heeft licht massa

Toegevoegd na 4 minuten:
dat zegt mijn leraar natuurkunde maar de vergelijking e=mckwadraat zegt dat dat dus niet kan ????????????????

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik denk dat je je natuurkundeleraar moet vragen waar hij zijn waar hij zijn kennis vandaan heeft, fotonen hebben geen massa anders kunnen ze niet de lichtsnelheid bereiken.

Ha, die Ivo207; Ja, de fotonen in licht hebben een geringe massa.

goeievraag zegt ook dat het niet kan :) soortgelijke vraag: Toegevoegd na 1 minuut: komt dus omdat het geen rustmassa kent

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/foton-licht...

Jouw leraar vergist zich, en jij hebt het juiste antwoord afgeleid. Een foton kan geen massa hebben. Het is ook geen deeltje maar een golf die zich als deeltje kan manifesteren

De vergelijking E=mc² zegt juist dat het *wel* kan. Licht heeft energie. Energie komt overeen met massa - dat is wat E=mc² zegt. Wanneer je dus een bepaalde hoeveelheid licht hebt, heb je automatisch een bepaalde hoeveelheid energie. Deel die energie (E) door het kwadraat van de lichtsnelheid (c²), en je krijgt de hoeveelheid massa die die hoeveelheid licht heeft. Licht heeft dus massa, omdat het energie heeft. Licht heeft echter geen RUSTmassa. De massa van het "pure foton", dus zonder de energie die het transporteert, is nul. Zou het "pure foton" wel rustmassa hebben, dan zou het namelijk nooit met de lichtsnelheid kunnen bewegen. Toegevoegd na 8 uur:   Je kunt het ook zo zien: Een elektron dat stilstaat, heeft een bepaalde massa. We noemen dat de rustmassa. Een elektron dat heel snel beweegt, heeft meer massa. Het heeft dezelfde massa (de rustmassa) als het stilstaande elektron, PLUS een massa die overeenkomt met de energie van zijn beweging volgens E=mc². Een foton heeft geen rustmassa - een foton kan trouwens niet stilstaan. Een foton heeft alleen energie, en die komt volgens E=mc² overeen met een bepaalde massa. Toegevoegd na 8 uur:   Dat fotonen massa hebben, kunnen we ook zien wanneer we naar bepaalde kernreacties kijken. We kunnen het verloop van die kernreacties *alleen* verklaren wanneer we rekening houden met de massa van de fotonen die daarbij worden uitgezonden. Toegevoegd na 1 dag:   Zie onderstaande Bron - daarin staat gigantisch veel informatie, maar onderstaande zin geeft prima aan waar het hier om gaat: " Even a single photon [...] traveling in empty space has a relativistic mass, which is its energy divided by c². "

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93...

Nee. Licht heeft geen massa. Licht heeft wel energie en daarmee een massaequivalent dat maakt dat licht een impuls heeft. Maar ook een foton in beweging heeft geen massa. De rustmassa (m(0)) van een foton is 0. De relativistische massa (m(v)) wordt berekend als: m(v)=m(0)/sqrt(1-(v/c)^2) waarin c de lichtsnelheid is en v de snelheid van het deeltje. Wanneer in de berekening m(0)=0 dan is de uitkomst van de hele formule 0. Ook de relativistische massa van een foton is daarmee 0. Hieruit volgt ook meteen dat een foton per se in beweging moet zijn. Een foton in rust heeft geen (kinetische) energie en geen massa en bestaat daarmee niet. Hieruit volgt ook dat een deeltje met een rustmassa (dus rustmassa groter dan 0) onmogelijk de lichtsnelheid kan bereiken. De relativistische massa m(v) gaat namelijk naar oneindig naarmate je de lichtsnelheid nadert en daarmee zou een oneindige hoeveelheid energie nodig zijn voor het versnellen tot de lichtsnelheid. Een foton heeft wel een impuls. Je kan dat berekenen met het massaequivalent van de energie van het foton met de frequentie van het licht als: E=f*h (f is de frequentie (eigenlijk een Griekse letter nu) en h de constante van Planck). Als E=m*c^2 en E=f*h dan geld dus dat f*h=m*c^2. Je massaequivalent voor het foton wordt dan m=(f*h)/c^2. Als de impuls (p) gelijk is aan m*v en v=c dan geld dus: Impuls p=m*c vul dan de vorige formule in en het impuls van een foton is dan p=(f*h)/c^2 *c ofwel: p=(f*h)/c, de tweede vergelijking van De Broglie. Zie hier ook dat de ‘massa’ van het foton niet meer terug komt in de berekening van de impuls van een foton. Dat kan ook niet daar een foton geen massa heeft. Het massaequivalent wordt overigens meestal weergegeven in energie (electronvolt). In het kort: Nee, licht heeft echt geen massa. Het heeft een impuls en het wordt beïnvloed door zwaartekracht maar het heeft geen massa. Dat licht door zwaartekracht beïnvloed wordt uitgelegd in de algemene relativiteitstheorie (die meteen een stuk moeilijker is dan de speciale relativiteitstheorie) en stelt dat zwaartekracht de ruimte zelf plooit.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Foton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothese_van...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Impuls_(natuurkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rustmassa

Nee Licht is een stroom van fotonen. fotonen zijn zowel golven als massaloze deeltje. fotonen kunnen zowiezo geen massa hebben omdat deeltjes met een massa nooit de snelheid van het licht kunnen bereiken. De formule E=mc2 zegt dat energie omgezet kan worden in materie en andersom. maar dat betekent niet dat energie materie is.

Ik heb thuis een lichtmolentje. Die gaat draaien als er licht op valt. De fotonen "duwen" het molentje als het ware in het rond. Dan zou je toch zeggen dat fotonen een zekere massa moeten hebben.

Dat kun je wel stellen ja. De zon ( een gemiddelde ster ) , verliest op die manier 4 miljoen ton aan massa per seconde. De zon is een geweldige bom van kernfusie, waardoor enorme hoeveelheden licht het heelal ingeknald worden. Let op : 4 miljoen ton per seconde !

ik zie hier (te) veel foute antwoorden.(er zijn ook wel goede) nogmaal licht heeft geen massa, ook geen rustmassa. licht heeft wel een impuls, die wordt vaak verward met massa. als je de formule E=mc2 goed begrijpt, en de theorie eromheen ook. dan weet je dat licht GEEN massa heeft. en anders wil ik wel eens een berekening, en onderbouwing zien. van degene die het tegenovergestelde beweerd.

Licht (fotonen) hebben massa. Als iemand zegt dat licht geen massa maar wel impuls heeft, is dat onjuist: voor impuls is massa (hoe gering ook) nodig. Je kunt het demonstreren met het door @hanson getoonde lichtmolentje. Maar je kunt ook proeven doen waarmee je licht als golf beschrijft: vgl. een rooster-spectrograaf. Het lijnenpatroon van de spectraallijnen kan alleen met het golfkarakter worden verklaard. En dat golven geen massa hebben moet je maar eens aan een waterbouwkundige proberen uit te leggen. Maar wellicht moet je niet zozeer de golf als drager van massa zien, maar als drager van energie (die kades en dijken kan beschadigen, die het molentje aan het dragen kan krijgen) Maar door de lichtsnelheid neemt ook de geringste massa enorm toe en wordt dat die massa waarneembaar.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100