Wat is de definitie van "formele denkstoornis" en van "lijdensdruk"?

Mijn vriendin heeft een brief ontvangen met de uitslag van een psychologisch onderzoek. Daarin wordt onze Nederlandse taalkennis flink op de proef gesteld door (althans zo lijkt het) zoveel mogelijk dure/ingewikkelde woorden te gebruiken.
De meeste definities heb ik wel kunnen vinden, maar die van de 2 bovenstaande begrippen blijven wat mij betreft erg vaag.
Vooral die van lijdensdruk, op veel sites wordt er nogal omheen gedraaid of wordt het zo in zinsverband gebruikt dat de betekenis niet te achterhalen valt. ("De lijdensdruk is hoog.")

Wie kan ons helpen? En graag zònder onnodige moeilijke woorden, want die heb ik inmiddels wel genoeg gelezen! Haha

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een formele denkstoornis hebben betekent vooral dat je anders denkt dan anderen, waardoor anderen moeite kunnen hebben je te volgen. De gedachten zelf hoeven niet per se vreemd / onlogisch te zijn, maar vaak gaat dat wel samen. Althans, voor de luisteraar. Mensen met een denkstoornis denken vaak bijvoorbeeld heel snel, en slaan met het verbaal produceren van hun gedachten (vertellen hoe ze denken) stappen over die in hun hoofd wel plaats vinden of voor hen heel logisch zijn. Het kan ook een teken zijn van moeite hebben je te verplaatsen in de denkwijze van anderen. Het staat overigens geheel los van een (lage) intelligentie ; integendeel. Denkstoornissen zien we veel bij bijvoorbeeld autistische aandoeningen. Lijdensdruk is term waarmee de relatieve mate waarin iemand lijdt wordt uitgedrukt. (Hoog, laag of normaal) . Lijden is namelijk - net als fysieke pijn - niet objectief meetbaar en niet altijd evenredig in verhouding met de kwaal. Met exact dezelfde verwonding loopt de een gewoon door alsof er niks aan de hand is, terwijl de ander hulpeloos in het donker op bed ligt te creperen. Net zo is de een al vrij vlot over een ernstig nabij sterfgeval heen, waar de ander een jaar nodig heeft om het overlijden van zijn hond te verwerken. De mate waarin iemand zelf vindt dat hij / zij lijdt, is de enige mate die belangrijk is om de therapie op af te stemmen, en wordt bepaald door je hele karakter, belevingswereld en ervaringen, kortom, je persoonlijkheid. Niet (alleen) door het onderwerp / de oorzaak van het lijden zelf. Je kunt het dus vergelijken met een pijnschaal. Bij depressies bijvoorbeeld is vaak sprake van een hoge lijdensdruk, terwijl er objectief gezien niet zoveel aan de hand lijkt voor de buitenwereld.

"Denkstoornis is een term uit de psychiatrie en psychologie. Bij een denkstoornis treden problemen op met de inhoud van de gedachten of de manier waarop de persoon denkt en communiceert. Denkstoornissen kunnen zelfstandig optreden, maar zijn vaak een symptoom van een breder psychisch ziektebeeld, bijvoorbeeld een psychotische aandoening als schizofrenie. Er zijn twee vormen van denkstoornis te onderscheiden. 1. De eerste vorm betreft de inhoud van gedachten; dit noemt men inhoudelijke denkstoornissen. Deze loopt volledig uit de pas met de realiteit zoals die door de omgeving wordt waargenomen en geaccepteerd. Een voorbeeld van een dergelijke denkstoornis is een paranoïde waan. Hierbij kan iemand zich inbeelden achtervolgd, afgeluisterd of bespied te worden, terwijl daarvan reëel geen sprake is. Het is mogelijk dat de persoon goed over deze afwijkende gedachten kan communiceren. 2. De tweede vorm van denkstoornis zijn de zogenaamde formele denkstoornissen. Hierbij is de inhoud van de gedachten niet per definitie verstoord (hoewel dit vaak wel het geval is), maar is de vorm van denken of de gedachtegang voor de omgeving moeilijk te volgen. Iemand kan bijvoorbeeld te snel denken en spreken, moeilijk te volgen associaties hebben of problemen hebben de gedachten in taal uit te drukken. In dit laatste geval kan iemand zich bijvoorbeeld bedienen van neologismen of het toekennen van een nieuwe betekenis aan een bestaand woord. Ook kunnen verschijnselen als echolalie, palilalie en glossolalie optreden.", aldus https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkstoornis. Via die website vind je ook verklaringen van de termen echolalie, palilalie en glossolalie, mocht je die willen hebben. Van "lijdensdruk" vond ik (nog) geen duidelijke beschrijving of definitie.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denkstoornis

Lijdensdruk Duits: Leidensdruck, der Engels: Suffering of the patient Frans: Souffrance du patient Deze ligt ten grondslag aan een psychoanalytisch proces en vormt er de motivatie toe: omdat iemand lijdt is hij/zij genegen tot verandering. ‘De allereerste motor van de therapie is het lijden van de patiënt en zijn hieruit voortkomende genezingswens’ (Freud, 1913c; 6: 204). Niet altijd kan de betrokkene aan het begin precies aangeven waaraan hij/zij lijdt – vooral indien hij/zij komt voor een leeranalyse – maar in de loop van het proces zal het tevoorschijn komen. Toegevoegd na 2 minuten: Denkstoornis is een term uit de psychiatrie en psychologie. Bij een denkstoornis treden problemen op met de inhoud van de gedachten of de manier waarop de persoon denkt en communiceert.

Bronnen:
http://www.psychoanalytischwoordenboek.nl/...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100