Wat is Gods naam en hoe komt het bijna elke religie die naam niet verheerlijkt, gebruikt en bekend maakt.

Toegevoegd na 36 minuten:
De enige ware God, Hij die alles heeft geschapen heeft een naam.

In Jezus' modelgebed komt naar voren dat Gods naam verheerlijkt moet worden. Toch zien we wereldwijd dat de oorspronkelijke naam van God (welke in de oorspronkelijke Hebreeuwse, Aramese en Griekse geschriften 7779 maal voorkomt) naarstig door de meeste religies uit de bijbel is verwijderd en vervangen werd door de onpersoonlijke titel 'Heer'.

Tien tegen één dat hier een gegronde reden achter zit. De bijbel laat heel goed uitkomen dat de naam van God erg belangrijk is en verheerlijkt dient te worden. En toch doet de hoogste in het Vaticaan erg zijn best om ook nu nog deze heilige naam uit de bijbels te wissen of te vervangen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De exacte uitspraak van de Naam van God ( JHWH ) is niet bekent, Velen geven de voorkeur aanJAHWE, JAHWEH maar ook velen gebruiken de Naam JEHOVA, JEHOVAH wat de meest bekende is, ook de meest moderne. In vele rkk kerken kan men deze vinden in bv schilderijen etc. In bijna alle Christelijke kerken staat Jezus en onderwijs hieromtrent centraal, dit kan mogelijk ook één van de redenen zijn waarom de Naam van God minder onderwezen wordt. Op verschillende fora zijn discussies terug te vinden over het feit dat JAHWEH in het OT dezelfde zou zijn als JEZUS in het NT, mede het feit of men het Griekse woordje KURIOS terecht of niet mag zomaar vervangen door Gods Naam. God en alle ware gelovigen hebben een tegenstander, en deze is een meester in het zaaien van twijfel en halve waarheden. ;-)

Gods naam wordt gebruikt door gelovigen en door niet gelovigen. De naam van God Breng voor uzelf deze verscheidene punten van toepassing op de goddelijke naam. Gods naam heeft een betekenis. Op deze website hebben we het over de God van de bijbel. De naam van God in de Bijbel, identificeert hem als de God van de Joden en Christenen; er zijn immers vele godheden met vele namen. Gods naam verandert niet, althans niet de betekenis; er bestaan wel verschillende naamsvormen. In de geschriften van de Bijbel wordt zijn naam verbonden aan zijn beloften en aan zijn reputatie. Gods naam wordt gebruikt door zowel gelovigen als niet-gelovigen.

Bronnen:
http://www.godsnaam.be/uitleg.htm#naamgod

Niks geen gegronde reden, behalve dan dat men het in al die vertalingen niet eens werd. In de originele Hebreeuwse tekst van de Bijbel, is de geheiligde Naam van God weergegeven door vier Hebreeuwse medeklinkers, de zogeheten Tetragrammaton, of kortweg het Tetragram. De vier letters komen in onze Latijnse talen te voorschijn als YHWH. Flavius Josephus schreef over de 'vier klinkers' van de Naam, waarvan je de uitspraak zou kunnen reconstrueren door te vergelijken met woorden waarvan de uitspraak bewaard gebleven is, zoals JHWDH (Jehoeda).[3] JHWH zou dan misschien als 'jehoea' uitgesproken moeten worden. Dus: Is Gods Naam JeHoVaH of JaHWeH? of gewoon God, of Allah De Latijnse vertalingen werden standaard voor de Romeinse kerk, en de Latijnse letters 'IHVH' verschenen voor de Hebreeuwse Tetragrammaton. De Latijnse tekst, als JHVH, welke gelijk staat aan de Griekse YHWH-uitspraak, wezen de Hebreeuwse klinkers naar het woord 'Adonai', wat heer betekent. Bij de oude Joden mocht de naam niet of slechts zelden uitgesproken worden, want dat stond zo in de Tora. Dus werd het nog moeilijker, de juiste naam te weten. Enfin, leuk boeiend en interessant artikel gevonden. Lees in de bronnen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH
http://www.jgprogressie.nl/index.php?page=studie8

Binnen de orthodoxe joodse religie is de naam van God zo heilig, dat het noemen ervan ten strengste verboden is. Door het gebruik van de term HaShem tonen joden respect voor God, omdat zij zijn naam niet maar te pas en te onpas gebruiken, maar alleen in gebeden. Het Hebreeuwse woord HaShem vervangt ‘Adonai’ (God) en betekent letterlijk ‘de naam’. Ook wanneer gebeden worden uitgesproken gebruiken orthodoxe joden liever HaShem voor God dan Adonai. Joden schrijven het woord God uit eerbied ook niet voluit, maar G-d of G´d. Aanduidingen die uit de christelijke traditie stammen, zoals JHWH en Jahweh, zijn voor orthodoxe joden taboe. Vanzelfsprekend is de naam van God verkeerd gebruiken, dat wil zeggen vloeken of de naam in een ander verband in negatieve of spottende zin noemen, ook verboden. Hetzelfde geldt voor christenen en moslims. Het joodse verbod contrasteert sterk met de islamitische en christelijke traditie. Beide tradities hebben het genegeerd. Zowel christenen als moslims spreken de naam van God, Jezus en Allah vrijelijk uit, zonder enige terughoudendheid. Vanaf de kansel en thuis, tijdens preek en gebed, in gesprekken en in de moskee, zelfs via luidsprekers, in de hele stad of dorp te horen. Moslims roepen ten minste vijf keer per dag zonder schroom en vaak hardop Allah’s naam aan: Allah-oe-akhbar.

Christenen leren uit de uitspraken van Jezus God de Vader aan te roepen als Abba in het nederlands betekent dit Vader. Veel mensen geven er de term papa voor weer. Volgens mij is dit on juist. Het woord Abba heeft meer hoogachting in zich dan het woord papa. Daarom denk ik dat Vader een betere vertaling is.

De algemene uitspraak van de goddelijke naam heeft honderden jaren in onze landen hier Jehovah geweest. Daar getuigen duizenden artefacten ,boeken en bijbels van.Dit kan men niet ontkennen! En deze naam beste mensen is GEEN MODERNE UITVINDING van Jehovah's Getuigen!!! http://www.biblianeerlandica.be/php/stdpagina.php?naam=godsnaaminbijbels

gods naam = karel