Als toeval niet bestaat, bestaat er dan ook geen geluk?

Dan bedoel ik dus in de zin van geluk hebben.

Toegevoegd na 1 dag:
Is toeval een benaming voor het gebeuren van een proces waarvan de kans heel erg klein was dat het gebeurde?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Toeval 'bestaat niet', in zo verre, alles is het gevolg van actie-reactie. Iets wat toevallig lijkt te gebeuren oogt zo, omdat we de voorafgaande actie niet hebben waargenomen of om wat voor reden op dat moment niet kunnen verklaren. Dat maakt het voor ons toevallig, maar de natuurwetten hebben gewoon hun werk gedaan. In geen geval was het op een bepaalde manier voorbestemd, zo bedoel ik het in ieder geval niet. Het zelfde geldt voor geluk; ook een geluksmoment is het gevolg van actie en reactie. De reactie na een actie komt op ons positief over en stimuleerd bepaalde delen van het brein waardoor we ons prettig voelen. Het komt er dus op neer dat toeval en geluk gevoelens zijn. Toeval in het geval van onwetendheid van de voorliggende acties, en geluk het gevoel van een op ons positief overkomende reactie. Het is een staat van ons brein waar ons bewustzijn op reageert. Kortom, geluk en toeval bestaan wel, maar niet als iets tastbaars of werkelijks; het zijn persoonlijke sensaties die zich slechts in ons brein manifesteren en daarbuiten geen bestaansrecht hebben...

Je zou juist zeggen dat er dan wel geluk bestaat. Als toeval niet bestaat kun je niet toevallig je aanstaande partner tegen het lijf lopen, gelukkig kan dat wel ;) (lekker filosofisch op de zondagmorgen ;))

Natuurlijk bestaat toeval wel, de hele evolutie is voor een groot deel gebaseerd op toeval. Zelfs het ontstaan van de mens is slechts toeval, het had ook nog wel 2 miljoen jaar kunnen duren of zelfs nooit! Spiritueel gezien, ligt dit wat anders. Velen gaan er van uit, dat het verloop van ons leven voor een groot deel vast ligt en er geen toeval bestaat, maar een volgorde die zo moet gebeuren. Geluk hebben is het resultaat van een aantal processen, deels biologisch en deels spiritueel. We kunnen het niet afdwingen, niet bestellen, wel er naar zoeken. Maar het echte geluk, overkomt je gewoon, het is er ineens, dus het bestaat wel. Goeie vraag trouwens! Toegevoegd na 1 dag: Toeval is de uitkomst van bepaalde niet te voorspellen processen.

Het tegengestelde is waar: alles is gebaseerd op toeval, en geluk is dat dat ene ding echt gebeurt en dan specifiek bij jou. Maar de kansen zijn klein, je mag daarom best zeggen dat geluk niet bestaat, maar er intussen wel op hopen.

Als er geen toeval bestaat, dan kun je altijd nog het geluk hebben te zijn voorbestemd om de hoofdprijs in de staatsloterij te winnen. Geluk hebben hoeft derhalve niet toevallig te zijn, dus betekent de afwezigheid van toeval niet per definitie dat er geen geluk (in de zin van geluk hebben) bestaat. Toegevoegd na 1 dag: In antwoord op je toevoeging: Nee, want iets toevalligs kan ook een heel grote kans hebben dat het gebeurt. De uitkomst van het gooien met een munt is, onder de juiste omstandigheden, toevallig. Toch hebben beide uitkomsten, kop of munt, een even grote kans. Maar ook als de kans op munt 90% zou zijn, dan zou nog van toeval sprake zijn. Toeval is de benaming van een ongestuurd proces waarvan de uitkomst niet van tevoren vaststaat en/of te berekenen is.

Geluk hebben bestaat, net zoals toeval. Wanneer je een lot koopt bij de Staatsloterij bijvoorbeeld en de hoofdprijs valt op jou lot dan is dat net zo goed toeval als geluk. Voor iedereen is de kans net zo groot. Alhoewel ik in God geloof dank ik wel dat geluk en toeval bestaat. God bemoeit zich niet met ieder klein dingetje in ons leven alhoewel Hij er wel van op de hoogte is.

De stelling klopt: als er geen toeval bestaat, dan bestaat er ook geen geluk. Maar gelukkig bestaat er wel toeval. Toegevoegd na 1 dag: Het toeval bestaat, simpelweg omdat we dat uitlokken. We gooien een muntje op, en het wordt kruis of munt. Van te voren is niet te bepalen welke van de twee het wordt, omdat het handmatig wordt opgegooid en omdat er teveel factoren van invloed zijn. Voor onze beleving is dat voldoende: het is toeval als het kruis wordt, het is toeval als het munt wordt, en het is onwaarschijnlijk dat de munt op zijn kant terecht komt en zo blijft staan. We kopen een lot van de loterij met dezelfde gedachte aan ‘geluk hebben’: van te voren weten we niet of nu net jouw lootje wordt getrokken, dat is voor jou absoluut toeval. De notaris haalt handmatig een lootje uit de ton, en daar zit alleen maar een random functie in, puur toeval als het bij jou terecht komt. En zo zijn er veel meer voorbeelden, alleen nog maar gerelateerd aan een bewuste voorkeur van de mens om het toeval te laten spreken. Toeval is het resultaat van een proces waar we geen bewuste sturing in hebben. De kans hoeft niet erg klein te zijn, maar hoe kleiner de kans, hoe groter het toeval.

Volgens bepaalde wetenschappelijke principes als 'actie = reactie' bestaat het toeval niet. Althans; bij alles dat gebeurt is er een logische reden waaróm het gebeurt. In sommige gevallen zijn echter de redenen zo subtiel dat het voor de mens 'toevallig' lijkt. Als men een munt opgooit kan aan de krachten die je op de munt uitoefent en de eventuele windkrachten et cetera al worden voorspeld op welke kant de munt neerkomt. Echter, die krachten zijn zo makkelijk verstoord dat de munt in ongeveer 50 procent van de gevallen op kop valt en de andere 50 procent op munt. Dit is echter strikt genomen geen toeval. Als een machine een munt telkens exact gelijk zou opgooien, zou hij ook op dezelfde kant vallen, telkens weer. Dit soort verschijnselen zijn opgenomen in de chaostheorie. Geluk is een totaal ander woord. Het is bijvoorbeeld subjectief wanneer je ergens geluk mee hebt. Iemand kan gelukkig zijn met iets waar een ander helemaal niet gelukkig mee is. Geluk kan dus ook niet 'bestaan'. Op dezelfde manier zou je dan kunnen vragen: 'bestaat tevredenheid?' of 'bestaat verdriet?'. Het zijn dus abstracte begrippen die niet kunnen 'bestaan'.

Geluk bestaat ook niet het is een illusie. Allemaal dingen buiten jezelf het is hoe je jezelf van binnen voelt daar hangt al dat "geluk"vanaf.

Inmiddels is op kwantumniveau BEWEZEN dat niet alleen de geschiedenis invloed heeft op het heden (nu) maar ook de toekomst. Dat betekent dat vastgesteld is dat wat in de toekomst gaat gebeuren het nu beinvloed en de tijdslijn wel degelijk van twee kanten op het nu ingrijpt. Dat is voor ons moeilijk te begrijpen, het heeft te maken met de superpositie die in de kwantummechanica bestaat. De meting beinvloed het meetresultaat, dat komt omdat een fragiele toestand van deeltjes verstoord wordt door de meting. Vergelijk het maar als je rijdt en je weet dat er een politiewagen achter je rijdt. Dat beinvloed de kracht die je uitoefent op het gaspedaal. Maar zie je in de verte een ongeval, dan neem je ook gas terug terwijl je nog niet op de plek des onheils bent aangekomen. Kun je stellen dat het onze intelligentie is die anticipeert, danwel extrapoleert. Het is van kerndeeltjes al langer bekent dat wanneer ze uit twee gelijke wegen kunnen kiezen waarbij de een buiten het zicht tot vernietiging (annihilatie) leidt en de andere weg niet, statistisch veel te veel deeltjes voor de veilige weg kiezen. Alsof ze in de toekomst kunnen kijken en dan weten welke weg een gewenst en een ongewenst effect hebben. Nu heeft met door een zwakke meetmethode (een methode die deeltjes niet uit hun superpositie brengt en dus de meting NIET beinvloedt) aan kunnen tonen dat fotonen in een laserstraal reeds voor een afbuiging zich al voorbereiden wat zich door een veel te grote uitslag, zelfs een die buiten de mogelijkheden van het optisch systeem bevond doorschoten, vlak voordat ze het gewenste punt hadden moeten bereiken, dus voorbereiding door anticipering door niet denkende deeltjes. Daarmee wil ik aangeven dat de toekomst al bekend is voordat het zover is. Als dat zo is ligt op kwantumniveau de toekomst al gedeeltelijk vast.(Terugwaartse causaliteit) Het kan dus zeer goed zijn dat dat in ons brein ook gebeurt en daar zijn zelfs sterke aanwijzingen voor. Sommigen zien de hersenen als een kwantumcomputer. FMRI heeft resultaten opgeleverd die in dezelfde richting wijzen, de hersenen bereiden zich vlak voor het tonen van een foto al voor op de reactie die bij die foto hoorde, dus VOORDAT de foto getoond werd wisten de hersenen al wat er ging komen met een nauwkeurigheid die het toeval oneindig klein maakte. Vanwege de 2500 tekens moet ik afronden. In de toekomst kan OOK geluk verpakt liggen en staat het ontbreken van toeval geluk dus niet in de weg.

voor beide geldt dat het een samenloop van omstandigheden is en hoe je dat zelf interpreteert

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100