mag ik in een 30kmzone in de berm parkeren, als er geen verbodsborden staan en geen parkeervakken zijn geplaatst?

Toegevoegd na 35 minuten:
Ik heb namelijk net een bekeuring gekregen, maar heb geen flauw idee waarom. Er is naar mijn ook idee geen sprake van een groenstrook, omdat de berm op gelijke hoogte is als de rijbaan(geen stoep) en er zijn geen bloemen geplant.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je mag in de berm parkeren: Binnen en buiten de bebouwde kom mag je in de berm parkeren, mits er geen parkeerverboden zijn. Uitzonderingen zijn: autowegen, autosnelwegen en groenstroken. Groenstroken zijn meestal beplant met bloemetjes of duidelijk afgescheiden door een stoep voor voetgangers of stoep. Hier mag je ook niet parkeren.

Je mag op de nederlandse wegen overal parkeren, tenzij dit verboden is. Het verbod kan bestaan uit een regel (autosnelweg, erf, enz) of uit een teken (verkeersbord, gele streep, enz).

Artikel 24 RVV: Parkeerverbod De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: 1) bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan; 2) voor een inrit of uitrit; 3) buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg; 4) op een parkeergelegenheid: - voor zover het voertuig niet behoort tot de categorie die door het onderbord is aangegeven; - geparkeerd wordt op een andere wijze dan door het onderbord is aangegeven; - geparkeerd wordt op andere dagen of uren dan door het onderbord zijn aangegeven; 5) langs een onderbroken gele streep. 6) Op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. 7) op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend. Indien onder de borden E4 t/m E8, E12 en E13, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit dat bord of onderbord voortvloeiende ge- of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren. De bestuurder mag niet dubbel parkeren. Indien een parkeergelegenheid met parkeerborden is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd. Parkeren is het doen of laten staan van voertuigen, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Uiteraard mag daar, waar niet worden stilgestaan, ook niet geparkeerd worden. [i]Het parkeren was eerder "verboden, tenzij ....", nu is het toegestaan, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Wel moeten de regels ten aanzien van de plaats op de weg in acht worden genomen. Als onderstaand bord er staat mag je ook niet in de berm parkeren

Bronnen:
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=8121

Nee in een 30 km zone mag je alleen in parkeervakken parkeren! Er zijn wat betreft wel wat uitzonderingen maar als vuistregel kun je aanhouden; Iedereen weet de normale plaatsen dus tenzij anders aangegeven mag het. binnen de bebouwde kom in 30km zones/woonerven ...alleen in de vakken/plaatsen buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg --mag in de berm maar zorg dan wel dat je ook HELEMAAL in de berm staat Op auto en autosnelwegen---niet

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100