Hoogte van schuttingen ?

Wij willen een nieuwe schutting laten plaatsen.
Onze coniferen zijn 230cm, mag de nieuwe schutting ook 230cm worden ? Of zijn er maximale hoogtes voor schuttingen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, maximaal 2 M hoog Erfgrens Uw erf afscheiden kan op verschillende manieren: met paaltjes en draad, een hekwerk, een heg of een schutting. Bij het plaatsen van een afsluiting van uw tuin/erf is het van belang om te weten waar de erfgrens ligt. De erfgrens is een denkbeeldige lijn die twee erven van elkaar scheidt. Bij twijfel kunt u bij het Kadaster navragen waar de grens precies ligt. Een eigenaar van een erf kan van de buurman eisen dat zij de kosten van een afscheiding of afsluiting gezamenlijk betalen. Scheidsmuur Achter de zogenaamde voorgevelrooilijn, pal tegen de grens van het naburig erf, mag u op uw eigen erf altijd een scheidsmuur plaatsen tot twee meter hoogte, mits uw erf niet aan de openbare weg of openbaar groen ligt. Voor een erfafscheiding vóór het huis is één meter het maximum. Het is overigens mogelijk dat uw gemeente in een gemeentelijke verordening iets anders heeft voorgeschreven. De ene buurman kan eisen dat de andere buurman er aan meewerkt dat op de erfscheiding een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt geplaatst. Dus voor de ene helft op het erf van de één en voor de andere helft op het erf van de ander. Zo’n scheidsmuur is gezamenlijk eigendom (dit wordt mandeligheid genoemd) en de eigenaren van zo’n muur dragen gezamenlijk de kosten. Woningwet In de Woningwet staat vermeld hoe hoog een erfafscheiding maximaal mag zijn, maar dit geldt alleen voor bouwwerken en niet voor beplanting. Wanneer u beplanting gebruikt als erfafscheiding stelt de gemeente geen eisen over de hoogte van die beplanting, behalve als die beplanting aan het wegverkeer het vrije uitzicht belemmert of op andere wijze hinder of gevaar oplevert. Beplanting U mag uiteraard bomen, heesters en heggen in uw tuin planten, maar u dient wel rekening te houden met een afstand van twee meter tussen erfgrens en boom, en 50 cm tussen erfgrens en heggen. De afstand moet u meten vanuit het midden van de voet van de boom, heg of heester. Is afstand binnen die toegestane afstand wel aangeplant, dan is dat van aanvang af een onrechtmatige situatie. U kunt de rechter dan een machtiging vragen tot verwijdering van de boom. Alleen met toestemming van uw buren is dichter op de erfgrens plaatsen geen probleem. Die toestemming heeft overigens pas werking tegenover latere buren als die toestemming via de notaris als erfdienstbaarheid wordt gevestigd en wordt geregistreerd bij het kadaster.

Je mag dit waarschijnlijk niet zonder vergunning: 2 meter is een standaaard hoogte. Echter, dit verschilt van adres tot adres, gebouw tot gebouw. Bij monumenten bv zal minder mogen, terwijl op het platteland wellicht meer mag. Tevens hebben verschillende gemeentes verschillende regels. Het beste controleert u dit: http://www.omgevingsloket.nl/

voor een schutting langs de stoep, buiten de rooilijn van het huis, van 2 meter heb je een vergunning nodig. Niet voor coniferen.

Schuttingen plaatsen hoger dan 2 meter zonder vergunning is in de meeste gevallen niet toegestaan. Dit kan echter per gemeenten verschillen. Als wij schuttingen moeten plaatsen hoger dan 2 meter en zonder bouwvergunning is dat geheel voor eigen risico. Onze ervaring is dat het in de praktijk vaak mee valt, zeker als de schutting achter tussen 2 buren geplaatst wordt en beide buren zijn het eens over de hoogte. Schuttingen aan de voorzijde van de woning mogen in de meeste gevallen niet hoger zijn dan 100cm. De schutting op de foto is 250cm en met vergunning geplaatst.

Mij is verteld dat een schutting maar 1.80cm hoog mag zijn en als je een hogere schutting wil, moet je daar toestemming voor vragen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100