Weet iemand wat het morfologisch veld is.

Mij is een keer verteld dat het morfologisch veld iets is wat alleen sommige paranormaal begaafde mensen kunnen zien. Maar ik weet niet precies wat het is, en ik kan er niks over vinden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er wordt vanuit gegaan dat elk levend 'iets', een 'morfisch veld' bezit. Zo is er voor elke willekeurige levensvorm een bijbehorend morfisch veld aanwezig in de kosmos. Dit veld wacht als het ware op de kans zich te verbinden met een nieuw leven op het moment dat dit geschapen zal worden. Vanaf dat moment is het morfische veld verantwoordelijk voor de groei, regulering en het onderhoud van dit leven. Als na de dood van het lichaam er geen sprake meer is van een functioneel organisme, draagt het morfische veld zorg voor de afbraak en distributie van de stoffen waarmee dit lichaam werd opgebouwd. Pas hierna wordt het vormgevende morfische veld van zijn taak ontheven, en is het gereed om, mogelijk met nieuwe kennis bijgevuld, zich aan een volgend nieuw op te zetten leven te hechten. Het lijkt wel alsof de 'tape' van het morfische veld de nieuw opgedane kennis dan voegt bij de wetenschap welke zij reeds in haar bezit heeft, om deze voor een volgende levensvorm in combinatie te kunnen toepassen. De rest van de uitleg kun je op onderstaande link lezen.