Waarom doet het geloof zich altijd beter voor dan het is? Denk aan de vroegere kruis tochten denk aan de twin towers etc !

in mijn vraag zeg ik denk aan de vroegere kruistochten en de twin towers.

kan iemand mij uitleggen dat mensen goed zijn als ze geloven terwijl genoeg gelovigen dit dus helemaal niet zijn.

en dan niet zeggen dat staat nergens geschreven of dat word niet zo bedoeld want het is wel zo gebeurd!!

en er is niemand op aarde die voor de volle 100 pct zijn geloof volledig naleeft!!!

dus zijn we allemaal zondaars??

( misschien lijkt het alsof ik het geloof in een kwaad daglicht plaats echter vraag ik me dit echt af als gelovig zijnde )

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens vele geloven, waaronder het Jodendom, Christendom en de Islam is de mens zondig. Enkel God/Allah is puur goed. Christenen geloven dat onze zonden ons niet meer zullen worden aangerekend wanneer wij daar spijt van betuigen doordat Jezus Christus voor de zonden van de mens gestorven is, de meeste Joden geloven dat de verlosser van de zonde nog moet komen (niet allemaal, er zijn ook een aantal christelijke Joden), en ik weet niet zeker hoe de Islam in die 'verlossing van de zonden' staat. Dus je laatste vraag over of we dan allemaal zondaars zijn...Volgens de meest grote religies van de wereld: Ja. Niemand kan álleen maar goed doen. Verder gebeurd er, met name vroeger maar vandaag de dag nog steeds, een hoop ellende in naam van een God. Maar besef dat niet iedereen die die misdaden pleegt wérkelijk gelooft, ze gebruiken het als excuus om hun gang te kunnen gaan. Als de mensen van de kruistochten beter de bijbel hadden gelezen hadden ze geweten dat er stond: 'Gij zult niet doden' en 'Heb u naasten lief'. God zal volgens de bijbel de ongelovige ten val brengen, er staat niet dat de mens dat eigenhandig maar eens even moet gaan doen door alles en iedereen die net even anders is uit te moorden. Maar vroeger kon bij lange na niet iedereen lezen en schrijven, dat was aan de elite voorbehouden. Dus als een hoog iemand, bijvoorbeeld een priester, die wel kon lezen daar zijn eigen, verkeerde draai aangaf en het vervolgens zo verkondigde, welke keus had je dan als analfabetische boer om hem niet te geloven? We hebben nu eenmaal een vrije wil gekregen van God (Dat geloof je tenminste als je in God gelooft), dus ook de keuze om voor het kwade te kiezen en zelfs om te zeggen dat je dat kwade doet uit God's Naam. En daar maken mensen helaas misbruik van.

Je mag de kruistochten niet vergelijken met de twintowers!!! We leven nu ruim 600 jaar verder. De kruistochten hadden een ander doel, dan de aanval op de twintowers. Dat was een tegen amerika gerichte actie, en niet zozeer tegen een bepaald geloof, maar tegen een vrijheid, die in de ogen van deze terroristen een verdevelijkheid is.

Die dingen gebeuren, omdat die gelovigen hun geloof verkeerd interpreteren. Nergens staat beschreven dat je moet doden. Het zijn vaak de extremisten die hun geloof zo zien. Ik geloof ook wel in iets, maar hang geen specifiek geloof aan. Maakt mij dit dan een zondaar? NEE dat is iets wat jij waarschijnlijk geloofd, maar ik niet. Toegevoegd na 4 minuten: Ik heb het dan over meerdere geloven. Ik heb ook respect voor alle anders gelovige, zolang ze mij niets opdringen of door hun geloof, andere mensen naar het leven staan.

Een geloof doet zich niet voor, dat doen mensen. Jij neemt geloof en mensen die zeggen dat zij geloven en zeggen dat zij volgens hun geloof handelen nu samen, dat is onjuist. Mensen zijn geneigd direct te geloven dat iemand echt geloofd als hij of zij dat zegt, ze vergeten te onderzoeken of zij werkelijk doen zoals hun opgedragen wordt in hun geloof. Een religie wordt vaak beoordeeld aan de hand van het imago dat de desbetreffende religie heeft. Als ik nu zou zeggen dat ik boeddhist was en ik zou de straat opgaan en de alle mensen die ik tegenkwam zou doodsteken, zou niemand geloven dat ik uit opdracht van het boeddhisme handelde, omdat het boeddhisme het imago van een vreedzame religie heeft. Terwijl in een boeddhistisch geschrift staat dat een boeddhistische koning een heilige oorlog zal gaan voeren. (Volgens een ex-boeddhist, zelf heb ik nooit een boeddhistisch geschrift gezien, dus ik kan niet zeggen in hoeverre dit waar is). In het christendom is de mens niet goed maar slecht, alle mensen zijn zondaars, want iedereen doet wel eens iets verkeerd, hoe erg het is maakt niet uit. Het idee dat de mens goed is komt dus niet uit het christendom. Nu ga ik iets zeggen wat je niet wilt horen. De Bijbel beveelt christenen niet om kruistochten te houden, God heeft de joden wel eens bevolen om een volk uit te roeien, maar daaruit mag je niet afleiden dat je zomaar een volk mag vermoorden. De Bijbel zegt wel dat je je vijanden moet liefhebben, je naaste lief moet hebben en zachtmoedig te zijn tegen alle mensen. Echter, doordat romeinse keizers zich met de kerk gingen bemoeien is er zonder Bijbelse gronden een paus gekomen en een rooms-katholieke kerk vol met heidense gebruiken en symbolen. De paus heeft zonder Bijbelse grond dus veel macht, deze macht misbruikte hij dus om kruistochten te organiseren als reactie op islamitische kruistochten. Geen God of Bijbel heeft hem dit bevolen, dit hebben de pausen zelfbedacht, maar dat wil jij niet horen. De Franse revolutie, Stalin, Mao Zedong en Hitler hebben samen miljoenen doden op hun geweten (ik ben weet dat een revolutie geen persoon is), ze moesten niets van God hebben. De leus bij de Franse revolutie was 'geen god, geen meester!', Mao en Stalin hadden hun eigen vorm van het antireligieuze communisme, Hitler was niet godsdienstig maar probeerde mensen van allerlei godsdiensten aan te sporen tot jodenhaat, hij pakte dingen uit hun godsdienst om dat te bereiken. Betekent dat dat atheisme geweldadig is?

Bronnen:
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=9447
http://www.uitkijk.net/islam.php?do=tl
www.trimondi.de/Kalachakra/dec.nl.htm