kan je jezelf vrijwillig op Laten nemen door overspannenheid?

Als er thuis geen prikkelarme ruimtes zijn

Weet jij het antwoord?

/2500

Je kunt niet vrijwillig opgenomen worden omdat jij dit wenselijk acht. Je zult eerst naar de huisarts moeten om je probleem te bespreken. Wellicht heeft hij een andere oplossing voor je prikkelgevoeligheid, biedt hij bijvoorbeeld therapie aan. Als hij een opname wenselijk acht, zal hij je doorverwijzen naar een instelling. De betreffende instelling zal uiteindelijk beslissen of opname noodzakelijk is. Overigens denk ik dat je daar (afgezien van een isoleercel) veel meer prikkels zult krijgen dan thuis. Toegevoegd na 2 minuten: Hij: of zij natuurlijk.

Als psychiatrische behandeling noodzakelijk is en die behandeling kan alleen - of: het beste - worden gegeven in een klinische setting, dan kan iemand in overleg met behandelaars besluiten tot opname. Dan zal er echter wel meer aan de hand zijn dan overspannenheid. Dit is namelijk geen psychiatrische aandoening, al kan langdurige overbelasting wel léiden tot een psychiatrisch ziektebeeld of een onderliggend probleem verergeren. Als iemand overspannen is en thuis niet voldoende tot rust kan komen vanwege daar aanwezige prikkels, is dat vooral een praktisch probleem. Tenzij er veel meer aan de hand is dan de vraag hier doet vermoeden, is zoiets geen indicatie voor opname in een ziekenhuis of een psychiatrische kliniek (ik neem aan dat het laatste bedoeld wordt). Er zal dan gezocht moeten worden naar een plaats waar wél rust mogelijk is. Dat zou kunnen zijn door tijdelijk te verblijven bij vrienden of familie, of bijvoorbeeld in een herstellingsoord of zorghotel. Voor die laatste opties is soms een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit bijvoorbeeld de aanvullende ziektekostenverzekering.

Ik weet niet of je al in behandeling bent van een psycholoog of psychiater. Ben je dat wel, dan is de weg naar een eventuele opname makkelijker en korter. Ben je niet in behandeling dan zul je eerst naar de huisarts toe moeten gaan. In beide gevallen zul je een duidelijke situatie moeten schetsen en zullen eventuele andere mogelijke oplossingen uitgesloten moeten zijn. Mocht je savonds of in t weekend zo in de put zitten dat je 'rare' dingen in je hoofd gaat halen kun je het beste contact opnemen met de huisartsenpost. Die kunnen eventueel de crisisdienst inschakelen. De crisisdienst kan dan zorgen voor een opname indien zij dat nodig vinden. Heel veel sterkte!