Een school in Den Haag moet de moeder van twee leerlingen een schadevergoeding betalen omdat de kinderen het maken van de schoolfoto's hebben gemist. De rechter wees de vrouw 500 euro toe. De kinderen misten het maken van de schoolfoto's omdat dat samenviel met de viering van het islamitische Offerfeest.

De kinderen krijgen de vergoeding omdat hun school volgens de kantonrechter onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat mag niet volgens de wet gelijke behandeling.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/28599632/__Geen_klassenfoto__500_euro__.html

Ik begrijp niet wat het onderscheid is dat de rechter hier ziet.

In mijn beleving is het zo dat de school een datum heeft geprikt voor de klassenfoto. Wie dan aanwezig is komt op de foto en wie niet aanwezig is niet. ("Jammer, maar helaas")

Ben je ziek, of heb je op die dag een bruiloft, dan kom je ook niet op de foto. Waarom zou dat juridisch (!!!) anders liggen bij het geval dat ouders er voor kiezen het vieren van een offerfeest voor te laten gaan.

Ja, je kan vrij krijgen voor het vieren van een offerfeest, maar dat krijg je ook wanneer je ziek bent, of naar een bruiloft moet. Die kinderen hebben toch ook geen recht op 500 euro ? Of wel ?

Opm.
Ik ben bij deze vraag geïnteresseerd in de JURIDISCHE achtergrond.
Daarom het vriendelijke verzoek om politiek gemotiveerde voor- of afkeuringen van deze uitspraak achterwege te laten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De rechter geeft aan dat de school de schoolfotograaf heeft laten komen op de dag van het Offerfeest, waardoor kinderen die het Islamitische geloof belijden niet in dezelfde mate in staat waren van die dienst (= de klassenfoto) gebruik te maken als de andere kinderen van de school. Aldus heeft de Stichting indirect onderscheid gemaakt. tussen kinderen op grond van geloof. De wettelijke bepaling die daarmee door de school werd overtreden is artikel 7 lid 1, aanhef en sub c, van de Algemene wet gelijke behandeling. Daar staat namelijk: Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten ... indien dit geschiedt ... door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van ... onderwijs… Overigens heeft de school gesteld dat een amateurfotograaf alsnog de hele klassen op foto heeft gezet. En dat die foto’s gratis aan de ouders zijn aangeboden en dat ook in de klaslokalen die nieuwe foto's zijn opgehangen in plaats van de gewraakte foto’s. Dat werd echter weersproken door de ouders en kon ter plekke door de school ook niet aannemelijk worden gemaakt volgens de rechter. Verder heeft de school voor de individuele foto’s de fotograaf nog eens laten komen. Die hebben ze dus wel. De zaak gaat dus puur om de klassenfoto’s. Bronnen: de uitspraak en het wetsartikel Toegevoegd na 29 minuten: Overigens betreft die € 500 boete smartengeld. Dit is opgelegd omdat door het onrechtmatige handelen de kinderen in hun persoon zijn aangetast.

Bronnen:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?i...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/2015...

Het punt van discussie is hier dat de school een afspraak met de fotograaf heeft gemaakt op de dag van het Offerfeest. De rechter is van mening dat de school had kunnen weten dat die dag Offerfeest was en de kinderen mogelijk dus niet zouden kunnen komen. Toegevoegd na 1 minuut: Kern van de zaak is dus dat de dtaum van het Offerfeest tevoren bekend was. Ziekte, of bijv. een bruiloft waar een individueel kind naar toe gaat, kan de school niet voorzien.

Bronnen:
http://nos.nl/artikel/2182460-schadevergoe...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100