Kan het toevoegen van psychologie als vak op de middelbare school pestgedrag verminderen?

Ik heb deze vraag al jaren. Les in de praktische kant van psychologie, maw hoe word iemand een evenwichtig en psychisch gezond mens. Als pubers leren met hun frustraties om te gaan en leren hoe groepsproces werkt, zouden ze dan minder pesten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik ben bang, dat de invloed van de 'peer-group' dusdanig groot is, dat geen enkel vak op school, en dan nog door volwassenen gegeven, iets zal veranderen aan de mentaliteit binnen zo'n groep leeftijdsgenoten. Het hoort bij de puber-leeftijdsfase om je af te zetten tegen alles en iedereen, en om alleen bij elkaar acceptatie te willen voelen. Zelfs pubers, die van huis uit een groot waarden/normen-besef meekrijgen, zullen binnen hun groep gedrag vertonen, waar de haren van de ouders van te berge zouden rijzen, als ze dit konden meemaken.... Rekening houden met de zwakke, kwetsbare kanten in de mensen om zich heen, hóórt gewoon niet bij deze leeftijdsgroep - je moet stoer en cool zijn, en anders tel je niet mee, en ben je een 'nerd' (als dat nog steeds zo heet in straat-speak...) Ik vind het heel erg idealistisch van je, dat je het aan wilt pakken, want voor het slachtoffer kunnen de gevolgen van pestgedrag een levenslange invloed hebben. Maar als je de grootste pestkoppen apart pakt, is er vaak prima met ze te praten - tot ze weer buiten en 'onder elkaar' zijn. En ik vrees, dat hen een besef bijbrengen, waarom een puber zich als een puber gedraagt, het bijbehorende gedrag niet wezenlijk zal veranderen.

Ik denk dat het vak psychologie op zich iets te hoog gegrepen is voor een middelbare school. Wellicht is het een idee om bij lessen levensbeschouwing wat meer aandacht te geven aan dit soort dingen. Wellicht dus een uurtje meer levensbeschouwing per week??

Heb zelf psychologie gestuurd,en kan enkel zeggen begin er nt aan. Ik ben volwassem toen 20 en haaktte na 2jr af. Als je gepest word of je kind kun je beter n assertiviteitscurcus doen. Psychologie is écht zwaar! Toegevoegd na 3 minuten: Gestuurd is gestudeerd

Waarom dit deel van de opvoeding bij de school leggen, dit lijkt mij echt een taak voor ouders. Het leren omgaan met ,begint al in de peuterfase net als het omgaan met frustrartie's, al zijn die op die leeftijd nog van een ander niveau, meer iets van: hij heeft mijn brandweerauto en ik wil hem terug en wel nú. Ze noemen de periode niet voor niets wel eens 'de peuterpuberteit'. Bij levensbeschouwing wordt hier al aandacht aan besteed op scholen, dit lijkt mij voldoende. Er zijn vele mogelijkheden om voor kinderen die problemen hebben extra hulp te krijgen, het merendeel heeft dit echter niet nodig, vandaar dat invoeren van een extra vak (nog een) niet nodig is.

Binnen een vak als Maatschappijleer b.v. kun je aandacht besteden aan waarden en normen en de menselijke emoties en gedragingen. Om pestgedrag aan te pakken moet je praktisch te werk gaan. Rollenspellen doen, psychologische films kijken en bespreken, elkaar masseren, het benoemen van de positieve kanten van de ander, maar ook uitleg over dyslexie, autisme, adhd enz. leren kinderen dat ze onderling meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Dit vergroot hun empatisch vermogen en hun kijk op mensen die 'anders' zijn.

Ik ken door het werken in de zorg verschillende psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Maar niet iedereen die psychologie gestudeerd heeft, hoeft evenwichtig te zijn. Ik zie vaak genoeg gefrustreerd gedrag onder behandelaren. Dus ik denk niet dat het pestgedrag vermindert. Ook psychologen kunnen behoorlijk irritant, arrogant en zich vervelend gedragen zoals ieder mens.

Ik denk het niet. Niet alleen omdat het vak psychologie veel te hoog gegrepen is voor pubers, oftewel middelbare scholieren, maar ook omdat het hun weinig tot niet interesseert. Kijk maar eens naar alle andere vakken die ze krijgen. Een aantal van deze vakken vinden ze niet leuk, of overbodige ballast, en laten ze zo snel mogelijk vallen zodra ze hun profielkeuze mogen maken. Het vak geschiedenis heeft er bijvoorbeeld ook niet bij iedereen toe bijgedragen dat ze alle geschiedenisfeiten kunnen oplepelen. Voor pestgedrag moet je bij de basis zijn, en ik denk toch dat je hierbij ook ouders zal moeten betrekken. Zolang ouders ervan overtuigd blijven: "mijn kind doet zoiets niet", of "het zal wel meevallen, gewoon wat pesterijtjes als jongeren onder elkaar", zal het gedrag niet echt veranderen.

dat iemand ergens over leert hoeft niets te zeggen over zijn eigen gedrag.....

psychologie is te hoog, en zal daarom leiden tot pesten. Slimmer is uitleg over pesten te geven.