op 1-9-2018 wordt mijn prepensioen afgekocht. Wordt deze volgens de Participatiewet gekort op mijn bijstandsuitkering?

Weet jij het antwoord?

/2500

Uw vraag veronderstelt dat de afkoop van uw prepensioen een (verplicht) gegeven is en dat er van uw kant geen keuze is. Bij uitbetaling van de afkoop is aan de korting op uw bijstandsinkomen niets te doen. Dat was ook al voordat de Participatiewet in werking trad (2015) Aan te raden is de afkoop zo snel mogelijk door te geven, zodat de Soc. Dienst er op tijd rekening mee kan houden. Anders is terugbetalen van een deel van uw bijstandsinkomen het gevolg. Het kan zijn dat de afkoop fiscaal zeer nadelig uitvalt. Bijvoorbeeld als er 25% revisierente te betalen is (boete) Over uw situatie zijn in 2014 kamervragen gesteld. Zie bron 3 - vraag 11. Allereerst kan de uitbetaling van het prepensioen ervoor zorgen dat het vermogen op de peildatum (1 januari 2019) te hoog is voor het recht op bijstand. Maar wat vooral telt: Onder inkomen wordt verstaan de som van het inkomen uit arbeid en overig inkomen van de uitkeringsgerechtigde en zijn eventuele partner. In het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) is geregeld dat een uitkering op grond van een pensioenregeling, een regeling voor VERVROEGDE uittreding en op grond van functioneel leeftijdsontslag als overig inkomen wordt aangemerkt. De gemeenten kan een uitkeringsgerechtigde niet verplichten tot het afkopen van een pensioen. Maar als de uitkeringsgerechtigde of zijn eventuele partner een pensioen afkoopt (of moet afkopen - fisbel) zoals bedoeld in het AIB, dan wordt dit bedrag verrekend met de IOAW-uitkering (of WWB - fisbel). -------------------------------------------------------------------------- Als er huurtoeslag is en als het afgekocht pensioen : Hoewel de afkoop inkomen is voor de inkomstenbelasting kunt u verzoeken om de afkoopsom niet te laten meetellen voor de huurtoeslag. De Belastingdienst regelt dit niet automatisch, u zult zelf actie moeten ondernemen! De eerste link geeft informatie over deze regeling. De tweede link is het aanvraagformulier bijzonder situatie huurtoeslag. Van dit formulier hoeft u alleen maar de vragen 1, 2, 7 en 8 in te vullen. Niet vergeten om een kopie van de (bruto) afkoopsom mee te sturen. Zodra u de afkoopsom weet, kunt u het verzoek indienen. U krijgt dan een brief van de Belastingdienst dat afhandeling zal plaatsvinden na de aangifte van 2018. Dat wordt dus tweede helft 2019. Toegevoegd na 4 minuten: N.B: De Kamervragen kunt u downloaden door te googelen op: Kamervragen afkoop klein pensioen 2014

Bronnen:
https://download.belastingdienst.nl/toesla...
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/con...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100