Hoe kan Mohammed uit een vervalste Bijbel voorspeld zijn?

De islamuitlegging citeert veelvuldig uit de overleveringen van de Bijbel (de Indjiel), die de laatste profeet zou voorspellen.

Hoewel de profeten van Israel worden aanvaard zien moslims de bijbelse overleveringen als vervalst.

De geschriften worden volledig vervangen door de Koraan, het product van de voorspelde Mohammed.

Dezelfde Mohammed die dus alle nauwgezette mondelinge en schriftelijk overleveringen van de mensen van het boek, (zoals de Islam de christenen en de joden noemt), met het badwater weggooit.

Behalve om er soms de laatste verzegelende profeet, Mohammed, mee aan te tonen.

Hoe kan dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

.. Heb je de v orige versie gedelete, tezamen met mijn antwoord .. Religie heeft allerlei kanten waar je als buitenstaander jezelf achter de oren kan krabben. De logica die vaak gebruikt wordt is krom, zodat eea recht gepraat kan worden. Laatst bij een huwelijk werd uitvoerig in gegaan op het scheppings verhaal. Waaruin uitgelegd werd dat de man die door god gecreeerd werd, niet als man maar als mens gezien moet worden. Dat de rib van Adam waaruit Eva geboetseerd is, niet letterlijk een rib was. En dat Eva niet als vrouw, maar als mens gezien moest worden. Tsja, als je zo de teksten gaat interpreteren, past alles. Hetzelfde geldt voor de koran. Religie moet je niet met logica benaderen. Het is immers niet logisch.

Los van het feit dat je vraag nogal insinuerend gesteld is en derhalve een grote kans maakt de eindstreep niet te redden, doe ik toch een poging. Je haalt namelijk twee dingen door elkaar : religie en geschiedenis. Geschiedenis is daarbij zo veel mogelijk gebaseerd op ons bekende feiten en reconstructies van het verleden, religie heeft als basis een serie dogma;s en aannames waarin vaak niet alleen alle logica maar ook elke geschiedkundige grond ontbreekt. Daarnaast zijn alle religieuze geschriften onbeperkt toepasbaar voor alle mogelijke interpretaties, waardoor aan boeken als de bijbel maar ook de koran door elke willekeurige groep mensen een andere uitleg gegeven kan worden. Meestal de uitleg die op dat moment het beste in de cultuur / in het straatje past. Daarbij kun je alle kanten op van het volledig letterlijk tot volledig symbolisch lezen van de teksten. Daarmee is Mohammed - voor zover het al een historische figuur betreft - niet de eerste en zeker ook niet de laatste die uitsluitend in zijn eigen voordeel redeneert en voor eigen parochie preekt. Kan me trouwens zelf niet eens herinneren in de Bijbel ooit de naam Mohammed te zijn tegengekomen, maar dat kan natuurlijk ook aan mijn interpretatie liggen. Vraag dus nooit waarom of hoe, maar geloof het verhaaltje / de versie die het beste in jouw straatje past. Zo werkt dat met religie.

Was het niet de laatste falsificerende profeet die komen zou, die uit Jesaja 29, die niet lezen of schrijven kon, maar wel het zegel verbrak. 10 Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. 11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld. 12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen. 13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; 14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. 15 Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent ons?

(@)Menno en (@)Marleen hebben in een eerdere reactie duidelijk gemaakt, dat je moet onderscheiden: Wetenschap, Religie en Geloof. Waarbij de eerste min of meer objectief is, en inhoudelijk aan eisen gebonden is m.b.t. de bewijsbaarheid, de tweede is een set van dogma's en de derde is nergens aan gebonden. Natuurkunde en Geschiedenis, zijn wetenschappen. Christendom en Islam zijn religies Wat mensen geloven in Nederland is inderdaad geloof. Je mag geloven, dat kinderen van de ooievaar komen, geen religie zal zo iets beweren, en in de wetenschap wordt een dergelijke stelling ls onzin afgedaan. Zodra je jouw geloof koppelt aan een religie, maar als jouw geloof in strijd is met de dogma's van de religie, dan ben je een ketter. Volgens de religies verdien je dan de dood. Vandaar ook dat er zulke bloedige religieuze zuiveringsacties zijn (geweest ) door alle religies

Moslims geloven dat de Islam is Alla's enige religie (sura 3:19) en dat, in de woorden van de oprichter: "Islam is verheven en niets is verheven boven de islam". Met deze argumenten kan je alles uitleggen. De gelovigen moeten met alles wat ze doen in hun leven de voorbeeld van Mohammed volgen (Sunnah). Als wij gaan kijken naar zijn leven dan kan je duidelijk zien hoe de jodendom en de joodse stammen in Arabië een belangrijk roll hebben gespeeld in zijn leven en in de vorming van de islamitische leer. Het was en is een liefde / haat relatie tot de dag van vandaag. Dat is ook de basis voor de contradicties die je beschrijft.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100