Waarom branden ze in de Katholieke kerk kaarsjes en in de Protestante kerken niet ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ook in protestantse kerken worden kaarsen gebrand. Een uitzondering daarop, zouden de orthodox protestantse kerken kunnen zijn. Daar houdt men niet zo van allerlei uiterlijk vertoon, en wordt b.v. een bos bloemen in de kerk ook niet zo gewaardeerd. Voor de meeste protestanten en Rooms-Katholieken is de kaars een symbool van het Licht dat het donker overwint. Het gaat in de Rooms-Katholieke kerk alleen iets verder dan bij de protestanten, en de kaars krijgt daar naast het symbool ook min of meer een functie. Hoewel de meeste protestanten nauwelijks moeite zullen hebben met onderstaande tekst, wordt hier de betekenis van de kaars op de typisch Rooms-Katholieke manier uitgelegd. "Naast de eredienst worden kaarsjes op vele plekken kaarsjes (of lichtjes) aangestoken. Een kaarsje begeleidt het gebed. Kaarsjes worden opgestoken bij heiligenbeelden (vooral bij Maria) in de kerk of in een kapel of bij iconen (Orthodoxe kerken). In Italiaanse kerken zijn vanwege brandveiligheid kaarsjes vaak vervangen door elektronische kaarsjes. Je gooit dan een muntje in een kaarsjesapparaat en dan gaat er een lichtje branden. Dat muntje (net zoals een kaarsje soms geld kost) staat voor het brengen van een offerande: een gave die je aan God opdraagt, Een kaarsje opsteken is feitelijk een hele eenvoudige handeling. Je steekt een kaarsje op en deze plaats je voor een heiligenbeeld in een kaarsenrek. Tijdens en na het plaatsen kun je bidden voor een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld voor overleden familie, voor ziekte van een vriend/vriendin of om het verkrijgen van een gunst. De brandende kaars begeleidt als het ware het opstijgende gebed naar de hemel. Het bidden om voorspraak van een heilige, met een kaarsje, is een zeer gebruikelijke gebedspraktijk. Heiligen zijn krachtige voorsprekers bij God." Het citaat komt hier vandaan: http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=3888 Je kunt daar ook het hele artikel lezen. De 1e 2 alinea's van het artikel zouden m.i. zowel door protestanten als Rooms-Katholieken geschreven kunnen zijn.

Een kaarsje branden voor b.v. een heilige, is een vorm van eerbetoon en respect voor die heilige. Iets wat ze in de protestante kerk niet toestaan. Je mag er geen heiligen vereren/ aanbidden.

Dat klopt niet, hoor. Ook in protestantse kerken worden kaarsen gebrand. Alleen met een andere insteek. In de katholieke kerk wordt er een mystieke betekenis aan gegeven; door voor iemand een kaarsje te branden hoopt men dat het die persoon door een heilige invloed beter zal gaan. Bij de protestanten wordt een kaars gebruikt om licht en warmte te brengen, en ook wel om even stil te staan bij bepaalde personen.

Niet alleen geen kaarsen maar protestanten zijn principieel wars van pracht en praal in hun religieuze beleving. Dat begon al in de 16e eeuw met de beeldenstorm toen de opkomende stroming van calvinisten die volstrekte soberheid nastreefden en die de beeldenverering en de immense rijkdom van de katholieke kerk streng veroordeeld. Nog steeds zijn orthodoxe protestanten tot het overdrevene sober (en somber) in hun geloofsbeleving (zwarte kousenkerk). Dat uit zich ook in hun kleding, levenswijze en kerkinterieur.

Omdat de protestanten kerk een versobering is van de katholieke kerk en daar past al die opsmuk niet in, net zo min als dat ze beelden vereren