waarom gebruiken evangelische christenen het oude testament bijna niet?

ik ga over het algemeen naar de protestantse kerk, maar soms ook naar een evangelische dienst. ik merk dat het oude testament daar bijna niet gebruikt wordt. waarom is dit zo?
alvast bedankt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ook Rooms Katholieken lezen vaker het NT dan het OT; misschien omdat het OT wat ruiger is?

Veel evangelische christenen geloven de hele Bijbel, dus OT en NT, vaak van kaft tot kaft. Dat komt o.a. tot uiting, door het letterlijk nemen van het scheppingsverhaal. Evangelische christenen gebruiken dus ook Genesis, ze zingen liederen die gebaseerd zijn op de Psalmen, en zullen ook zeker teksten uit het OT gebruiken, die gebaseerd zijn op de beloften van de komst van de Zoon van God. Mocht je indruk juist zijn, dat Evangelische Christenen het OT minder gebruiken, dan zou dat kunnen komen, omdat zij de persoonlijke beleving van de verlossing door Jezus Christus accentueren. Bovendien houden zij van heldere taal, die voor iedereen te volgen is. Het behoeft geen nadere uitleg dat het Nieuwe Testament zich meer leent, voor een letterlijke uitleg, die direct toepasbaar is in het dagelijks leven. Denk aan de genezing van zieken, het spreken in tongen, de volwassendoop, en de oproep tot bekering. Als je dat allemaal vergelijkt met het Oude Testament, dan is dat allemaal heel wat lastiger uit te leggen. Denk maar aan alle moord en doodslag in het OT. De kritiek van traditionele kerken op de Evangelischen is o.a. een te letterlijke en te simpele uitleg, en men vindt dat allerlei teksten in hun context moeten worden gelezen. Dat vereist studie en gedegen kennis. Hoewel ik voorzichtig moet zijn, om alle evangelische christenen en groeperingen, en ook de traditionele kerken over één kam te scheren, zou je kunnen stellen, dat in Evangelische kringen minder de nadruk wordt gelegd op de kennis en opleiding van een voorganger en meer op de "gaven van de geest" en/of persoonlijke roeping van God, en dat in traditionele kerken de lat veel hoger ligt. Dan is de cirkel rond: het Oude Testament valt lastiger te verkopen voor voorgangers die daar niet genoeg van weten, en men valt eerder terug op de inhoud van het Nieuwe Testament. Door hun (vaak universitaire) opleiding kunnen voorgangers in traditionele kerken, die teksten uit het OT wèl verklaren, omdat ze die niet strikt letterlijk nemen, en in hun context worden uitgelegd.

Dit zou je heel makkelijk kunnen verklaren door alleen al het begrip nieuwe testament. Je kan het namelijk vertalen als het nieuwe verbond, hiermee zou je kunnen zeggen dat het oude verbond(testament) vervalt qua regelgeving dus. Wiki http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament#Betekenis : De reden waarom de tweede helft van de Bijbel het Nieuwe Testament wordt genoemd (het woord testament betekent 'verbond' of 'convenant') is omdat er volgens het christelijk geloof sprake is van een nieuw verbond: God heeft door Jezus Christus een nieuw verbond gesloten met de mensheid. Was het oude verbond uit het Oude Testament nog beperkt tot het volk van Israël, het Nieuwtestamentische verbond geldt voor iedereen die gelooft dat Jezus Christus de Messias, de Verlosser is van de zonde, de duivel en de dood. Op grond hiervan beschouwen (orthodoxe) christenen het Nieuwe Testament dan ook als het Woord van God. Toegevoegd na 7 minuten: Dit gaat dus vooral om de "regels/wetten" in principe kan je als protestantse kerk natuurlijk prima de verhalen vertellen uit het OT.

Een reden kan zijn dat Evangelische christenen meestal de nadruk leggen op de Griekse geschriften (NT) en voornamelijk op de vier evangelie verslagen, het bijbelboek Handelingen en Korinthiers, omdat deze het leven en de boodschap brengen van onze verlosser Jezus en de werking van Gods Geest. Het leven van Jezus christus en zijn aanname staat heel centraal bij Evangelische christenen en doen in vergelijking niet zo veel aanhalingen uit het OT. Het gebeurt wel eens dat tijdens het brengen van Gods Woord, aanhalingen uit het OT worden gedaan zoals de verhalen van Sodom en Gomorra, Abraham en zijn Zoon, dit afhankelijk wie het Woord Gods brengt. Maar dit wil niet zeggen dat zij de autenticiteit van het OT minder belangrijk vinden dan het NT.