Wat is het nut van een meningsverschil?

Zet 10 wetenschappers bij elkaar en zie, ondanks alle kennis, die ze hebben, hebben ze vaak een groot verschil van mening, zijn er dan slimme en minder slimme wetenschappers?
Als dit het gevolg is van de evolutie, wat is dan het nut hiervan?
Of een meningsverschil een vorm van selectie, of juist een prikkel om verder te gaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Geloof het of niet, niet alleen wetenschappers hebben meningsverschillen. Dan kun je er beter over discussiëren met elkaar dan het gewoon negeren - voor een beter wederzijds begrip, om te toetsen of je je mening ook daadwerkelijk kunt verdedigen, om te zien of het daadwerkelijk ergens op gebaseerd is. In de wetenschap wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt. Door deze frictie vallen ideeën die onjuist zijn om, waardoor de gezamenlijke kennis van de groep als geheel is toegenomen - er worden onjuiste ideeën verwijderd, terwijl de correcte ideeën ook beter onderbouwd kunnen worden. Vervolgens wordt met deze opgedane kennis bijvoorbeeld de computer gemaakt waarmee je op het internet kunt vragen wat het nut is van die meningsverschillen die mensen (om hun gelijk te halen) hebben geïnspireerd om uit te zoeken hoe elektriciteit werkt, wat je ermee kunt, etc. Toegevoegd na 5 minuten: Meningsverschillen geven je dus de mogelijkheid om te kijken welke meningen correct zijn, en welke niet. Deze kans moet je benutten, door daadwerkelijk uit te zoeken wat er werkelijk speelt. Dan hebben uiteindelijk de beide partijen een sterker gefundeerde mening - gebaseerd op de opgedane kennis tijdens het uitwerken van hun meningsverschil.

Ik denk dat het vanuit de oerinstinct een manier is om te sparren tegen elkaar.

Je kan het ook anders zien, door het bediscussiëren van een onderwerp met verschillende meningen kan je ook krijgen dat het inzicht van iedereen wordt vergroot doordat kanten belicht worden waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht.

Meningsverschillen dwingen je om kritisch naar het gestelde te kijken en het pareren van kritiek kan weer tot uitbreiding van kennis leiden.

Wetenschap is pas wetenschap als het peer reviewed is. Met andere woorden, er moeten meerdere wetenschappers het samen met elkaar over iets eens zijn. Uiteraard is het best mogelijk dat een groep andere wetenschappers weer tot een andere conclusie komt. Wetenschap is dus heel betrekkelijk. Overigens als iedereen het altijd maar met elkaar eens zou zijn, zou het ook maar een saaie boel worden.

Zolang er geen 100% bewijs is van iets,zal of kan er altijd gediscussieerd worden. Dat is de mens eigen. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Omdat discussies ook altijd weer nieuwe ideeen laten zien,en een andere belichting geven op de zaak. Een meningsverschil is voor mij een vorm van een prikkel,omdat ik mijn mening niet voor niets heb of geef en toch bewijs daarvan wil zien of tonen.

Zolang wetenschappers een mening hebben, hebben ze de feiten nog niet te pakken. Immers, als het feiten zijn, zijn het geen meningen meer. Het nut van meningsverschil ligt dus in het vinden van feiten, het zoeken naar de waarheid over de onderwerpen waar nu nog meningen gelden.

Volgens mij heeft het geen nut en is vaak pure energie verspilling.Als je elkaar na een half jaar weer spreekt heb je kans dat je al gauw op een lijn zit over het zelfde onderwerp waar je toen die tijd een meningsverschil over had. Maar nu spreek ik mezelf een beetje tegen want als je een meningsverschil heb en je komt er beide niet uit dan kun je elkaar loslaten en wanneer dat op een positieve manier gebeurd kun je later merken dat beide partijen vaak geevalueerd zijn. Dus bij nader inzien zeg ik dat het nut is ,,evaluatie.

10 wetenschappers in hetzelfde vakgebied zullen heus niet zo vaak enorme meningsverschillen hebben. Wel discussies. Waarin alle aspecten van het vakgebied worden doorgenomen. En dat is goed, want daardoor leren ze van elkaar. Gelukkig is ook in de wetenschap de eigen persoonlijke benadering niet uitgesloten. En een goede wetenschapper staat altijd open voor andere zienswijzen, een ander manier van benaderen etc.

Een meningsverschil ontstaat vanuit een verschil in perspectief. Een verschil in perspectief hoeft echter natuurlijk niet altijd op een 'geschil' uit te draaien. Dan is het direct niet meer nuttig (behalve voor het in het gelijkstellen van je eigen perspectief) Wanneer men open staat voor datgene de 'ander' vertelt, (en met open bedoel ik letterlijk je eigen mening er niet russen plaatsen, gewoon horen / luisteren, zonder oordeel, mening, of wat dan ook dat maakt wie jij bent en wat jij vindt) is het bijzonder nuttig, wat de ander vertelt. Jij kijkt namelijk naar 'iets' vanuit jouw standpunt (dit is wat jij ziet vanaf 'hier'), en dat is een grote aanvulling op datgene dat 'de ander' ziet (vanuit zijn standpunt, 'daar'). Beiden hebben gelijk, maar 1 en = 2. Dus niet twisten om wie gelijk heeft (en toch doen we het allemaal), maar gebruiken wat je 'nog niet wist'!! Ik zie het zo: iedereen heeft zijn eigen vizier gekregen, zijn eigen plekje vanwaaruit hij/zij het leven kan en mag bekijken. Iedereen ziet iets (en iedereen ziet het dus ook anders), een gedeelte van het grote geheel. Dit maakt dat iedereen gelijk heeft, vanuit zijn eigen standpunt bekeken. Het mooiste zou zijn als iedereen dus ook iedereen gelijk zou geven, altijd.! Omdat het gewoonweg zo is!

Wetenschappers zoeken naar kennis. Als iemand het niet met ze eens is dan vinden ze dat prettig, want dan worden ze uitgedaagd hun theorie te verbeteren.

beweging brengen zolang het denken in beweging blijft is het goed, zelfs als het achteruit lijkt te gaan is beweging nog altijd beter dan stilstand. Je weet nooit via welke route je bij het juiste idee komt. Verschil van menig brengt beweging in het denken.

Het Nut van een meningsverschil is om zo ruzie te maken en na de ruzie het weer goed te maken. En je hebt altijd gespreksstof.

Het oplossen ervan/het goed maken. Dan hebben beide partijen er wat aan. Anders niet, dan blijft het er altijd tussen in staan. Je bereikt er meer mee en leert ervan als je het oplost.

iets uit verschillende standpunten leren zien. Dus niet een eenzijdig beeld van de wereld hebben.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100