Zal Europa (de Europese Unie) ooit een land worden?

Zullen we ooit de Verenigde Staten van Europa meemaken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Politici kunnen naar hun standpunt ten opzichte van de Europese Unie grofweg onderverdeeld worden in drie groepen: de federalisten, de functionalisten en de sceptici. De federalisten zijn het meest voorstander van een Verenigde Staten van Europa; het liefst was deze er morgen al. De functionalisten zijn voorstander van een meer gestage groei richting een mogelijke VSvE. Samenwerking op het ene gebied zal uiteindelijk leiden tot samenwerking op een andere gebied en die samenwerking zal weer… etc. etc… De meest militante sceptici – zoals Geert Wilders – hebben het liefst dat de EU morgen nog ontbonden wordt. Ondanks een lichte opmars van de laatste groep, hebben de eerste twee (uiteraard) een meerderheid in de Europese overheidsorganen. Het zou dan ook logisch (en naar mijn inzien) ook wenselijk zijn als we ooit in de verre toekomst in de Verenigde Staten van Europa zullen leven. Nederland zou dan een deelstaat van de Europese Unie worden. Zoals gezegd ben ik persoonlijk voorstander van een dergelijke, krachtige Europese Unie. Suomi heeft hierboven gezegd dat Europa te verdeeld is wat cultuur, taal en wetten betreft. Het is maar de vraag of dit echt zo is en, mocht dit wel zo zijn, of dat dan een probleem is. Om met cultuur te beginnen. Het ontstaan van een Europese ‘superstaat’ zou een teken zijn van de vooruitgang van het menselijk verstand. Naties en nationaliteiten zijn namelijk kunstmatige, mentale begrippen: de mensheid is namelijk helemaal niet logisch onder te verdelen op een dergelijk manier. De woorden ‘natie’, ‘nationaliteit’ en ‘nationalisme’ zijn dan ook pas uitgevonden in de negentiende eeuw. De Verenigde Staten van Europa zouden deze onlogische en bovendien gevaarlijke verdeling voor in ieder geval een deel van de wereld glad strijken. Bovendien zullen de problemen die vanzelfsprekend zullen ontstaan door botsende culturen mettertijd vanzelf verdwijnen in een dergelijk sterk samenwerkingsverband. Dat is destijds met de vorming van de Europese naties immers ook gebied; Frankrijk was tot ver in de negentiende eeuw een vrij losse verzameling culturele groepen met verschillende talen als het Bretons, het Catalaans en het Occitaans. Nu is het een van de meest gecentraliseerde landen ter wereld. Wat taal betreft taal kan ik kort zijn: alle officiële documenten moeten in alle officiële landstalen van de EU uitgegeven worden, maar het Engels (en in mindere mate het Frans en het Duits) wordt steeds meer de voertaal binnen Brussel. De Unie stimuleert deze opkomst van het Engels ook om de efficiëntie te vergroten. Engels wordt in alle Europese landen een verplicht schoolvak. Tot slot: de wetten. De Europese Unie ijvert er juist voor om de belangrijkste verschillen tussen de wetgeving van de verschillende lidstaten te effenen om zo efficiënter te kunnen samenwerken op economisch en politiek gebied. Eurosceptici noemen dit een inbreuk op de nationale autonomie, maar van gelijke wetten binnen de Europese Unie zullen alle landen als ook hun inwoners uiteindelijk moeten profiteren. Bovendien geldt binnen de EU het subsidiariteitsbeginsel: de EU mag slechts actie ondernemen wanneer haar optreden doeltreffender is dan een optreden door lagere overheden (nationaal, regionaal of lokaal). Wanneer wetgeving dus efficiënter uitgevoerd kan worden door de nationale regering zal de EU hier zich dus niet, of slechts gedeeltelijk, mee bemoeien.

Nou ja, een land, ik denk dat we ooit wel de kant van de USA op zullen gaan, maar dan met ook zo'n constructie met staten die nog zelfstandig ook nog wat mogen regelen. Alleen duurt dat nog lang, op dit moment zou je de handen daar niet voor op elkaar krijgen. In de USA hebben ze het voordeel van één taal. Wie weet wordt ooit de president van Europa dan de machtigste wereldleider....

Ik hoop van niet! Wie wordt dan president, iemand uit Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Italië? (...) Europa is té verdeeld qua talen, culturen en wetten, die in elk land weer anders zijn. Dit is al eeuwen zo. De EU wil zich nu al teveel bemoeien met de autonomie van de aangesloten landen (en doet dat op andere gebieden allang!). Samenwerking prima, maar een eenheid? Nee. Waarom ook, eigenlijk?

Of je het nu één land met verschillende staten/provincies noemt of een continent met verschillende landen maakt opzich niet heel veel uit. de vraag is of de mensen zich ook verbonden voelen met de andere mensen als het tot één land gevormd wordt. En er zal ongetwijfeld een indeling blijven met de huidige grenzen waardoor er niet snel één natie zal zijn welke vergelijkbaar is met een land als Nederland of een ander land. De kans dat het gebeurt is er wel, maar dan zal dit pas na vele generaties zijn voordat het werkelijk één natie is.

Dat is het al. Zie bron, p.2: "The Government admits that over half our major laws, and 80% of all laws, now originate in Brussels. No law passed in Brussels has ever been successfully overturned by Parliament" Ik vermoed dat dat voor Nederland niet veel anders zal liggen en dat dit in 4 jaar tijd niet minder geworden is.

Bronnen:
http://www.globalbritain.org/Speeches%20an...

Ja dat gebeurt en heel snel ook... Het zal een machtsblok worden, de dollar valt ook snel. Een soort CDA van de wereld, voordat Korea (met China) het overneemt. Waarom zeg ik dat. Europa neemt de verantwoordelijk voor de wereld. En zo loopt het altijd als je de verantwoordelijkheid neemt, dan krijg je die ook... Amerika bewijst de verantwoordelijkheid niet te nemen, het was een goed opzetje naar globalisering. Einde van de hebzucht, einde van het ik-tijdperk. Begin van de meritocratie, begin van het wij-tijdperk aangezwengeld door Europa... Voor 2012 zullen de eerste werkelijke veranderingen intreden, voor wie ze al niet op dit moment ziet gemanifesteerd worden. Dus JAZEKER en heel snel ook...

De cultuurverschillen zijn momenteel veel te groot - dus jij en wij zullen 't zeker niet meer meemaken. Misschien in een verre toekomst, maar dat is koffiedik kijken.

Besef je wel hoe verschillend de diverse staten van de Verenigde Staten wel zijn? En hoe groot soms de weerzin is tegen de federale overheid in Washington?

@Emile En daarmee heb je dan direct de vraag beantwoord, als het in 1 land als de USA al zo problematisch is, zal het nooit lukken met tig verschillende landen met elk hun eigen ego.

Ja, we zijn hard op weg. Maar de VS is minder 1 land dan wij vaak denken, het is ook een samenraapsel van 50 staten met 50 verschillende wetten en regels.

Ik hoop het van harte,maar zie het somber in. In USA spreekt iedereen engels (iedereen?) en daar is het al problematisch.

Dat is de ENIGE manier voor Europa om op evenwaardige voet behandeld te worden als de VS en China. Het zal nog minimum tien à twintig jaar duren. De crisis had als katalysator kunnen fungeren maar het omgekeerde (protectionisme) is blijkbaar gebeurd. Gemiste kans.

Over my dead body. En dat meen ik vrijwel letterlijk, wat mij betreft hoeft het dus niet. Gaat het ooit gebeuren? Als men over de taal- en cultuurverschillen heen kan stappen dan kan het wel, maar liever niet natuurlijk.