Hoe werkt genezen door handoplegging?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Alles van jou, en hoe je naar andere mensen toe bent is energie. Al het spreken en denken, aankijken en voelen zijn beladen met energie. Het genezen door handoplegging dus door energie is geen gave, het is wat ieder mens zou moeten kunnen, en wat je ook ongemerkt vaak doet. Als een kind gevallen is of zich gestoten heeft, dan is het eerste wat je bijna ongemerkt doet, hand er op leggen en wrijven op de zere plek, waarna de pijn verdwijnt en het kind weer verder gaat spelen. Zo heb ik het tenminste vaak gedaan bij mijn kinderen. Ook bij mijn jongste zoon die autistisch is, heeft strelen veel effect, hij wordt er weer rustig van. Ieder mens heeft energiebanen in zijn lichaam en alles is met elkaar verbonden in je lichaam, zoals alles is verbonden op deze wereld. Als deze energiebanen tijdelijk verstoord zijn, kan jij door middel van handoplegging, bewust jou energie sturen naar de ontvanger, waardoor zijn energiebanen zullen stabiliseren, en zullen genezen. Ook door middel van bidden kun je energie sturen naar een persoon. Het gebed heeft kracht. Het handopleggen gebeurde al in de eerste christengemeentes, maar is in onbruik geraakt in de meeste gemeentes.

Wetenschappelijk is nooit enig bewijs gevonden dat het werkt. Conclusie, tot het tegendeel bewezen wordt, is dan ook: het werkt niet. Waar je wel aan zou kunnen denken is het placebo-effect.

De genezende kracht van het geloven erin kan krachtiger zijn dan menig chemisch goedje. Als je er open voor staat kun je er ontzettend veel baat bij hebben. Het kan hoogstens op een teleurstelling uitdraaien maar proberen zou ik het zeker.

Door er in te geloven! Je kunt ook met je voorhoofd 3x op een antieke klok slaan, schijnt ook goed te helpen.

Het gaat volgens mij uit van het idee van energie. Alles is in essentie energie. Ook materie bestaat voor een groot deel uit energie. Zoals warmte uitstraalt (ga maar eens bij een kampvuur staan). Zo straalt energie ook uit. Het idee is dan dat je vanuit je handen de energie laat stromen naar de plek waar genezing gewenst is.

Ofschoon er verschillende methoden/werkwijzen zijn, houd ik het bij Jacobus 5. Hierbij doet GOD ZELF het eigenlijke werk door het simpele verzoek, gebaseerd op het geloof van mensen die GOD vragen in een ziekte proces in te grijpen. Met suggestie heeft deze aanpak niets te maken. Er zijn geregistreerde wonderbaarlijke genezingen waargenomen na deze aanpak te hebben toegepast.

Handoplegging is gebaseerd op het gebruik van de universele energie. De energie is aanwezig in het lichaam maar ook eromheen. De energie is ook aanwezig in de natuur en overal om ons heen. Wanneer er een ziekte is, dan is de energie verstoort en wordt geblokkeerd zodat het niet meer vrij kan stromen. Binnen ons lichaam stroomt de energie door meridianen heen. Dit zijn zogenaamde energiebanen. Blokkades kunnen de stroming van de energie blokkeren. En het niet vrij kunnen stromen van de energie betekent dat er een ziekte is. Met handoplegging wordt de energie van de genezer gebruikt om de energie van de patiënt weer op gang te brengen, zodat het weer kan gaan stromen. Hierbij geldt ook, dat wanneer de energie weer gaat stromen, de ziekte (de blokkade) weer opgeheven kan gaan worden. De energie van de genezer is niets anders als een aandrijfveer om de energie van de patiënt weer op gang te brengen. Iedereen heeft het in zich om handoplegging toe te passen. Iedereen heeft het in zich om de energie in zijn lichaam te gaan ontwikkelen. De energie kan worden open gezet voor uitstraling via een meester, zoals dit gedaan wordt bij Reiki. Maar de energie kan ook worden ontwikkeld via de Chinese methode van TaiChi of QiGong. En iedereen heeft ook zelf de neiging, wanneer hij zijn knie stoot, om direct met beide handen de knie vast te pakken. Alsof het een instinct is. Alsof we van binnen al weten wat we moeten doen.

Paulus schreef in zijn brief aan de Korinthiërs dat de wonderbare gaven van Gods heilige geest zouden ophouden. Hij zei: „Hetzij er gaven van profeteren zijn, ze zullen worden weggedaan; hetzij er talen zijn, ze zullen ophouden; hetzij er kennis is, ze zal worden weggedaan” (1 Korinthiërs 13:8). In de eerste eeuw verrichtten Jezus Christus en zijn apostelen wonderbare genezingen. In die tijd van de christelijke geschiedenis hadden de gaven van de geest, waaronder het vermogen om mensen te genezen, ten doel God heerlijkheid te geven en dienden ze als teken dat God de pasgevormde christelijke gemeente goedkeurde en zegende. Maar toen de gemeente eenmaal vaste voet had gekregen, had ze geen speciale gaven meer nodig als bewijs dat ze Gods goedkeuring genoot. Ze kon nu wijzen op haar onwankelbare geloof, hoop en liefde. Dus hielden rond het jaar 100 wonderbare genezingen als teken van Gods gunst op. Als u nu een bericht hoort dat iemand door handoplegging is genezen, zou u zich moeten afvragen: Is dit bericht gebaseerd op feiten? Is er gedocumenteerd, medisch bewijsmateriaal om die bewering te staven? Leert de Bijbel dat, zelfs al schijnt er een genezing te hebben plaatsgevonden, God verantwoordelijk is voor alle voorvallen die wonderbare genezingen lijken? De bijbel leert ons dat God niet partijdig is. Toen Jezus op aarde was en men zieken tot hem bracht ,genas hij 'elke kwaal ,en elk gebrek'! Toegevoegd na 2 minuten: Dus genezen door handoplegging werkt niet.