Wat is 't verschil tussen geloof en bijgeloof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Geschreven en ongeschreven regels, meer niet.

Ik geloof dat dat hezelfde is.

Geloof: een mate van geloofwaardigheid die toegekend wordt aan een onzeker feit. Bijgeloof: niet-godsdienstig geloof in dingen die eigenlijk niet kunnen.

De grote wereldgodsdiensten, dus de verschillende stromingen van het christendom, zoals katholicisme, anglicanisme, protestantisme, orthodoxe kerk en het jodendom en hindoeisme en de islam, vinden allemaal dat zij het ware geloof verspreiden. Mensen die dat geloof aanhangen hebben een godsdienst, een geloof. Bijgeloof is een denigrerend bedoelde benaming gegeven door dominante religies [ zoals boven vermeld ] aan magisch-religieuze overtuigingen en praktijken van andere groeperingen. Bijgeloof is niet alleen het geloof in allerlei zaken, die ook niet bewezen zijn, net als bij geloof, maar het heeft bovendien een klank van geheimzinnigheid. Bijgeloof is het irrationele geloof of de overtuiging dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn die van invloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen, en dat bepaalde handelingen deze krachten kunnen neutraliseren, oproepen of bijsturen. Meestal heeft het betrekking op het verwerven van geluk en het afweren van ongeluk. De term 'bijgeloof' is zeer ambigu [dubbelzinnig, tweeslachtig] en de betekenis ervan hangt eigenlijk af van degene die de term gebruikt. Vaak is geloof voor de een immers het bijgeloof van de ander.

Geloven is het praktiseren van een godsdienst,hoe bizar en extreem ook. Bijgeloof is het geloven zonder godsdienstige redenen aan voorvallen, die b.v ongeluk kunnen veroorzaken, b.v het onder een ladder doorlopen, of een zwarte kat op je weg tegenkomen of dat het vinden vaan een klavertje 4 geluk zou brengen.

Geloof wordt in het algemeen bedoeld dat je gelooft in God. Bijgeloof is soms een op anecdotes gebaseerde overtuiging waarbij meestal coïncidentie wordt aangezien voor causaliteit: Vrijdag de 13de bijvoorbeeld.

Als 'ik' het geloof, is het geloof. Als anderen het geloven, is het bijgeloof. Wat mij betreft is er dus geen verschil, anders dan het perspectief van degene die iets gelooft. Of je nu probeert de werkelijkheid te beïnvloeden door een konijnenpoot mee te sjouwen of door op je knieën te kletsen en te hopen dat de voicemail van je god het goed doet, wat mij betreft is allebei net zo irrationeel.

Een heimelijke, onverklaarbare angst ,of beïnvloed worden door een „geloof, denkbeeld of gewoonte waarvoor geen logische verklaring lijkt te bestaan,dat is bijgeloof.Het is een overtuiging of praktijk die voortspruit uit onwetendheid, vrees voor het onbekende, vertrouwen in magie of toeval, of een onjuist begrip van oorzaak en gevolg. Waar geloof is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt. Waar geloof is gefundeerd op nauwkeurige kennis, feiten waarop juiste beslissingen kunnen worden gebaseerd. Daarvoor is niet alleen overtuiging nodig maar ook een reden voor geloof. Ter illustratie: Misschien hebt u een vriend van wie u kunt zeggen: „Ik vertrouw die man. Ik kan erop rekenen dat hij zijn woord houdt. Ik weet dat hij mij te hulp zal komen als ik een probleem heb.” Het is niet waarschijnlijk dat u dat van iemand zou zeggen die u slechts een dag of twee kent, is het wel? Hij zou iemand moeten zijn die zijn betrouwbaarheid keer op keer heeft bewezen. Datzelfde zou moeten gelden voor geloof, dat hoop en overtuiging zou moeten voortbrengen gebaseerd op degelijk, betrouwbaar bewijsmateriaal.

Bijgeloof is 'dat je gelooft' dat je iets ergs overkomt. Om dat de voorkomen doet men iets (niet): zoals afkloppen, of niet onder de ladder doorlopen. Bijgeloof omvat dus een stukje van een geloof. Tja en geloven is erg veel omvattend. Iedereen gelooft wel ergens in. Zelfs dat god niet bestaat is een geloof. Of dat de aarde rond is. Alhoewel dat laatste door bijna iedereen wel wordt geloofd en het ook wetenschappelijk is aangetoond. Maar als ik naar de volle maan kijk, dan denk ik nog niet als eerste aan een ronde bol, eerder aan een mooie platte munt.

Geloof doe je met je hart, bijgeloof doe je met je hersenen. Helaas worden deze twee vaak omgewisseld voor verschillende redenen.

Wanneer je het woord geloof neemt dan kun je dat op 2 manieren omschrijven. Geloof is een soort van godsdienst. Katholieke geloof Christelijke geloof en noem maar op. Maar je hebt ook nog het woord geloof met een andere betekenis. En wanneer je iets gelooft dan weet je iets niet helemaal 100% zeker. En dat is bij twijfel . Wanneer jou gevraagd word of je nog ergens een doosje aspirines ofzo hebt liggen, en je weet het niet met zekerheid dan antwoord je steevast eh ik geloof het wel. Je weet het dus niet zeker. Maar wanneer je echter met 100% zekerheid weet dat je die dingen wel hebt zeg je vaak ja hoor die heb ik wel. Een geloof is dus in alle 2 de betekenissen van dat woord een soort van twijfel waarin je niet met zekerheid kunt zeggen of het ook waar is maar dat er een hele goede kans bestaat dat het inderdaad wel waar kan zijn. Pas wanneer een geloof ,zekerheid word dan is het dus geen geloven meer maar waarheid. En dan het bijgeloof :Dat is in principe iets wat er vaak zo dik boven op ligt dat het gewoonweg niet waar kan zijn. Niet onder een ladder door lopen en vrijdag de 13 e enzo dat zijn de bekendste bij geloven. Hoe ze zijn ontstaan kun je opzoeken op het internet. Maar om een lang verhaal kort te maken: geloof is dus een vorm van twijfel of iets nou wel of niet zo is.En waar je pas achter komt wanneer het geloof zichzelf bewezen heeft en daardoor veranderd in zekerheid. En bijgeloof is louter berust op nonsens,of helaas soms op puur toeval.