Op welke terreinen heeft de OR instemmingsrecht? En dan in Jip en Janneke taal?

Ik wil me meer gaan verdiepen in zaken als de OR, maar ik vind dit antwoord nergens. Ik dacht dat ik het juiste gevonden had, maar dat was niet logisch. Ik heb al gekeken bij sites als arbeidsrechter.nl maar hier kom ik ook niet veel verder uit, het meeste snap ik ook niet echt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De OR heeft alleen instemmingsrecht over onderwerpen die zijn genoemd in artikel 27 Wet op de Ondernemingsraad (WOR). Bovendien moet het betreffende onderwerp niet al uitgebreid zijn geregeld in een cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Met de volgende onderwerpen moet de OR instemmen voordat de werkgever een besluit mag nemen: A. Een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, winstdeling of spaarregeling Het gaat hier om besluiten over pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Als het besluit gaat over winstdeling, dan is alleen instemming van de OR nodig als de systematiek van het vaststellen van de winst wordt gewijzigd. Gaat het over de hoogte van de winst, dan hoeft de OR daar niet mee in te stemmen. B. Een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling Arbeids- en rusttijdregelingen betreffen de werktijd, pauzes, ploegendienst, dienstroosters etc. In een vakantieregeling staat beschreven hoe vrije dagen kunnen worden opgenomen en of er sprake is van collectieve vakanties en verplichte snipperdagen. C. Beloningssysteem of functiewaarderingssysteem Deze besluiten gaan over de wijze waarop beloningen worden berekend, functies worden gewaardeerd en beloningen aan functies worden gekoppeld. Hieronder vallen niet de besluiten waarin de hoogte van het loon wordt bepaald. D. Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratiebeleid. Bij arbeidsomstandigheden gaat om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers op kantoor. Bij ziekteverzuim en reïntegratiebeleid kun je denken aan maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen en reïntegratie te bevorderen. E. Aanstellings-, ontslag - en bevorderingsbeleid Bijvoorbeeld de regels voor sollicitatieprocedures en beleid om bepaalde categorieën werknemers aan te nemen. Onder het ontslagbeleid vallen regels voor de uitstroom van werknemers binnen een organisatie. F. Personeelsopleiding Het beleid rond de opleiding van werknemers. Hieronder vallen ook de regels voor het terugbetalen van de opleidingskosten na uitdiensttreding. G. Personeelsbeoordeling Het beoordelingsysteem dat de werkgever hanteert bij functioneringsgesprekken. H. Bedrijfsmaatschappelijk werk I. Werkoverleg J. Bescherming persoonsgegevens K. Personeelscontrolesystemen meer info vind je op:http://www.intermediair.nl/artikel/werkvloer/52423/waarover-beslist-de-or.html (=tevens bron)

Het gaat om de rechten en plichten van werknemers. Als de werkgever daar verandering in wil brengen, zou hij eigenlijk moeten onderhandelen met alle werknemers afzonderlijk: een overeenkomst kan normaalgesproken alleen worden gewijzigd met instemming van beide partijen. Dat is niet te doen als er meer dan, pakweg, tien werknemers zijn. Daarom treedt de ondernemingsraad als het ware in de plaats van de werknemers en stemt namens hen in. Dat betekent ook dat een OR er verstandig aan doet, bij belangrijke onderwerpen de achterban te raadplegen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100