Is het vanuit de evolutie van het plantenrijk te verklaren dat er eenjarige en vaste planten ontstaan zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Eenjarige planten, ook wel pioniersplanten genoemd, hebben een heel bijzondere taak in de natuur. De meeste soorten groeien uitsluitend in verstoorde grond. Deze grond is dus gespit , geploegd, weggespoeld of weggestoven( duinen) Het zijn de eerste planten die in een nieuw gebied gaan groeien. Deze pioniersplanten bereiden de grond voor, waardoor er in het tweede jaar de vaste planten kunnen gaan groeien. Na zo'n 15 a20 jaar nemen de de struiken en bomen het over en wordt alles bos. (soms al eerder). De eenjarige of pion. pl. produceren zeer veel zaad dat altijd en overal aanwezig is, wachtend op een grondverstoring. Komen ze het eerste jaar massaal op, het tweede jaar zijn ze al bijna verdwenen en het derde jaar weg. Deze ruimte is dan overgenomen door de vaste planten. Het is mij nog steeds een raadsel waarom ze het tweede jaar al bijna niet meer voor komen om daarna geheel te verdwijnen!!! De vaste planten houden het langer vol, 15 tot 20 jaar om daarna ook weer te verdwijnen door het bos dat er dan inmiddels is. Na 150 tot 200 jaar waait het bos om en zijn de eenjarige weer aan de beurt. Zo heeft door de evolutie iedere groep planten zijn eigen taak gekregen.

Zoals al eerder geantwoord: Ze hebben een verschillende plek in de 'evolutie' van een standplek. De eenjarige planten zijn planten die meestal OF een verstoorde grond nodig hebben, maar meestal veel licht & nutrienten nodig hebben. De meerjarige planten zijn vaak beter in staat om in wat donkere plekken op te groeien: Ze gaan efficienter met lichtenergie om, maar groeien daarom ook vaak langzamer. De voortplantings strategie is bij eenjarige planten gericht op zo snel mogelijk groeien, bloeien, veel zaad produceren en zorgen aanwezig te zijn. De meerjarige planten hebben meer tijd nodig om zich te vestigen, maar bl;ijven dan ook langer staan. Ze richten zich op langdurige vestiging, en zetten zich dus eerst goed diep vast, gaan dan groeien en beginnen zich meestal pas na jaren voort te planten. Op dat moment is de bodem zo donker dat eenjarige planten zich er niet meer kunnen vestigen, omdat de hoeveelheid energie die beschikbaar s niet voldoende is om in een jaar tot voortplanten te komen. uiteraard zijn hier de uitzonderingen weer de planten die de regel bevestigen. De selectiedruk is vooral licht en in mindere mate nutrienten beshikbaarheid.

Eenjarige planten hebben evolutionair bezien een grotere kans op overleven binnen een omgeving die aan wisselingen onderhevig is: omdat ze een kort leven hebben komt een mutatie eerder tot iets (of niets). Dit is vergelijkbaar met (andere) levende organismen. Door het korte leven van Bacterien lijdt een mutatie sneller tot een nieuwe eigenschap dan bij langer levende organismen. Echter in andere situaties hebben juist vaste planten meer kans van overleven waarbij steeds afstervende planten geen schijn van kans hebben. Als je vanuit niets -> evolutie -> iets denkt. Zullen er dus planten gegroeid zijn, die net wat sterker waren dan andere. Die hadden voordeel in bepaalde situaties bij deze sterkte, waardoor zij overleefden en die andere niet. Bij een sterk wisselende omgeving, was het gunstiger dat de plant een korter leven had, zodat nazaten (die mogelijk gunstige mutaties bevatten) snel konden opkomen.

jazeker. Dat die planten een kortere cyclus doorlopen dan andere planten wil dat niet zeggen dat dat verkeerd is. Immers ook deze planten planten zich voort (uitbreiding) wat het ultieme doel is van elk levend wezen.