In mijn jeugd verkondigde de dorpsgek die in zijn vrije tijd te pas en te onpas filosofeerde de volgende stelling: Een kip is geen conifeer.

Klopt deze stelling filosofisch gezien of niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een kip is geen conifeer...

Laten we dat even wetenschappelijk aanpakken. Kip= P1 Conifeer= P2 Het redeneerpatroon is geldig, dat wil zeggen dat het onmogelijk is voor kip (P1) en conifeer (P2) zodanige uitspraken in te vullen dat uit de premissen P1 É P2 en ¬ P2 twee ware uitspraken ontstaan, terwijl tegelijkertijd de conclusie ¬ P1 een onware uitspraak oplevert. Want stel dat P1 en P2 respectievelijk geïnterpreteerd worden als de uitspraken P1* en P2*, en stel dat 'als P1*, dan P2 *' en 'niet P2*' beide waar zijn. Dan moet 'niet P1*’ eveneens waar zijn. Immers stel dat dit niet het geval was; dan zou P1* waar zijn en dus - aangezien 'als P1*, dan P2*' verondersteld werd waar te zijn - zou P2* waar zijn. Dit levert een contradictie op, daar 'niet P2*' verondersteld werd waar te zijn.

Een kip kan groeien , dat doet een conifeer ook. Een kip kan ergens staan, dat doet een conifeer ook. Een kip kan in de rui zijn, een conifeer ook. Een kip heeft voeding nodig ,een conifeer ook. Een kip kan heen en weer gaan , ook de conifeer kan dat. Een kip is graag buiten, ook de conifeer. Alleen eieren leggen zie ik de conifeer nog niet doen!

Een kip kan kuikens leggen, en een conifeer niet. De dorpsgek had gelijk! ... een broodje Harns, en twee umgekeerd. Dat hoorde ik de dorpsgek van Harlingen ooit zeggen tijdens de 11Stedentocht.

Eenduidig gezien lijkt me daar geen antwoord op te geven - omdat men er nog steeds over filosofeert wat filosofie nu eigenlijk is.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie#Definitie

Een conifeer kan je in de vorm van een kip knippen. Een kip kan je knippen, maar in de vorm van een conifeer? Ik denk het niet. Ik denk dat de dorpsgek geknipt was voor filosofie!

Je kunt een kip ook wel in de vorm van een conifeer knippen hoor, pak de heggeschaar maar, doe ik het even voor.

Welke wijsheid zou de 'gek' hiermee hebben willen vastleggen voor 'contemplatie'? Wil je een 'filosofisch' beeld van de stelling doorgronden, kun je een aantal gangen nemen om tot een 'begrip' van de stelling te komen. Ga je uit van het fysieke? De kip is een dier, de conifeer een plant. De kip legt eieren, de conifeer zaden. De kip wandelt rond, de conifeer niet. Ga je uit van de metafysische verschillen? De kip zoekt naar voer in z'n leven. De conifeer wordt gewaterd. De kip is vaak opgesloten in zijn bestaan en de conifeer staat stil en geniet van de zon. Enzovoort. Of ga je uit van het verschil op bestaansniveau? De kip is zich 'bewust' van zijn omgeving, de conifeer staat er bij en door effecten van natuurkunde 'lijkt' hij te reageren op impulsen (licht zorgt voor groei van cellen, verhoging van cel-spanning en verkleuren). Filosofisch gezien heeft de 'gek' een kloppende stelling. Bovendien kan er lang over nagedacht worden en aan de hand van deze stelling veel andere 'filosofische' stellingen worden betwist of besproken.

Ik denk van wel.

De stelling is triviaal waar. Alhoewel een conifeer best op een kip kan lijken (mits goed gesnoeid) zijn ze niet hetzelfde, dat klopt. Het is alleen niet zo'n interessante stelling. Wat leren wij ervan? Welke vragen kunnen we ons stellen naar aanleiding van de stelling? Wat komen we er verder mee?