Is God een alien?

Genesis 1:2
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Met andere woorden toen God de aarde 'maakte' was er al een aarde dus hij kwam van ergens naar de aarde en maakte die in haar huidige vorm?

Weet jij het antwoord?

/2500

Bij deze leer van de aliens wordt vaak verwezen naar Elohim. Wat de aarde betreft De grondtekst van Genesis 1:2 is de aarde werd woest en ledig. De aarde lijkt dus niet gelijktijdig gevormd met de mens. Er zijn meerdere theorieen over - dat de aarde herschept zou zijn. 1) De aarde zou bewoond zijn geweest maar tijdens de val van satan meegesleurd zijn de demonen op aarde waren dan de vorige bewoners. 2) De aarde was al bewoond met Dinosaurussen tijdens de val van Satan. 3) Bij God is er geen tijd. Daarentegen God schiep de tijd, ruimte, elementen, natuurwetten etc. Duizend jaar is als 1 dag en 1 dag als duizend jaar. God had de aarde eerder gemaakt. We weten dus niet hoe oud de aarde is. In de Bijbel wordt er verder niet veel over losgelaten. Wat Elohim betreft Genesis 2:4 Ten tijde, dat de Yahweh Elohim aarde en hemel maakte. Bij de overgrote meerderheid van de tekstplaatsen (90 %) waar de titel ‘Elohim’ gebruikt wordt gaat het over de ware scheppende God. Deze Elohim is Yahweh Elohim. Naast al die verschillende geestelijke machten die we in de Bijbel tegenkomen is Yahweh / God de macht boven alle machten

Ja, alle levensvormen die van oorsprong niet van onze wereld komen worden aangemerkt als alien of buitenaards. Geen bijbelse citaten voor nodig.