Waar in het wetboek staat dat je verplicht bent een zorgverzekering af te sluiten en je schade toegebracht wordt wanneer je dit niet doet?

Nav reclamecampagne zoek dekking deze is nl in strijd met artikel 3:44 lid 2

Weet jij het antwoord?

/2500

In de Zorgverzekeringswet, hoofdstuk 2 paragraaf 1: "HOOFDSTUK 2 De plicht tot het sluiten van een zorgverzekering § 2.1. De verzekeringsplicht Art. 2. [Verzekeringsplicht] [Geschiedenis: MvT + bis; versie 16 juni 2005; Stb. 2005, 525; versie 1 januari 2006; Stb. 2007, 480] -1. Degene die ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren tegen het in artikel 10 bedoelde risico. -2. In afwijking van het eerste lid is niet verzekeringsplichtig: a. de militaire ambtenaar in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a juncto onderdeel b, van de Militaire Ambtenarenwet 1931, alsmede de militair aan wie buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten is verleend; b. de natuurlijke persoon die op grond van artikel 64, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen is ontheven van de verplichtingen opgelegd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. -3. Degene die het gezag over een minderjarige jonger dan 18 jaar uitoefent, een curator, een bewindvoerder of een mentor als bedoeld in de titels 16, 19 of 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zorgt ervoor dat de minderjarige verzekeringsplichtige, dan wel de onder curatele, bewind of mentorschap gestelde verzekeringsplichtige, krachtens een zorgverzekering verzekerd is." http://www.st-ab.nl/wetzvw.htm

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100