Hoe hoog is de boete van leerplicht als je 18 keer telaat bent gekomen?

Ik ben inmiddels 18 keer telaat op school gekomen en heb te horen gekregen dat je een geldboete krijgt als gevolg daarvan.
Wat is het bedrag van de boete en is er ook misschien een andere soort 'straf' die je voor het te vaak telaat komen kunt krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is eigenlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie, want in onderstaande tekst vind je de uitzonderingsgevallen: "jongeren die in het bezit zijn van een getuigschrift of een schooldiploma praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 29a van de Wet op het voortgezet onderwijs en jongeren die voortgezet speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b dan wel onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra hebben gevolgd." Deze overtreding kan worden bestraft met een boete van de tweede categorie. Verder is het zo dat voor je ouders/verzorgers een geldboete van -ook- de tweede categorie kan worden opgelegd en een hechtenis van ten hoogste één maand. Dit betekend, per 1 januari 2018, een bedrag van ten hoogste € 4150,00 per overtreding. Dat komt in dit geval vrij hoog uit, want dan is het ten hoogste 18 x € 4150,00 = € 74.700,00. Een rechter kan bepalen (een deel van) het opgelegde als voorwaardelijk uit te spreken, waardoor er een proefperiode ontstaat waarin de overtreding niet begaan mag worden teneinde een hoge(re) boete te voorkomen. Bovenstaande is overigens te vinden in het Wetboek van Strafrecht, art.23, lid 4; Leerplichtwet art.2, lid1, art.4a, art.26.

Toegevoegd op 31 januari 2019 23:04: bron
Bronnen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/201...
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/201...
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/201...

Waarschijnlijk krijg je geen boete maar een zogenaamde HALT afdoening. Je moet je dan melden bij bureau HALT. De standaardstraf/behandeling is blijkbaar 'drie gesprekken, het maken van een leeropdracht en het aanbieden van excuses'.

Bronnen:
https://www.halt.nl/veilige-school/schoolverzuim/

Straffen die de rechter op kan leggen voor extreem vaak te laat komen kunnen zijn: een geldboete, een taakstraf, maar ook een geldboete én een taakstraf. Eerst dient de leerplichtambtenaar vast te stellen of er wel sprake is van ongeoorloofd te laat komen. Is er inderdaad sprake van dan is vanaf 12 keer te laat komen het artikel 2, 3de lid en 4c van de leerplichtwet leidend indien de genomen maatregelen van de school het te laat komen niet hebben gestopt. De hardnekkige laatkomers kunnen na het eerste bezoek aan de leerplichtambtenaar rekenen op ongeveer zes uur HALT-straf. Achttien keer te laat komen per seizoen valt al onder extreem veel te laat en vanaf 60keer te laat komen gelden andere artikelen, maar die doen bij deze vraag niet ter zake. Aangezien je te horen hebt gekregen dat je een geldboete kan krijgen, lijkt het erop dat er al een proces-verbaal is opgemaakt en heb je de HALT-maatregel al achter de rug. Als het OM besluit te vervolgen ligt het lot van jou in de handen van de rechter. De kans op nog een keer een HALT-straf is een gepasseerd station. De Leerplichtwet 1969, § 5, Artikel 26.2 zegt het volgende: De leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt of de jongere die kwalificatieplichtig is, die de verplichting tot geregeld volgen van het onderwijs niet nakomt, wordt gestraft met een hoofdstraf als genoemd in artikel 77h, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht, met dien verstande dat de geldboete een geldboete van de tweede categorie is. Er kan door de rechter een taakstraf van maximaal 240 uur worden opgelegd. Er kan ook een taakstraf én een geldboete worden opgelegd. Hoe hoog de boete in principe kan worden is € 4150,-- het maximum boetebedrag in Nederland voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Zo hoog zal de boete niet worden maar dat kán wel. De soep wordt nooit zo heet gegeten als deze wordt opgediend, maar de sancties die een rechter op kan leggen zijn niet prettig, voor de notoire te-laat-komer niet, maar ook voor de ouders niet. Hier een bron met reacties van ervaringsdeskundigen. https://forum.kindertelefoon.nl/school-en-studie-39/leerplichtambtenaar-door-telaat-komen-s-10878 Feitenboekje 2019 pagina J4

Toegevoegd op 01 februari 2019 14:59: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100