Ik heb in febr. goedkeuring gekregen voor mijn vakantie. Nu kom ik erachter dat ik geen vakantie heb gekregen! Mag werkgever dit doen?

Ik weet wel dat ik weinig vakantie uren heb opgebouwd? is dit een reden dat ze mijn vakantie zomaar kunnen intrekken??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De werkgever heeft -zoals ik het zie- de fout begaan verlof voor vakantie te geven zonder na te gaan of het vakantierecht voldoende was. In de wet staat: "indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer." Kennelijk is de controle op de voorraad vakantiedagen niet of niet goed uitgevoerd. Wat hij nog kan doen, is jou toch op vakantie te laten gaan, maar zonder doorbetaling van salaris (een soort 'onbetaald verlof'). En als hij heel werknemersgezind is: jou toch doorbetaald op vakantie laten gaan in de verwachting dat later in dit jaar de opbouw van vakantiedagen voldoende is om het tekort goed te maken. Mocht je financiële schade lijden (bijvoorbeeld omdat je de vakantie al had besproken en betaald op basis van de toezegging van de werkgever) dan is het volgende wellicht nog interessant: "Een werkgever die daarvoor gewichtige reden heeft, kan op de vastgestelde datum van de vakantie terugkomen en daarmee het opnemen van de vastgestelde vakantie tegengaan. Hij moet dan wel eerst in overleg treden met de medewerker (art 7:638-5 BW). De werkgever stelt de vakantie dan op een later of eerder tijdstip vast, wat hij dan niet meer kan veranderen. (...) De werkgever dient de financiële schade te vergoeden die de medewerker door het veranderen van de vakantie lijdt. De medewerker moet op zijn beurt de schade zoveel mogelijk beperken. "

Als je te weinig vakantiedagen hebt, kan je baas je enkel nog vakantie geven met loonverlies. Dus al die dagen waarvoor je geen vakantiegeld ontvangt en niet werkt krijg je geen loon.

Dat is niet zo maar te beantwoorden. Hoeveel uren werk je? En waarom heb je weinig opgebouwd? Werknemers hebben bij een fulltime dienstverband recht op 20 vakantiedagen per jaar. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is dus minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige baan is dat 4x5=20 dagen per jaar. Bij 25 uur in deeltijd is er recht op 4x25=100 uur vakantie. Een werknemer moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar hij minimaal recht op heeft. Een werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'. MAAR: de werkgever hoeft natuurlijk niet meer vakantie te geven dan de uren die ook opgebouwd zijn. En hoe is die goedkeuring gegeven? Onder welke CAO val je? En wat staat daar in over vakantie-afspraken? Over het algemeen geldt: Uw leidinggevende kan in het belang van de dienst waar u werkt de verleende toestemming voor vakantie intrekken, zelfs tijdens de vakantie. Eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt, wordt vergoed. Misschien staat er in jouw CAO ook wel iets over het recht om "onbetaald verlof" op te nemen? Dus dat je wel vakantie krijgt, maar die uren niet betaald krijgt. Praat met je werkgever!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100