Weet iemand wat uitwendige goederen betekend waar filosofen vaak over spreken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als filosofen het over uitwendige goederen hebben gaat het bijvoorbeeld over vrienden, maar ook over rijkdom en politieke invloed. Als het over inwendige goederen gaat hebben ze het o.a. over dapperheid, gulheid en vriendelijkheid. Goede karaktereigenschappen dus.

In plaats van ‘goederen’ hebben we het tegenwoordig over goede of waardevolle zaken. Dit is een term afkomstig van Aristoteles. Het aantal ‘goederen’ kan volgens Aristoteles in drie soorten worden verdeeld: uitwendige goederen, goederen van de ziel en goederen van het lichaam. Dit heeft allemaal betrekking op geluk, en is te lezen in mijn bron.

Hierbij het begrip "Uitwendige goederen" in zinsverband zonder teveel gefilosofeer, waarbij het duidelijk moet zijn hoe dit bedoeld wordt. Wanneer je streeft naar de vervolmaking van jezelf en je de deugd van de ethiek hoog in het vaandel hebt, en dit alsmaar bijschaafd met als doel het leven niet zinledig te laten zijn; dan mag je de verscheidene verworvenheden als innerlijke goederen beschouwen. Al je pogingen en streven naar het hoogst haalbare goed, doe je omwille van jezelf om daarmee een vorm van geluk te verwerkelijken. Immers geluk betekent een geslaagd leven. Hierbij hebben uitwendige gebeurtenissen wel invloed en zijn UITWENDIGE GOEDEREN wel zeker noodzakelijk; maar de kern van het ware geluk is en blijft het handelen vanuit een deugdelijke grondhouding. Toegevoegd na 1 dag: Met dank aan "Wildar" voor zijn mening dat ik mijn reactie naar hem toe, beter hier aan mijn antwoord kon toevoegen, zodat het een en ander beter begrepen zou worden. - Een auto, werk, een huis, of zelfs een *fietspomp vallen onder "uitwendige goederen" als middel om je doel te bereiken die passen bij je zielberoeringen. - De auto is niet het doel, maar wel een middel om je doel te bereiken; b.v. naar het werk te kunnen gaan. - Werk is niet het doel, maar wel een middel om geld te verdienen. - Een huis kopen is niet het doel, maar wel een middel om je te beschutten of een gezin te kunnen stichten. - Het einddoel is het streven naar het hoogst haalbare goed in jouw leven in het streven naar een vorm van geluk. - Geluk is een soort einddoel waarvoor alle andere doelen als middel dienen. Geluk is dat wat goed is voor de mens wanneer het bestaat uit het door de rede bepaald voortreffelijk handelen. - Aan de basis hiervan liggen de "inwendige goederen" of "kernkwaliteiten" van een goed karakter met deugden als behulpzaamheid, empathie, flexibiliteit, zelfstandigheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid en noem maar op! *Grappig waarom juist "fietspomp" als een U.G. is gekozen. Dit is te lezen in één der reacties.