Wat is allemaal onrein volgens de Bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Kadavers van wilde, tamme en kruipende dieren. En mensen die vandaag zo'n kadaver aangeraakt hebben. Kamelen, klipdassen, hazen, zwijnen. Alle dieren zonder gespleten hoeven en alle dieren die niet herkauwen. Blindmuizen, ratten, muizen en padden. Alle spullen die met het kadaver van een onrein dier in aanraking zijn gekomen. Iemand die minder dan een week geleden een lijk heeft aangeraakt. Alles in een tent waar iemand is gestorven. Waterdieren zonder vinnen of schubben. Een man die een zaadlozing heeft gehad. Mensen die overspel plegen. Verzilverde en vergulde godenbeelden. Huizen waar is geofferd aan andere goden. Menstruerende vrouwen. Iemand die brood eet in een sterfhuis. Gemengde huwelijken. Eeen vrouw die minder dan een week geleden een zoon heeft gebaard, of minder dan twee weken geleden een dochter. Iemand die lijdt aan 'huidvraat'. Mensen die seks hebben gehad, tot de avond. Iemand die minder dan een week geleden seks heeft gehad met een menstruerende vrouw. Iemand die zit op iets waar een menstruerende vrouw op heeft gezeten, tot de avond. Land waar wandaden zijn gepleegd. Een tempel waar mensen zijn gedood. Mensen die in opdracht van god hun eerstgeboren kind offeren. Steden vol afgodsbeelden. Mensen die afgoden vereren. Voedsel dat is aangeraakt door iemand die onrein is.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=...
http://www.hlasek.com/foto/procavia_capens...

Een opsomming wordt al door Suzy gegeven. In de cultus voor het oude Israel waren ook wetten opgenomen die het voortbestaan van de mensen dienden. Spijswetten en reinigingswetten, en omgang met andere goden. Zo zijn er een hoop slechte ervaringen in terechtgekomen die tegenwoordig niet meer van toepassing zijn. Jezus zei: je moet niet kijken naar de letterlijke betekenis van de wet, maar naar de betekenis van de wet. Dat zei Hij tegen de hoge heren uit de tempel, die alle oude wetten en wetjes, zonder nadenken, letterlijk uitvoerden. Vrijwel alle voorschriften kunnen als achterhaald worden beschouwd. Omgaan met andere goden is misschien toch niet zo gezond voor de mensheid. De god Mammon bijvoorbeeld richt erg veel kwaad aan. Toegevoegd na 1 minuut: De Mammon was de god van het geld.

er zijn 178 verzen in de bijbel te vinden die onrein weergeven, maar deze spreekt mij toch het meeste aan: Rom 14,14 Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt.

Het wetsverbond is van geen tel meer.Hier één van de vele teksten die dit duidelijk maakt: (Handelingen 10:11-15) . . .en hij zag de hemel geopend en een soort vat neerdalen gelijk een groot linnen laken dat aan de vier uiteinden op de aarde werd neergelaten; 12 en daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en vogels des hemels. 13 En er kwam een stem tot hem: „Sta op, Pe̱trus, slacht en eet!” 14 Maar Pe̱trus zei: „In geen geval, Heer, want nog nooit heb ik iets gegeten wat verontreinigd en onrein was.” 15 En de stem [sprak] wederom tot hem, voor de tweede maal: „De dingen die God heeft gereinigd, moogt gij niet langer verontreinigd noemen.”  Toch zijn er andere teksten die aantonen dat christenen zowel naar fysieke,mentale,morele en geestelijke reinheid streven.

onreine dieren zijn beer buidelrat cavia eekhoorn hamster hond kameel kat konijn marmot neushoorn paard rat varken zilvervos aalscholver arend gier havik ibis kraai nachthavik ooievaar pelikaan raaf reiger spreeuw struisvogel uil valk vleermuis zeemeeuw egelvis garnaal haai inktvis kammossel kogelvis krab kreeft paling pieterman pijlinktvis oester schildpad vleet zeewolf Het is buitendat ook gewoon niet goed voor ons lichaam om dit te eten, het heeft met name b.v. bij het varken te maken dat ze alles eten vroeger kregen varkens vaak rioolslib te eten daar werd het varken zelf niet ziek van maar die vieze en gevaarlijke stoffen worden dan wel in het vlees van het varken opgeslagen en dat kan schadelijk zijn voor de mens, voor meer informatie zie bron

Bronnen:
boek gezond eten en drinken op basis van...

Sinds de opstanding van Jezus Christus: niets meer. Hoewel niet alles rein is ;)

Wat in de bijbel onrein is vindt u in de bijbel. Wat u er ook kunt vinden is de onreinheid die in ons hart (geest) leeft. Wij hebben Jezus nodig die onze onreinheid kan wegnemen.

anale sex ..........met dooie dieren

volgens het nieuwe testament zijn er geen onreine dieren meer dat lees je in Handelingen 10:11-15: Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. 12 Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 14 Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ 15 En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. maar in Galaten 5:19-21 staan de vruchten van het vlees en die kun je als onrein beschouwen: Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.